Region Hovedstaden  Nordsjælland Kategori: Politik   
  Nyheder debat Politik Nordsjælland
 
Events iconAktiviteter oplevelserattraktioner ElsinoreAttraktioner og Seværdigheder
Hoteller hotels DenmarkHoteller i ElsinoreRestauranter ElsinoreRestauranter & Spisesteder
Nyheder og udvikling Politik Nordsjælland

Den største miljøkatastrofe og  fejlinvestering i Helsingør´s historie, koster skatteyderne i Helsingør over ½ Mia. kr. i Nordsjælland Udvikling HelsingørUdvikling Politik Nordsjælland

 Page: 1
[1]   2   >
april torsdag 30-04-2015
Politik
Tonny Parnell
Helsingør
Den største miljøkatastrofe og  fejlinvestering i Helsingør´s historie, koster skatteyderne i Helsingør over ½ Mia. kr. video

Den største miljøkatastrofe og  fejlinvestering i Helsingør´s historie, koster skatteyderne i Helsingør over ½ Mia. kr.

Helsingør

Forsyning Helsingør´s prestige planer er totalt HUL I HOVEDET!

Miljøministeren har den 30. august udstedt revideret Fingerplan 2013, hvori der anbefales at Ring5 og en fast HH-forbindelse fremskyndes mest muligt.

For Helsingør er det altafgørende at vi får så gode til og frakørsels muligheder som muligt, Tager vi ikke seriøst fat på planlægningen nu, vil Helsingør i fremtiden være at betragte som "et lille hul lidt til venstre på vej mod nord", - og Helsingør bliver hægtet helt af den kæmpechance vi har i forbindelse med udvikling af hele Øresundsregionen.Helsingør Ring5

At FH planlægger et alt for dyrt prestige projekt lige i Helsingør´s indkørsel er HUL I HOVEDET, når vi nu ved at det store landanlæg for Helsingør´s til og frakørsler skal etableres lige her for at optimere udviklingsmulighederne for Kommunen.

Til og frakørselsforholdene og en god infrastruktur i forbindelse den kommende HH-forbindelse er altafgørende og betyder langt mere for Helsingør´s fremtid, i forhold til FH´s prestigebyggeri. - - - FH´s fantastplaner kan flyttes til en hvilken som helst location, det kan landanlæg ifm. Ring5 og den kommende HH-forbindelse IKKE.

I Landsplandirektivet taler man allerede om en Ring5½ og Ring6 som skal føre over Frederikssund´s nye bydel og forbindes med Ring5 og den nye HH-forbindelse.

Når det enorme anlægsarbejde går i gang kræver det store områder hvor hele arbejdsbyer oprettes i en 5 - 8 årig periode. Kan Helsingør ikke anvise den nødvendige plads (evt. der hvor FH har byggeplaner), er der ikke langt til Fredensborg-Humlebæk, og Helsingør går glip af tusindvis af arbejdspladser, ligesom den daglige supply forbigår Helsingør´s handlende, men vil gå til Hørsholm.

Når vi med sikkerhed ved hvor Landanlæggene etableres, skal de omkringliggende arealer friholdes til større virksomheder der er afhængig af den nye gode infrastruktur, og skal "lokkes" til Helsingør med samme "salgsargument", og kan tilføre Helsingør 1500 - 2000 arbejdspladser, - FH er ikke afhængig af adgang til den nye infrastruktur, og kan placeres hvor som helst.

Alene planer om at etablere en genbrugsplads i det der bliver Helsingør´s mest attraktive industriområde er HUL I HOVEDET. - Jeg tror vi vil få meget svært ved at "lokke" en viden eller sofwarevirksomhed med 1000 arbejdspladser til at etablere sig klods op af en støvende, lugtende og larmende genbrugsplads.?

 

Den største miljøkatastrofe og  fejlinvestering i Helsingør´s historie, koster skatteyderne i Helsingør over ½ Mia. kr.

En u-igennemtænkt satsning, eller jeg vil kalde det en "Olsen bande plan" der kan koste Helsingør kommune sin selvstændighed, skatteborgerne over ½ Mia. og voldsomme nedskæringer i kernevelfærden, og i sidste ende vil få endnu flere borgere til at søge til andre kommuner på grund af Exotoxin forgiftning  og skimmelsvampe forurening.

fhbanden-1.jpg
Helsingør vil opleve en stank værre end fra 30 ton grisemøj eller 10 svinefarme, og der vil i løbet af kort tid gå skimmelsvamp i flislageret der vil sprede giftige skimmelsvampesporer og endotoxin over hele Helsingør.  - Dette billede vil vi byde vores turister velkommen med.

Forsyning Helsingør oplyser til deres forsvar af projektet at sytten 12 tons lastbiler er udregnet udfra antal arbejdsdage - i dette tilfælde er der tale om at 17 stk 12 tons lastvognstog hver dag i 220 arbejdsdage, skal forsyne værket med flis.?

FH. glemmer at regne på hvor stort flislageret skal være for at korigere for sessonsvingninger i varmeforbruget, og ovenstående kan slet ikke lade sig gøre på det område.

Hvis det kunne, ville Helsingør hvert år i September se et bjerg højere end Rundetårn i en diameter større end 2 fodboldbaner, og opleve en stank værre end fra 30 ton grisemøj eller 10 svinefarme, yderligere vil der i løbet af kort tid gå skimmelsvamp i flislageret der vil sprede giftige skimmelsvampesporer og endotoxin over hele Helsingør.

fhbanden-5.jpg
Svampeinfektion (mykose) i hud og negle er en overfladisk betændelse, der skyldes skimmelsvampe (dermatofyter) eller gærsvampe.
Dermatofytose kan vise sig som svamp i hårbunden, på kroppen (ringorm), fodsvamp, lyskesvamp eller neglesvamp. Endvidere påvirker skimmelsvamp nervesystemet og nedbryder generelt kroppens imunforsvar.

Imidlertid vil trykket i bunden af en bare tre meter høj flisbunke, betyde at flisen selvantænder og det hele går op i en brand der udvikler så meget røg at hele området incl. Vapnagård og Nøjsomhed skal evakueres.

Brandtilsynet har erfaringer fra branden i Skibstrup, hvor der gik uger inden branden var under kontrol, - jeg tror simpelt hen ikke brandtilsynet tillader et så stort flislager så tæt ved beboelser.

Hvis det planlagte værk skal forsynes med flis, skal man regne med at der vil komme 30-40 daglige tunge lastvognstog, i vinterhalvåret, og da vi ikke kan skaffe flis nok i Danmark, vil alle komme fra Sverige eller Norge (hvis ikke disse lande forbyder afskovning til flisproduktion) og belaste Kongevejen op gennem byen. - herudover skal ca. 2 ton flyveaske køres igennem byen hver dag.

Jeg er bange for at FH igen vil revolutionere verden og at denne "Olsen bande plan" er lige så godt gennemtænkt som Biogas-fidusen i 1998, - dengang endte det med en regning til skatteborgerne på ca. 350 Mio, - - Nu ser det ud til at blive det dobbelt eller over ½ Mia.?

Danmarks Naturfredningsforening har ved indsigelse den 03. April 2015, klart udtrygt en alvorlig sundhedsrisiko for Helsingør´s befolkning ved at placere det planlagte præstigeværk på Energivej, så tæt på beboede områder. Se rapporten her 

Endotoxins syfilis
Distinguish between endotoxins and exotoxins. Endotoxins: lipopolysaccharides in the walls of Gram-negative bacteria that cause fever and aches. Exotoxins: specific proteins secreted by bacteria that cause symptoms such as muscle spasms (tetanus) and diarrhoea.

I adskillige andre rapporter påvisses ligeledes stor sundhedsfare ved flisfyrede værker fordi lagring og håndtering af flis udvikler og afgiver skimmelsvampe, støv, og ved afbrænding af flis udvikles den meget giftige endotoxin til omgivelserne, og i Danmark har vi for det meste vind fra vest, der bærer de giftige skimmelsvampesporer, støv, lugt og den giftige  endotoxin ned over beboelsesområdet Nøjsomheden og Vapnagård, som i forvejen har problemer med skimmelsvamp, men nu bliver de giftige svampesporer også luftbårne. - Den grønne tænketank Concito skriver "Endotoxin is an important biological component of particulate matter which, upon inhalation, can induce adverse health effects, and also possibly complicate the diseases in combination with other pollutants."

Der er anslået 100 arter af skimmel kendt for at forårsage infektioner hos mennesker.  Symptomer på mug eksem og hududslæt er en indikation af, at du har skimmelsvamp i dit hjem eller i omgivelserne. En rapport fra "L'Institut de recherche Robert-Sauvé" siger at skimmelsvamp i sig selv producerer endotoxin, og kombinationen endotoxin og skimmelsvamp er selvforstærkende skadelig for hud, lunger og slimhinder idet endotoxin er en microbiologisk antibakterie der angriber og dræber hud og slimhinder efter skader forårsaget af skimmelsvamp

Se også Dansk rappot om luftbårne Endotoxin og skimmelsvampesporer fra 2008 her.

Har politikerne fantasi til at tænke lid videre i miljøets ærinde. - så er flis organisk og indgår i miljøet´s cyklus, og hvis Danmark skal fyres op med flis fra Danske skove, vil verden se den største miljøkatastrofe udvikle sig i Danmark, og Danmark vil erodere i lighed med det vi ser i Amazonas.

Biomasse til opvarmining i større målestok vil på lang sigt skade miljøet idet skovene nedbrydes og kan ikke længere optage CO2 /drivhusgasser som derfor udledes til atmosfæren og fremmer den globale opvarmning og det tager for lang tid inden en skovrejsning vokser sig stor nok til igen at optage Co2 af betydning  Dette drøftes også i klimadebatten    Den grønne Tænketank Concito, har netop udsendt en rapport, der advarer politikere og kraftværker mod at satse på træpiller og biomasse. De er på kort sigt endnu værre for klimaet end det kul, som de erstatter, konkluderer rapporten. - Læs her hvorfor træpiller skader miljøet mere end kul

Når solen skinner, udfører skov og planter fotosyntese, som binder kulstoffet i kuldioxid til kulhydrater, og frigør ilt i processen. Samlet omdanner fotosyntesen på landjorden og i hydrosfæren i alt 100-115 gigaton kulstof om året til biomasse,  og fotosyntese er af altafgørende betydning for alt liv på jorden og opretholdelsen af Jordens stofkredsløb. - Når vi afskover kloden til vores flisfyr så er der jo ingen skov eller træer der kan udføre fotosyntese og danne biomasse (væksbetingelser for nyrejsning af skov),? - og  hvad med ilten? - Kan levende væsner leve uden ilt? - vi ved at vi begynder at hive efter vejret på grund af Iltmangel i en højder der nærmer sig trægrænsen 3-4000m. vi ved også at hjernen ikke kan arbejde uden ilt, men vi tænker bedre og er mere aktive ved mere ilt. vi ved også at liv på kloden er opstået i havet, Kan havets plankton afgive Ilt nok til menneskets overlevelse hvis vi fjerner skov og træer fra landjorden.? - eller uddør vi og er der kun livsbetingelser for de amøber og havdyr vi oprindeligt stammer fra.

fhbanden-5.jpg
Exotoxin types:
Cytotoxins: directly kills cells (by affecting cell membrane and making it burst and cause large lesions)

I 1998 Revolutionerede Helsingør også verden ved at opføre det kulsejlede Biogasanlæg - - man beregnede også dengang store miljøhensyn og besparelser til borgerne, men biogasanlægget og mange km. rørledning ligger der stadig og bevidner politikernes dumhed, - det kom aldrig til at køre, men i stedet for besparelser på varmeregningen kom Helsingør´s borgere til at betale ca. 350 Mio. over skatteregningen. Jeg er bange for at Helsingør er ved at revolutionere verden en gang mere og resultatet vil blive det samme eller værre.

Det er så de miljømæssige problemer du kan læse dig til, som jeg næppe tror "Olsen banden" har regnet og beregnet på, ensige læst de mange rapporter.

Men "Olsen bande planen" har også overset, eller har, (som "Egon")  ikke haft fantasi til  at forestille sig at flis er en knap resource (som Danmarks Naturfredningsforening også påpeger i deres indsigelse) og et årligt forbrug af  ca. 45.000 ton flis, slet ikke kan skaffes i Danmark, og markedsmekanismen er nu engang sådan skruet sammen at prisen mindst vil stige med transportudgifterne fra Sverige eller Norge, som vil være nærmeste marked hvor flisen eventuelt kan købes, hvis ikke disse lande efter de seneste undersøgelser, hel forbyder afskovning til flis og træpilleproduktion.

Endotoxins syfilis
Vis stort billede

Der er heller ikke taget højde for at såvel El som Gas vil falde i de kommende år, ligesom en række afgifter på El og Gas bortfalder og kommer til at ligge nogenlunde i prisleje med flis i dag. - men flisen vil stige og man taler allerede nu om at lægge afgift på flis,?? -  De 3800 "Olsen banden" har beregnet i besparelser om året, kan hurtigt i stedet blive en ekstraudgift på kr. 3.800 om året pr. husstand.

Når FH. regner Økonomi i et flisfyret værk skal der også tages hensyn til nationaløkonomien. - skal Danmark fyres op med flis, kræver det et skovareal større end hele Sjælland, det kan jeg ikke rigtigt få øje på, og flisen skal importeres, hvilket svækker nationaløkonomien og den Danske valuta.

Det var så "Olsen banden´s" økonomiske beregninger som alle er baseret på 2009-2011 tal.

Nu skriver vi 2015 og udviklingen de sidste fem år er åbenbart helt forbigået "Olsen banden"  idet store varmepumper i dag er så effektive at de prismæssigt måler sig med flis.

Der findes masser af Halmfyr, men de ligger alle på landet i tilknytning til store landbrugsarealer hvor halmen kan hentes som overskud fra kornproduktionen, men kun godt en snes Flisfyr som nu udskiftes til varmepumper.

"Olsen banden´s" plan er ikke gennemtænkt og hvis "Egon´s" plan gennemføres vil det få alvorlige såvel miljø og sundhedsmæssige men i aller højeste grad også økonomiske konsekvenser for Helsingør.

Olie - Gas - og Kul er alle skabt ved naturens cyklus og ved afbrænding skaber de Co2 forurening. Disse grundstoffer henter vi i undergrunden, og er en knap resource. - Naturen er sådan indrettet at det der i sin tid har skabt, og er betingelsen for at der skabes mere Olie - Gas og kul, er den biomasse "Olsen banden" nu vil afbrænde til opvarming. - Biomasse/flis nedbrydes i naturen og omdannes ved fotocyntese til den Ilt vi ikke kan undvære og det grundmateriale der er betingelsen for alt liv og vækst, og al vækst,  specielt skovområder optager store mængder Co2 gasser.

Olie - Gas - og Kul  skaber Co2 Kulstof udledning, Ja, men en stor del optages/omdannes til Ilt og biomasse af skov og beplantning, og indgår igen i naturens cyklus.

Flis skaber lige så stor Co2 udledning, men "skræller" vi jordens overflade for skov og biomasse, forbryder vi os mod naturens cyklus og fjerner grundlaget for alt liv og  vækst  og der kan ikke plantes nye skovområder og de store mængder Co2 som de grønne skovområder tidligere omdannede i naturens cyklus vil nu ende direkte i atmosfæren og fremme den globale opvarmning, samt reducere den Ilt vi ikke kan leve uden. Læs rapporten fra European Environment Agency Scientific Committee tilbage fra fra 15 September 2011 (En rapport fra Det Europæiske Miljøagentur som FH. burde have kendskab til)

"Olsen banden"  kunne få den geniale ide, - Ja - Ja, men så laver vi bare værket om og erstatter kedlerne med varmepumper.? - - Genialt "Egon", men forestil dig disse enorme fortætningsagregater der skal installeres i den forbindelse,? - Luftstrømmen der skal til for at, i dette tilfælde opvarme, de enorme fortætnings anlæg, vil larme mere en Kastrup Lufthavn ved spidsbelastning og højtider, eller ti F16 jagere der kredsen over Helsingør i døgnets 24 timer.

fhbanden-5.jpg
Ring5 og Tunnel H-H

"Olsen banden" har ikke for vane at tænke på udvikling ud i fremtiden, og den ulejlighed gør man sig heller ikke her:

Miljøministeren har den 30. august 2013 udstedt revideret Fingerplan 2013, hvori der anbefales at Ring5 og en fast HH-forbindelse fremskyndes mest muligt.

For Helsingør er det altafgørende at vi får så gode til og frakørsels muligheder som muligt, Tager vi ikke seriøst fat på planlægningen nu, vil Helsingør i fremtiden være at betragte som "et lille hul lidt til venstre på vej mod nord", - og Helsingør bliver hægtet helt af den kæmpechance vi har i forbindelse med udvikling af hele Øresundsregionen.

Vi ved allerede nu at Tunnelen formentlig vil komme op ved Rørtang, og skal Helsingør ikke hægtes helt af udviklingen i Øresundsregionen og sygne hen som Nakskov, skal der etableres landanlæg, til og frakørsel lige der hvor "Olsen Banden" har sine "planer", og føres de ud i livet ved den planlagte placering, er der for altid sat en stopper for Helsingør´s udvikling, og det vil ikke være et spørgsmål om, men hvornår Helsingør bliver en lille provinsflække i Hillerød Kommune.

Den grund "Olsen Banden" har "planer" med skal med den attraktive beliggendhed den vil få når Ring5 og HH-forb. er etableret, og vi ved hvor meget der skal bruges til en optimal infrastruktur, sælges til 4000 nye arbejdspladser, og IKKE til en genbrugsplads med flislager.

Skrot de "Olsen bande planer" - udskift kedlerne til varmepumper og flyt hele molevitten ud til skibstrup, - det er en u-igennemtænkt "Egon" plan og en fejlinvestering af dimensioner.

Siemens melder klar  med de helt store varmepumper i størrelsesordenen 20 MW til 150 MW. Det er varmepumper, som ifølge virksomhedens beregninger for knap halvdelen af alle fjernvarmeværker i Danmark, vil være en god forretning.

Læs også: Varmepumper vipper biomasse af pinden, hvis lav elvarme-afgift gennemføres

 

 


Din kommentar Coments      Print ArtikelPrint      Skriv ArtikelSkriv
Er Helsingør – en attraktiv erhvervs kommune? Helsingørjuli lørdag 08-07-2017   Helsingør
Er Helsingør – en attraktiv erhvervs kommune?
Vi i Liberal Alliance har generelt megen fokus på virksomhedernes vilkår, fordi vi klart mener at den positive vækst i Helsingør Kommune skal komme igennem flere lokale private arbejdspladser..
Politik Helsingør Nordsjælland

Erhvervsvenligheden halter stadig i Helsingør Helsingørjuni tirsdag 20-06-2017   Helsingør
Erhvervsvenligheden halter stadig i Helsingør
I forbindelse med Madmarkedet og tilsidesættelse af Lokalplanen for området, har kommunen nu heller ikke været lydhør..
Politik Helsingør Nordsjælland

Ingen vil bo i Helsingør Helsingørmaj torsdag 28-05-2015   Helsingør
Ingen vil bo i Helsingør
Ingen vil bo i Helsingør. - Her tør danskerne ikke sidde på deres altan med flæskesteg og Dannebrog på bordet..
Politik Helsingør Nordsjælland

DEN STØRSTE FORBRYDELSE MOD HELSINGØR OVERHOVEDET Helsingørapril tirsdag 14-04-2015   Helsingør
DEN STØRSTE FORBRYDELSE MOD HELSINGØR OVERHOVEDET
Helsingør er i dag den 3. største by på Sjælland, men om bare fem år vil Helsingør skrumpe ind til et Provinshul på 8. pladsen. HVIS IKKE KOMMUNEN SNART TAGER SIG SAMMEN TIL AT LAVE EN SAMLET UDVIKLINGSPLAN...
Politik Helsingør Nordsjælland

Helsingør mangler familieboliger Helsingørmarts søndag 15-03-2015   Helsingør
Helsingør mangler familieboliger
HELSINGØR´S PROBLEM NR. 1 - Kan ikke tiltrække de ønskede børnefamilier og nye højtydende skatteborgere fordi der mangler anstændige familieboliger...
Politik Helsingør Nordsjælland

13 Mia. til byudvikling af Helsingør Helsingørmarts lørdag 14-03-2015   Helsingør
13 Mia. til byudvikling af Helsingør
..
Politik Helsingør Nordsjælland

Dansk forskare: Halvera biljettpriset och låt ett privat bolag bygga en Öresundsmetro och HH-tunnel Helsingørfebruar fredag 14-02-2014   Helsingør
Dansk forskare: Halvera biljettpriset och låt ett privat bolag bygga en Öresundsmetro och HH-tunnel
Et privat udviklingsselskab skal have ansvar dels for att bygge flere forbindelser over Øresund, dels for att øge den mentale integrationen mellan Sverige og Danmark...
Politik Helsingør Nordsjælland

Samlet udviklingsplan for Helsingør i anslået priser Helsingørjanuar fredag 31-01-2014   Helsingør
Samlet udviklingsplan for Helsingør i anslået priser
Se min samlede udviklingsplan med anslået finansieringsbehov årligt over seks år..
Politik Helsingør Nordsjælland

Byudvikling Helsingør Helsingørjanuar tirsdag 21-01-2014   Helsingør
Byudvikling Helsingør
Skal man finde en spydspids for markedsføring af en region, må man finde noget "unikt" at markedsføre. Vi har Kronborg, som over det meste af verden er kendt som Hamlet's Castle. ..
Politik Helsingør Nordsjælland

Teknisk Forvaltning og erhvervsvenligheden "KOKSER" helt under Jørgen Lysemose (SF) Helsingøroktober mandag 07-10-2013   Helsingør
Teknisk Forvaltning og erhvervsvenligheden "KOKSER" helt under Jørgen Lysemose (SF)
Et styrtdyk i erhvervsvenlighed på hele 16 pladser siden 2010, er aldrig tidligere set, og vidner om at Jørgen Lysemose(SF) er en katastrofe som formand for Ejendoms- og Miljøudvalget...
Politik Helsingør Nordsjælland

Forsyning Helsingør er et "kongedømme" i kommunen Helsingøroktober mandag 07-10-2013   Helsingør
Forsyning Helsingør er et "kongedømme" i kommunen
I og med samtlige bestyrelsesmedlemmer, samtidig er byrådsmedlemmer, som ingen grundlag har for at drive en rentabel virksomhed, styrer byrådet uheldigvis for meget..
Politik Helsingør Nordsjælland

Er S og SF stillestående partier der ikke har fulgt med udviklingen i vælgerskaren.? Helsingørseptember fredag 27-09-2013   Helsingør
Er S og SF stillestående partier der ikke har fulgt med udviklingen i vælgerskaren.?
Er S og SF stillestående partier der ikke har fulgt med udviklingen i vælgerskaren.?..
Politik Helsingør Nordsjælland

Helsingør i udvikling med  Benedikte Kiær Helsingøraugust onsdag 28-08-2013   Helsingør
Helsingør i udvikling med Benedikte Kiær
Helsingør i udvikling med Benedikte Kiær..
Politik Helsingør Nordsjælland

Anders Drachmann er jeg ikke utilbøjelig til at støtte Helsingøraugust onsdag 14-08-2013   Helsingør
Anders Drachmann er jeg ikke utilbøjelig til at støtte
Anders Drachmann Konservative er jeg ikke utilbøjelig til at støtte..
Politik Helsingør Nordsjælland

Kommuneplan 2013 Helsingør Kommunalplan Helsingørfebruar lørdag 23-02-2013   Helsingør
Kommuneplan 2013 Helsingør Kommunalplan
Endelig Kommuneplan 2013 Helsingør, men kan den bruges til noget.?..
Politik Helsingør Nordsjælland

Page: 1
[1]   2   >