smilingdanmark.dkSmilingDanmark
Visit Maribo Sjælland Syd Vælg en region i menuen øverst til venstre
Maribo  Indbyggere: 5923
Lolland Kommune: Stig Vestergaard (S)
Kommunens Indbyggere: 43528
Større byNakskov
International Lufthavn: Copenhagen
Område: Sjælland Syd
Region: Region Sjælland
Vælg område i menuen øverst til venstre

Maribo Lolland

Visit Maribo

Maribo er den største by på Lolland. En del af gadesystemet nord for domkirken, er bevaret fra middelalderen. Østergade-Vestergade med torvet og rådhuset fra 1857, er hovedgaden.

Maribo ligger smukt ved Maribosøerne og har adskillige rekreative områder, bl.a. Bangs Have og Frilandsmuseet, som hører under Lolland-Falsters Stiftsmuseum; herfra udskiltes i 1965 Storstrøms Kunstmuseum. Maribo har haft administrationen af Lollandsbanen siden oprettelsen i 1874.

Maribo by opstod ved grundlæggelsen af Maribo Kloster i landsbyen Skimminge i 1416. I 1488 udstedte klostret en stadsret med regler for byens handelsliv. Ved oprettelsen af Lolland-Falster Stift i 1803 blev Maribo stiftsby og bispesæde. I 1924 blev klosterkirken domkirke for Lolland-Falsters Stift. Byens næringsgrundlag i ældre tid var først og fremmest handel, bl.a. via Bandholm. Fra 1896 var der sukkerfabrik i byen (ophørt 1962) og indtil 1906 produktion af jernbanemateriel. Frem til 1970 var Maribo administrativt centrum for Maribo Amt med kulturelle institutioner og uddannelsessteder.

I dag indgår Maribo Kommune i Lolland Kommune, som har sit hovedsæde i Maribo. Den tidligere kommune fra 1970 opstod ved sammenlægning af sognekommunerne Askø, Stokkemarke, Hillested, Østofte, Bandholm, Hunseby, Maribo Købstads Landdistrikt og Maribo Købstad. Bandholm Sogn blev udskilt 1881 fra Østofte Sogn; kirken var dog opført allerede 1873.

Maribo Søerne
Maribosøerne

De middelalderlige sognekirker fra den romanske periode er opført i munkesten, bortset fra Hunseby, der er bygget af granitkvadre. Kirken på Askø stammer fra gotisk tid. Østofte Kirke har velbevarede kalkmalerier fra slutningen af 1300-tallet. I omådet findes en del middelalderlige voldsteder, bl.a. Eriksvolde og Grimstrup Slot.

Maribosøerne er fire ret lavvandede søer ved Maribo med meget tæt bevoksede og bugtede søbredder, Maribosøerne har mange skovklædte småøer og holme. Den lave vandstand, 1-2 m, nogle steder 3-5 m, gør at søerne er følsomme for frost, tørke og forurening. Den største, ni km2 store Søndersø, har udløb mod nord, ned gennem Maribo til Nørresø, der er delt af en motorvej og har et reguleret udløb til Hunså.  De tre største søer blev fredet i 1957 pga. deres store biologiske og rekreative værdi. Søerne udgør et internationalt fuglebeskyttelsesområde med bl.a. havørn, rørdrum og knarand. Omgivelserne mod syd og øst er hovedsagelig frugtbart herregårdslandskab med agerland og frodig løvskov.

erik af Pommeren
Erik af Pommern Konge af Danmark, de Venders og Gothers

Maribo Kloster er et Birgittinerkloster stiftet i 1416 af Erik  af Pommern, bl.a. på grundlag af gods skænket af dronning Margrete I. 

Efter Reformationen omdannedes det i 1556 til et adeligt jomfrukloster, som var i funktion indtil 1621. Leonora Christina boede her 1685-98 og ligger begravet i klosterkirken. Bortset fra klosterkirken er de øvrige klosterbygninger væk, men en del af søstergården nordvest for kirken er udgravet og udlagt som ruinpark.

Klosterkirken blev i 1803 stiftskirke og i 1924 domkirke for Lolland-Falsters Stift. Den er en treskibet hallekirke med det tidligere nonnekor i øst og munkekoret, det nuværende kor, i vest og fremhævet ved et slankt (rekonstrueret) tårn. De lave arkademure langs skibets vægge bærer et processionsgalleri. Et sengotisk relief af Jesus på korset er indmuret i østgavlen. Kirken rummer Nordens nok ældste lærredsmaleri fra 1400-tallets begyndelse, muligvis af den hellige Birgitta, og en samtidig, usædvanlig fornem alterkalk. Altertavlen er et elegant snitværk af Henrik Werner fra 1641.


We would greatly appreciate if you can supplement with more information, log in here.
DK DK