smilingdanmark.dkSmilingDanmark

Hornbæk Turistforening Hornbaek

  Region Hovedstaden   

Institutioner og foreninger i Danmark
Find foreninger i dit område her. Er din forening ikke nævnt her, så kan du selv indtaste din egen klub eller foreningshjemmeside her

 

institutioner All 3100 Hornb��k,3100 Hornb��k Nordsjælland

foreninger Turistforeninger Hornbaek

Page: 1
[1] >

Hornbæk Turistforening

Hornbæk Turistforening

Hornbæk Fiskerleje og By er opkaldt efter den bæk (nuværende Vesterbæk), der afvander Hornbæk Sø (oprindelig Horne Sø og senere Horneby Sø) og som løber ud i Kattegat. Navnet optræder første gang i et brev fra omkring 1173, da kong Valdemar den Store forærer Esrum Kloster et skovområde, hvis østgrænse netop er Horneby Sø og Hornbækken. Selve bebyggelsen kendes derimod først langt senere i kilderne. I 1497 benyttes navnet første gang om den bebyggelse, som ligger mellem de to bække Vesterbæk og Østerbæk. Navnets forled: Horn betyder et fremspring og her er der efter al sandsynlighed tale om det fremspring - horn eller næs - som tydeligt ses endnu - også kaldet Søtippen. Horneby Sø blev i 1796 solgt til fire Hornbæk-bønder, og dermed blev navnet også ændret til Hornbæk Sø.

Den lange vej til sognekirken i Tikøb, fik i 1588 hornbækkerne til selv at bygge deres egen kirke. Sidenhen er Hornbæk Kirke blevet fornyet to gange, senest i 1737. I markbøgerne fra 1681 ses byen at bestå af 4 små gårde og i alt 23 huse. I 1771 ses, at byen da havde 39 familier, hvoraf langt de fleste var fiskere. Desuden var der tre bønder, et par skomagere, skræddere, betlere, en enkelt smed og en kromand.

Fra folketællingerne fra 1787 og 1801, ser vi erhvervsfordelingen udvikle sig fra at være tungtvejende fiskeri til mere varieret. I 1787 har 85 % af befolkningen fiskeri/husmand som erhverv, hvor det i 1801 har ændret til kun 48 %. Til gengæld ser man at der i 1801 er 9 lodser og 15 skippere i Hornbæk, noget der tyder på at handelssøfarten har vundet indpas.

Udsigt fra taget på Hornbæk Kro mod øst ca. 1902

 Man forstår godt at Hornbækkerne ønskede sig en havn, så man kunne få større fartøjer landet, og ikke kun de mindre både der kunne trækkes op på land. Den første del af en havn blev bygget i 1820, en havn der kun bestod af en mole, og gjorde det muligt at lande med noget større både. Man skulle helt hen til 1870 før havnen blev etableret med to moler og indsejling fra øst, som vi kender det i dag. Havnen er jo som bekendt blevet udvidet ganske væsentlig siden dengang.

I begyndelsen af 1800-tallet havde lejet en noget speciel kilde til øget velstand, nemlig Kaperførerne fra Hornbæk. Hornbæks søfarende fik vind i sejlene da de sammen med folk Gilleleje, Ålsgårde og især Helsingør, markerede sig i Kapervirksomheden. En del af de ældste huse der findes i byen i dag, kan formodentlig spores tilbage til begyndelsen af 1800-tallet og den velstand kapervirksomheden har givet.

Selvom der igennem 1800-tallet også var tale om en stor stigning i befolkningstallet i Hornbæk, der i øvrigt matrikulært blev opdelt i Hornbæk Fiskerleje og den syd for beliggende Hornbæk By, så skete den store forandring i 1870'erne, da en gruppe kunstnere "opdagede" Hornbæks særegne kultur- og naturmiljø og skildrede det i tekst og billedkunst. Det gav hurtigt en stor tilstrømning af den tids turister til området - faktisk så mange, at flere af kunstnerne efterhånden fandt stedet overrendt og flyttede til Skagen.http://www.smilingglobe.com/imgforening/hornbaekcityf-1.jpg

Gadebillede fra Hornbæk footgraferet 22/7 1974 af Anne-Sofie Rubæk
 

Det meste af det vi i dag kender som Hornbæk, er kommet til i 1900-tallet. Fra 1880’erne voksede fiskerlejet til en lille by, hvor antallet af sommergæster satte sit præg på boliger, erhverv og graden af velstand.

Med indvielsen af Hornbæk-banen i 1906, blev byen endnu nemmere at nå for landliggerne, der tidligere primært havde boet til leje hos fiskerne. Nu boede man gerne i de stadig flere pensionater, på kroen eller i egne sommerhuse. Sommerhusene byggedes dog ikke primært i selve Hornbæk, men derimod i Horneby Sands Plantage (Horneby Sand), efter Statens udstykning af den østlige del af denne mellem første og tredie tangvej i 1861-83. Første Tangvej fik senere navn efter A.R. Friis' Pensionat (A.R. Friisvej). Området omkring nuværende Kystvej blev Danmarks første egentlige udstykning til sommerhuse.

Hornbæks fire gårde var Søgaard (den senere Hotel Bondegaarden), Ellensgaard, der lå hvor nu stationen er beliggende, Ewaldsgaard eller Ewaldsminde samt Sandgaarden, der senere blev omdøbt til Hornbækgaard.

Med bebyggelsen af områderne sydøst for Hornbæk By i 1900-tallet opslugtes også de gamle landsbyer Holmegaarde og Stenstrup. Beboere i de to landsbyers områder tror i dag at de bor i Hornbæk, skønt det kun er 50-100 år siden, at de gamle landsbyer endnu eksisterede som selvstændige bysamfund. Med Sauntes nedlæggelse som selvstændigt postdistrikt i 1971, blev også dette landsbysamfund og udstykningerne nord for dette en del af Hornbæk postdistrikt.

Udsigt fra taget på Hornbæk strand
 

Hornbæks flotte og indbydende badestrand gav byen et omdømme som Danmarks første og mest mondæne badeby. Som følge af de velhavende københavneres tilstrømning til byen, opstod tillige et blomstrende handelsliv - i al fald i sommermånederne. Den gamle Hornbæk Kro blev fornyet til det fashionable Hornbæk Badehotel i 1935 - og her blev Hornbæk Revyen yderligere et trækplaster for landliggere og turister.

Hornbæk er fortsat et populært ferie- og udflugtsmål. Sommerhusene er steget til priser, der betegnes som Danmarks højeste, og hver sommer er byen stadig fuld af liv og glade dage. Derimod er fiskeriet nærmest ophørt, men til gengæld er Hornbæk Havn, der blev bygget i 1875 fyldt til bristepunktet med lystbåde.

Datidens fiskersamfund lå med en ringe infrastruktur relativt isoleret, og man så med slet skjult skepsis på hinanden. Hornbækkerne kaldte således de fjerntboende Gilleleje-fiskere for ”kinesere”, og gillelejerne var decideret imod invasion af fremmede. Således opstod øgenavnene, hvor fiskerne i Villingebæk var ”haner”, hornbækkerne ”rotter” og aalsgaarderne ”katte”. I virkeligheden var fjendtligheden dog nok begrænset til to fiskerlejer, nemlig Hornbæk og Gilleleje, hvor de østlige lejer holdt med Hornbæk og de vestlige med Gilleleje - sådan da. For gillelejerne havde ikke den store respekt for Raagelejefiskerne og kaldte ligefrem Raageleje for ”Rokkenstad”.

Hornbæk Turistforening

Hornbæk Turistforening blev stiftet den 13. april 1939 ovenpå resterne af Turistforeningen for Tikøb Kommune, der blev nedlagt samme dag.

Gadebillede fra Hornbæk footgraferet 22/7 1974 af Anne-Sofie Rubæk
Hornbæk Turistbureau på hjørnet af Lars Kuhlmanns Vej og Strandvejen 22/7 1974. Foto: Anne-Sofie Rubæk

Forud for oprettelsen sagde daværende turistchef for Danmark, Mogens Lichtenberg, bl.a.: Det er i Hornbæk i mere end nogen anden dansk By et offentligt Anliggende, at der skabes et Organ til Overvaagelse og Varetagelse af Turismen, og jeg drister mig endda til at erklære, at dette ikke blot er en Sag af lokal Interesse, men endog af Betydning for hele den danske Nation. Hornbæk er gennem sin Beliggenhed og de særegne Naturrigdomme, den er i Besiddelse af, et af de faa internationale Badesteder, Danmark ejer, og det vilde være en Forbrydelse imod den danske Nation, om et saadant Aktiv blev slet forvaltet.
Egentlig var det meningen at foreningen skulle hedde Turistforeningen for Hornbæk og Omegn, men manHornbæk Turistforening. I foreningens formålsparagraf hed det bl.a.: - at foreningen skulle drage omsorg for den bedst mulige betjening fra byens og dens borgeres side af såvel fastboende som midlertidige gæster.

For at dette arbejde skulle kunne lykkes, var det foreningens opfattelse, at det var meget nødvendigt, at det allerede eksisterende turistkontor blev fortsat. Foreningens første bestyrelse, der havde Johan Ahrendt-Jensen som formand og Otto Sødring, Jens Nielsen, Christian Jørgensen og Alma Redder som bestyrelsesmedlemmer, ansøgte derfor straks Tikøb Sogneråd om et tilskud til driften. Sognerådet bevilgede 250 kr til driften i driftsåret 1939/40.

Foreningen driver stadig Hornbæk Turistinformation - nu med lokaler på Hornbæk Bibliotek - og fortsat med kommunalt tilskud.

Closeforeninger  

Vestre Stejlebakke 2 A
3100 Hornbæk
Telf.: +45 20 47 44 92
Contact
Home Page
Bestyrelse
Historie
Hornbæk Turistforening Danmark
Kunst på molenkulturnatuge31 på havnenkunst

Hornbæk Turistforening


Hornbaek Home Page  More info

Hornbæk Turistforening - Hornbæk Turistinformation

Hornbæk er stedet for livsnydere og strandelskere, store som små!

Visit Nordsjælland - Kongernes Nordsjælland

Kun 50 km nord for Danmarks hovedstad finder du Hornbæk, en perle af en lille by, der har alt, hvad livsnydere og strandelskere kan begære.

Nationalpark Kongernes Nordsjælland
Kongernes Nordsjælland

Hornbæk er stedet, hvor det kræsne publikum kan få ro i sjælen og nyde de ikke-kommercielle omgivelser som stranden, lyset, den friske luft, naturen og samtidig få et rigt udbud af godt til ganen og inspiration fra et mangfoldigt kultur- og handelsliv.
Spisesteder i Hornbæk, Strand, havn, natur og handelsliv tiltrækker gæster fra et stort opland, heriblandt mange endagsgæster fra København og omegn.

Hornbæk er en Lille by med alt indenfor gåafstand, - Gode Restauranter i Hornbæk og en pragtfuld natur omgivet af Nationalpark Kongernes Nordsjælland

Hornbæk strand Nordsjælland
Hornbæk strand

Byens gæster
Hornbæk byder sine endags, weekend og feriegæster velkommen i dag, som den har gjort det i mere end 120 år som ferie- og fritidsparadis for Københavnere. Hornbæk  har, som det meste af Nordsjælland, en stor mængde sommerhuse, hvor de fleste vel og mærke ikke lejes ud, men ejes og bebos i weekender og sommerhalvår af Københavnere. Hornbæk bærer præg af den lidt specielle form for integrerede turisme, hvor de samme gæster kommer til byen igen og igen, og bor i byen hele sommeren og pendler til København på arbejde.


Skal du på ferie i Hornbæk gælder det derfor om at være ude i god tid, hvis du vil leje sommerhus eller anneks, eller indkvarteres på vores smukke hoteller, pensionater, vores campingplads i Hornbæk eller privat hos et af vores mange Bed & Breakfast i Hornbæk.

Hornbæk havn Nordsjælland
Hornbæk Havn

Hornbæk Havn
Det naturlige centrum i byen er havnen, en lille og hyggelig havn med masser af atmosfære. Her er der mange traditioner hvor man kan: - Sidde og nyde en afslappet stund, - Bygge, reparere eller pusle med sin båd, - Sejle eller se kapsejlads, - Tage en tur med fiskestang og jolle, - Gå på moleræs ved solnedgang, - Fiske efter krabber eller Spise Fish & Chips ved Fiskehuset.

Bageren i Hornbæk  Nordsjælland
Bageren i Hornbæk

De fastboende
Hornbæk har omkring 6.000 med havnen som centrum, omkranset af det gamle fiskerleje, sommerhuskvarterer og med en handelsgade og restauranter i gangafstand. 

De ældre parcelhuskvarterer ligger i en radius af cirka 3 km fra centrum, ligesom skole, plejehjem, institutioner og idrætsanlæg ligger, indenfor denne afstand. 

Der er mange børnefamilier i Hornbæk. Familier der værdsætter det paradis, det er for familier. Man finder også mange sommerhusejere, der har valgt at nyde deres otium i dette ferieparadis.


Hornbæk, der engang var et fiskerleje, er i dag hjemsted for mange pendlere med arbejde i Københavnsområdet. 

Der er kun ganske få fuldtidsfiskere tilbage i byen, men rigtig mange nyder livet som fritidsfiskere.

 

HornbækKlik på kortet for at se et større

Transport til Hornbæk

Bil fra:
Helsingør ad Ndr. Strandvej 12 km mod vest (15 min.)

Gilleleje ad Ndr. Strandvej 11 km mod øst (15 min.)

København ad Helsingørmotorvejen E45N drej fra ved afkørsel 14 og drej til venstre af vej 235 15 km (45 min.)

København ad Sdr. Strandvej til Helsingør og videre ad Ndr. Strandvej. Meget smuk tur langs kysten (ca. 60 min.)

Lufthavn: som fra København (ca. 70 min.)

 

Cykel i Hornbæk
Gode cykelstier fra Espergærde (20 km), Helsingør (12 km), Gilleleje (11 km), Hillerød (25 km) og København ad strandvejen (60 km)

Bus og Tog fra:
Helsingør med bus 340 eller 347 (25 min) eller Hornbækbanen (20 min)

Espergærde med bus 346 (25 min)

Hillerød med bus 336 (60 min)

Gilleleje med bus 340 (20 min) eller Hornbækbanen (15 min)

København med tog og skift i Nivå/Helsingør (90 min)

Lufthavn med tog over København og skift i Nivå/Helsingør (105 min)

 

Forretninger i Hornbæk

Hoteller i Hornbæk - Overnatning

Spisesteder - Restauranter Hornbæk

Service virksomheder Hornbæk

Advokater - Revisorer - Ejendomsmæglere

Campingpladser - Campinghytter i Hornbæk

Bed and Breakfast - Rooms for rent i Hornbæk

 

Hornbæk Turistforening - Hornbæk Turistinformation

Vestre Stejlebakke 2A,
Hornbæk
Telefon: 49 70 47 47

Ann Christin Mahrt, Næstformand for Hornbæk Turistforening og Projektleder for Kystbyprojektet i Hornbæk

E-mail Hornbæk Turistinformation

Tittel Navn Telefon E-mail: 
Formand Olav Berntsen Tlf. 49 70 48 74 danfo@email.dk
Næstformand Ann Christin Mahrt Tlf. 20 25 60 69 ann_christin_mahrt@hotmail.com
Sekretær Annette Mygind Tlf. 39 90 40 52 annette.mygind@mail.dk
Kasserer Per Thordal Tlf. 49 26 22 60 brittogper@mail.dk
Best.medlem Aase Kjær Tlf. 49 70 16 35 aasekjaer@hotmail.dk
Best.medlem Jytte Madsen Tlf. 49 70 34 90 jyttem@mail.dk
Suppleant Bo Nue Tlf. 49 70 09 60 nuehornbaek@mail.dk
Turistinformation: Lisbeth Jensen Tlf. 49281700/
49281702/48798675
lje68@helsbib.dk


.