smilingdanmark.dkSmilingDanmark

Helsingør Detailhandelsforening Elsinore

  Region Hovedstaden   

Institutioner og foreninger i Danmark
Find foreninger i dit område her. Er din forening ikke nævnt her, så kan du selv indtaste din egen klub eller foreningshjemmeside her

 

institutioner All Slangerup Nordsjælland

foreninger Cityforeninger Elsinore

Page: 1
[1] >

foreninger  

Berberisvej 14
3060 Helsingør
Telf.: +45 40 96 65 65
Contact
Home Page
Helsingør Detailhandelsforening Danmark
Helsingør Detailhandelsforening

Helsingør Detailhandelsforening


Elsinore Home Page  More info

Detailhandelsforening I Helsingør Kommune

Tidligere Handelsstandsforeningen Helsingør er pr. 2013 blevet til Detailhandelsforeningen - samme adresse.

Helsingør den 15/10/2015

White Away  Danmark

Det vi ved om Detailhandelsforeningen.
Detailhandelsforeningen i Helsingør Kommune er en paraply-organisation, som tæller Espergærdecentret, Prøvestenscentret, Helsingør Bycenter, Helsingør Cityforening og Industri og Erhvervsforeningen i Helsingør.

Kirsten Toxværd´s 40 års jubilæum i 1998
Kirsten Toxværd´s 50 års jubilæum i 1994

Så vidt vi kan spore os frem, er Kirsten Toxsværd, som også i en menneskealder har været formand for Helsingør Handelstandsforening, nu formand for den nye Detailhandelsforeningen, og også her, det eneste medlem af bestyrelsen.  Det seneste foto vi har af Kirsten Toxværd, er fra Handelstandsforenings 50 års jubilæum  for 20 år siden. (kort efter blev hun 75 år og der sees ikke nogen senere foto)

Mr. August Helsingør
Muligvis Kirsten Toxværd med rollator i forgrunden

Helsingør Kommune har i atier kæmpet med en bundskraber, og målt i erhvervsvenlighed ligger Helsingør helt i bund på en 94. plads.

Det har Borgmesteren erklæret til ændring, og har i 2013, som et led i bestræbelserne herfor, oprettet en Handelstandsforening.? - altså med et medlem, og med samme formand som i årtier har, om end været årsag til, men har uden bemærkninger set på Helsingørs deroute i Erhvervsvenlighed.? -så det skal jo nok blive bedre.?

Helsingør er en handelsby (før værftets lukning i 1983, også en driftig indystriby) med gamle traditioner der bryder med moderne kommunal drift, og i 2007-8 gik det helt galt da detailhandlen skulle omstilles fra at være næsten udelukkende grænsehandel, til at være mere turisme og hjemmemarkeds orienteret. 

Foreninger og samarbejde har man aldrig kendt til. Helsingør´s gamle købmænd levede godt, og industrien indordnede sig under LO og værftets dominans, som også diregerede de nødvendige tiltag overfor kommunens embedsmænd, der alle havde "den lille røde" i orden. - - Kommunaldirektøren var mest på "Minasotakur" i USA og embedsmændene kørte biksen.

Skiftende Borgmestre efter Tærsbøl har indset at nye tider efterlader erhvervslivet og specielt detailhandlen som de suveræne tabere  i spillet om Helsingør´s fremtid, "uden talerør til Kommunen".

Siden 2008 er der ofret Mio. og atter Mio. på at få en slags organisation/talerør stablet på benene, men spørgsmålet er om Kommunen overhovedet har indset nødvendigheden heraf, ? - Er kommunen lydhør nok?  eller er det Kommunen selv der bekæmper disse foreninger/organisationer´s eksistens.?

Først blev Vækst & Viden etableret (ALENE på luftkasteller) og ilutioner der viste sig at være ren bedrag og Vækst & Viden gik i graven to år senere.  - - Af asken opstod, først "Kysten", - en ren fuser til 8 Mio., siden  Business Events Elsinore, men med det selv samme hold, som burde være begravet med Vækst & Viden. Business Event Elsinore har eksisteret i fire år uden der er kommet et eneste positivt tiltag, og er nu også lagt i graven. -  indimellem er Handelstadsforeningen nedlagt og af asken er opstået Detailhandelsforeningen i Helsingør Kommune, men med selv same hold, som burde være begravet med Handelstadsforeningen.? - og erhvervsvenligheden lider stadig.

Hvilke talerør har erhvervslivet til Helsingør Kommunen?
Erhvervslivet i Helsingør har i dag ikke nogen (aktiv) talerør til Kommunen,?  Helsingør vil være et turistmekka, men har ingen Turistforening? (En hjemmeside der kalder sig "Helsingør kommunes officielle turistforening", har 13 medlemmer, alle fra LO med Konventum´s Marina Hoffman som formand) Det er denne ("forening/hjemmeside") VisitNordsjælland henviser til som turisme-samarbejdspartner, men det har aldrig været en turistforening, og det er ikke det officielle Helsingør, men det er alene LO VisitNordsjælland samarbejder med, og VisitNordsjælland samarbejder IKKE med den øvrige turismeindustri i Helsingør, og derfor er VisitNordsjælland ikke en "spiller" for Turismesamarbejde i Helsingør, og der eksisterer ikke nogen turistforening eller talerør for turistindustrien overhovedet. (Den officielle hjemmeside "visitNordsjaelland.dk" som mange tror drives af visitnordsjælland er redelegeret og drives IKKE af VisitNordsjælland, men alene af visitdanmark.dk) og Helsingør er meget ringe representeret.

Fakta om turismens betydning:
1.  -  100 jobs i turisterhvervet betyder, at der skabes 110 jobs i lokalområdet via afledt beskæftigelse i fx fødevare og byggesektoren, detail handlen osv. (indirekte, inducerede samt eksporteffekter).
2.  - Turisterhvervet skaber beskæftigelse til 3 gange så mange danskere med anden etnisk baggrund end andre erhverv.
3. -  Turisterhvervet skaber beskæftigelse til dobbelt så mange kortuddannede som andre erhverv.
4. -  Turisterhvervet sikrer fastholdelse af kortuddannede på arbejdsmarkedet og leverer beskæftigelsesmulighed til dem, der bliver ledige i andre erhverv pga. outsourcing.
5. -   Detailhandlen står for næsten en 1/3 af turisternes forbrug.
6. -  Turisters forbrug skaber øget værditilvækst, beskæftigelse og større skattegrundlag (moms, afgifter, skatter).
7. -  For hver 1.000.000 kr. i turismeomsætning skabes der i gennemsnit 750.000, - kr. i værditilvækst og 1,7 årsværk.
8. -  For hver 1.000.000, - kr. i turismeomsætning kommer der 260.000, - kr. ind i samlet offentligt provenu.
Kilde: Wonderful Copenhagen på basis af VisitDenmarks turismeøkonomiske opgørelse fra 2009 ”Turismens økonomiske betydning i Danmark 2006”. Beskæftigelsestallene stammer fra Copenhagen Economics rapport fra 2010 ”Problemet i dansk turisme”.

I dag promoveres turismen via internettet, men Helsingør (som ønsker at tiltrække flere turister?), - har ikke en eneste officiel promotion portal på internettet, men samtlige tidligere portaler,  redeligeres og drives nu af visitDanmark - som er under al kritik.

SmilingDanmark
I samarbejde med SmilingDanmark.dk

Helsingør har ingen Turistforening til at Promovere byen og turistattraktionerne, En dame på 85 i Detailhandelsforeningen har nok ikke opdaget at det trykte medie ikke længere benyttes til promovering og ved sikkert ikke lige hvad internettet er for en størrelse.? - - det ser omsider ud til at der sker et generationsskifte i Helsingør Cityforening, men det går langsomt og foreningen har været inaktiv i årtier. - I Helsingør er der ingen talerør til Kommunen, og Kommunen hører derfor ikke, og er ikke lydhør overfor Erhvervslivet.

Der er ingen tvivl om at der ligger et meget stort potentiale i Helsingør´s turismeindustri, og med et bedre erhvervsklima/omdømme, der ikke afskrækker investorer, kan Helsingør i samarbejde med interesseorganisationer og erhvervslivet skabe et turistmækka. - Men det kræver at kommunen (hjælper foreninger/organisationer på vej), lader dem leve og er lydhør.

Det vurderes at turismetilgangen til Helsingør og omegn kan fordobles, hvilket betyder en anseelig forøgelse af kommunens økkonomi og skatteudskrivningsgrundlag jfr. afledte effekter og turismens betydning som nævnt i tabellen ovenfor.

Borgmesteren gør hvad hun kan. men det nytter ikke noget at lave en erhvervsforening eller Business & Events Elsinore med Kommunen selv som formand (den der med at lade ulven vogte fårene, eller ræven - hønsene) - Der skal ansættes en ung professionel og dynamisk leder med succes og indgående kendskab til markedsføring, som andre kommuner gør (IKKE en afdanket der er, eller burde være gået på pension, eller fyret fra en tidligere stilling)

    Se fakta, VisitNordsjælland´s oprindelige formål og betydningen af Helsingør´s turismeindustri for Kommunens økonomi. 

 


.