smilingdanmark.dkSmilingDanmark
Visit Anholt Midtjylland ØST Vælg en region i menuen øverst til venstre
Anholt  Indbyggere: 167
Større byAarhus
International Lufthavn: Aarhus
Område: Midtjylland ØST
Region: Region Midtjylland
Vælg område i menuen øverst til venstre

Anholt

Anholt

Anholt er beliggende i Kattegat ud for Djursland og er sammen med Bornholm landets mest isolerede ø.

Anholt blev formet af havet efter sidste istid, hvor havbunden hævede sig. Mod vest ligger Morænelandet og mod øst Ørkenen. Begge er dannet af vinden og havet gennem årtusinder.Nordsjælland - Kunstmuseet Louisiana, Humlebæk

Fra øens to høje bakker Nordbjerg og Sønderbjerg ser man vand, så langt øjet rækker. Kun i meget klart vejr kan man i det fjerne se den svenske kyst eller Djursland.
Indtil 1500-tallet var Anholt dækket af fyrskov. Fiskerbefolkningen bedrev en omfattende skovhugst, som efterfulgtes af en sandflugt i 1600-tallet.

Ørkenen
Mest af alt er Anholt nok kendt for sit ørkenområde, der dækker omkring 80 procent af øens areal og dermed gør det til Nordeuropas største ørkenområde.
Ørkenen udgøres hovedsageligt af en strandvoldsslette med grovsandede klitter på op til 24 m og fintsandede klitter langs kysterne.

Mod nordøst ligger Sandmilerne, nogle tyndt bevoksede, op til 21 m høje vandreklitter. Ørkenen og dennes 12 km fortsættelse i Østerrev er dannet af sand og grus, ført med strømmen fra vest og aflejret som strandvolde i læ bag morænebakkelandet. Efterhånden som strandvoldssletten blev tørlagt under landhævningen, har vinden dannet klitterne.

Turist på Anholt
Tilgængeligheden er af naturlige årsager noget mere begrænset end til andre dele af landet. Det er dog muligt at komme til øen med færge fra Grenå, hvor sejltiden er på ca. 3 timer, eller med flytaxa fra København.
Omkring 50.000 turister lægger hvert år deres vej forbi Anholt, og øens hovedindtægter kommer herfra. Der er langs kysterne og inde i landet flere campingpladser og sommerhusområder. Fiskeri er det andet hovederhverv på øen.

Lidt historieNordsjælland - Kunstmuseet Louisiana, Humlebæk
Med sin strategiske placering midt i Kattegat og ikke mindst nærheden til den gamle arvefjende Sverige har Anholt været udsat for lidt af hvert, når Danmark har været i krig.

Ved en af de ydmygende fredsforhandlinger i 1600-tallet med Sverige stod Danmark endnu engang over for at skulle reduceres arealmæssigt. Under fredsforhandlingerne i 1658 skulle Danmark afgive sine skånske besiddelser, og eftersom Anholt også var et Skåneland, skulle øen i realiteten også afgives. Men rygtet vil vide, at en dansk adelsmand så sit snit til at stille et krus øl midt på kortet, så det dækkede Anholt, og derved opdagede de svenske forhandlere ingenting, før det var for sent, og Anholt forblev derfor dansk. Er historien sand, eller er det bare en god historie opdigtet for at mildne de omfattende landafståelser til Sverige? Det vides ikke, men i de efterfølgende årtier blev Danmark hevet til forhandlingsbordet flere gange i forbindelse med tabte krige til Sverige, og havde svenskerne haft tilpas stor interesse i Anholt, havde den nok været svensk i dag.

Fakta

Indbyggertal: 167 (2006)
Areal: 22 km2
Færge til Grenaa tager ca. 3 timer.
Anholt Turist
Østervej 12
8592 Anholt
Tlf. 86 31 91 33

Anholt Turists hjemmeside


We would greatly appreciate if you can supplement with more information, log in here.
DK DK