SmilingDanmarkSmilingDanmark

Wonderful Copenhagen Copenhagen

  Capital Region of Denmark   

Institutions and Associations in Denmark
Find associations in your area here. If your association is not mentioned here, you can enter your own club or association website here.

 

institutioner All 1620 K��benhavn,1620 K��benhavn Nordsjælland

foreninger Turistforeninger Copenhagen

Page: 1
[1] >

foreninger  

Wonderful Copenhagen
Vesterbrogade 4
1620 Copenhagen
Telf.: +45 70 22 24 42
Contact
Home Page
Direktøren
Wonderful Copenhagen Danmark
Wonderful CopenhagenWonderful Copenhagen NyhavnWonderful CopenhagenWonderful Copenhagen Hans Christian Andersen Denmark

Wonderful Copenhagen


Copenhagen Home Page  More info

Wonderful Copenhagen

Wonderful Copenhagen er en netværksorganisation som arbejder for at fremme og udvikle erhvervs- og ferieturismen i Region Hovedstaden til gavn for almennyttige interesser.Wonderful Copenhagen Hans Christian Andersen, The Little Mermaid

Wonderful Copenhagens formål er på non-profit basis at fremme og udvikle erhvervs- og ferieturismen i Region Hovedstadens område til gavn for almennyttige interesser.

Derudover er Wonderful Copenhagen en netværksorganisation, der arbejder på at skabe forretning for samarbejdspartnere inden for turismebranchen og oplevelsesindustrien i København og hele Region Hovedstaden.

Wonderful Copenhagen er en fond og udøver ikke selvstændig kommerciel forretning. Vi finansieres gennem bidrag fra erhvervslivet, organisationer og det offentlige, herunder flerårige finansieringsaftaler med Region Hovedstaden.

Vision

Wonderful Copenhagens vision for hovedstaden er, at København skal være en verdensby.

København skal være en by som har en relevans, der rækker globalt. En by hvor unik livskvalitet og stærke kompetencer går hånd i hånd. En by som mennesker fra hele verden ønsker at besøge for at blive inspireret, for at netværke, søge forretningsmuligheder – eller for blot at lade op.

København skal markere sig som et af verdenssamfundets epicentre for politisk debat, for kulturelle møder og oplevelser, og for udveksling af viden og kompetencer. København skal fungere og opleves som en attraktiv, international oplevelsesscene og som et velorganiseret mødested for erhverv, forskning, politik og kultur.Copenhagen Hans Christian Andersen Denmark

Københavns appel til det internationale publikum hviler i høj grad på vores samfundsmodel og livsstil – vores way of living. Københavns særkende er, at byen evner at være stor og lille på samme tid. Autentisk og avanceret, velordnet og sikker, men samtidig frigjort og skæv. Trendy på en uformel måde Og frem for alt: En international by i en menneskelig skala.

Vi kalder det COPENHAGENISM – som vi gennem turismen inviterer verden til at blive en del af. Det er med det udgangspunkt, vi bygger vores vision for fremtiden, fordi visionen om at markere sig i verdenssamfundet nødvendigvis må være rodfæstet i vores værdier, vores kompetencer og særegenhed.

Læs mere om Wonderful Copenhagens vision i vores strategi for 2014 til 2016 BIG TOURISM her

Strategi

Wonderful Copenhagens strategi for 2014 til 2016 hedder BIG TOURISM. Det er en vækststrategi, som skal styrke og udvikle København som international storbydestination, og som tager udgangspunkt i turismens rolle som et strategisk væksterhverv for hovedstadsregionen. Strategien er blevet til efter tæt dialog med flere end 100 af vores stakeholdere og samarbejdspartnere gennem et helt år. 

Den københavnske turisme er i gennemsnit vokset med over 10 pct. årligt frem til 2012, og København er i denne periode blandt de fem hurtigst voksende storbydestinationer i Europa. Hvis København formår at holde sig i vækstsporet, vil hovedstaden runde 10 mio. overnatninger inden for en periode på 3-5 år - mod blot 8,1 mio. overnatninger i 2013. Hovedstadens turisme har med andre ord lagt finanskrisen bag sig.

Men foruden de pæne væksttal findes også fortællingen om en dynamisk byudvikling med alt fra hverdagskultur, internationale attraktioner og kulturoplevelser til forretningsrelationer, politiske møder og videnskabelige konferencer. Turismen er vores vindue til verden, og den er med til at gøre Danmark lidt mere international og verdenssamfundet lidt mere dansk.

På trods af både vækst og international hæder og anerkendelse er det stadig nødvendigt, at hovedstaden satser i den internationale oplevelsesøkonomi, hvor konkurrencen om turister, begivenheder, flyruter, krydstogtruter og kongresser er benhård. Vi står over for en række udfordringer, som kan blive afgørende for, om Danmarks hovedstad også i fremtiden er at finde blandt Europas vækstdestinationer - bl.a. at kæmpe for Københavns rolle som international hub for flytrafik.

I vores verdensbillede står København i de kommende år over for syv udfordringer, eller "must-win battles", som er afgørende for, at hovedstaden kan fortsætte i vækstsporet. Wonderful Copenhagen og vores netværk vil sammen arbejde mod at løse disse udfordringer og opfordrer samtidig til et bredt samarbejde med både virksomheder såvel som politikere og offentlige institutioner for at komme i mål.

De syv must-win battles

1.     International tilgængelighed – Københavns status som international hub for flytrafik er under pres fra bl.a. Amsterdam, Berlin og Helsinki. Derfor er det strategiske arbejde med at tiltrække og fastholde flyruter altafgørende for væksten - både på kort og lang sigt.

2.     Tiltrække vækstmarkeder – Vækstmarkeder som Kina vil fremover få langt større betydning for europæiske storbydestinationer. Alene i København ser antallet af kinesiske overnatninger ud til at stige til op mod 450.000 i 2020, mod blot 100.000 i dag. Derfor er det afgørende, at København satser på det langsigtede og strategiske udviklingsarbejde med henblik på destinationer som Kina.

Krydsttogtskib ved Langelinie
Selv om Københavns Havn ikke længere har nogen nævneværdig funktion indenfor gods, er havnen vigtigere end nogensinde som trækplaster for turister. Over 300.000 krydstogtturister gæster hver sommer Københavns Havn.

3.     Videreudvikling af kerneforretningen – Krydstogter og erhvervsturisme er to af hovedstadens absolutte styrkepositioner, hvor København leverer resultater, der langt overstiger byens størrelse. Den internationale konkurrence på begge områder er stærk, og derfor er det vigtigt, at vi som minimum opretholder - og gerne øger - indsatsen for at tiltrække endnu flere krydstogtgæster og erhvervsturister de kommende år.

4.     Udnyttelse af de regionale markedspladser – Med ca. 1,2 mio. indbyggere ligger Storkøbenhavn omkring nummer 350 på listen over verdens storbyer målt på befolkningsantal. Derfor er det vigtigt, at vi udvider vores markedsopland - bl.a. gennem tæt samarbejde med Hamborg, Göteborg og Malmø om den nye mega-region, der snart opstår omkring den kommende Femern Bælt-forbindelse.

5.     Engagere kulturlivet som løftestang – Kulturturismen er en af de hurtigst voksende former for turisme på verdensplan. Det er derfor afgørende, at der i de kommende år etableres et sæt samarbejde mellem kulturlivets aktører og turismeerhvervet, som kan give oplevelses- og kulturturismen et vækstspring herhjemme.

6.     Udnyttelse af de digitale og sociale mediers muligheder - Nye platforme, nye rejsekoncepter og ny mobilteknologi skaber både udfordringer og muligheder for turismen. København skal på forkant med det nye, digitale rejsemarked.

7.     Styrkelse af serviceoplevelsen - København er en dyr destination, også i europæisk sammenhæng. Derfor er det et krav til dansk turisme og oplevelsesøkonomi, at service er i top. Desværre peger undersøgelser på, at den personlige service i Danmark - og særligt i hovedstaden - lader en del tilbage at ønske. Det er derfor nødvendigt med et service- og kompetenceløft, hvis vækstpotentialet skal udnyttes fuldt ud.

Læs hele Wonderful Copenhagens strategi for 2014-2016 her

 


.