Region Hovedstaden  Nordsjælland Kategori: Politik   
  Nyheder debat Politik Nordsjælland
 
Events iconAktiviteter oplevelserattraktioner ElsinoreAttraktioner og Seværdigheder
Hoteller hotels DenmarkHoteller i ElsinoreRestauranter ElsinoreRestauranter & Spisesteder
Nyheder og udvikling Politik Nordsjælland

Er Helsingør – en attraktiv erhvervs kommune? i Nordsjælland Udvikling HelsingørUdvikling Politik Nordsjælland

 Page: 1
[1]   2   >
juli lørdag 08-07-2017
Politik
Claus Helge Nielsen
Helsingør

Er Helsingør – en attraktiv erhvervs kommune?

Helsingør

Helsingør – en attraktiv erhvervs kommune?

Claus Helge Nielsen Liberal Alliance Helsingør

Af Claus Helge Nielsen
Den 08/07-17 

I Helsingør Dagblad (HD) Torsdag d. 22/6 stod at læse: ”Små overskud i Helsingørs virksomheder”, sagen blev endvidere yderligere kommenteret i en artikel i ”Business Nord” som medfulgte avisen samme dag. HD artiklen nævner, at en placering som nummer 26 ud af 29 kommuner ”er i den tunge ende”. Dog efterlades man af artiklen med det indtryk, at der ikke er nogen grund til bekymring, idet der er masser af ”aktivitet og optimisme” blandt nogle adspurgte virksomheder. 

I Liberal Alliance deler vi naturligvis meget gerne denne glæde over at virksomhederne har mere at rive i, og de føler at der er grund til større optimisme – det er et godt udgangspunkt. Med dette sagt, så ser vi på artiklernes tal og kommentarer med større bekymring end artiklens forfatter, endsige de øvrige partier i Kommunen synes at tillægge denne vigtige sag.

De oplyste tal dækker over: 1: Ringe (sammenlignelige gennemsnitlige) resultater; samt 2: Kollektivt set en betydelig ringere placering og udvikling, hvis der sammenlignes med andre kommuner af samme størrelse. Begge dele er stærkt betænkelige. Lad os kigge nærmere på hvad der muligvis er galt.

1. Ringe resultater.
De ringe resultater siger noget om omsætningsgrundlaget, hvor virksomhedernes aktiviteter og omsætning forekommer at have en overvægt af at være meget lokalt baseret og med et udpræget lokalt fokus – det begrænser deres muligheder for udvikling. Det understreges af en overvægt af mindre detailhandel eller håndværks virksomheder, samt en under balance af bl.a. business- to-businessproduktions- eller servicevirksomheder. Så grundlaget er ikke optimalt for at vækste udenfor 
kommunens rammer.

Denne situation kan af nogle evt. fortolkes, som markant dårligere muligheder for at etablere sig og få et fornuftigt og attraktivt overskud. Ydermere, er der naturligvis virksomheder som har bedre resultater end gennemsnittet, hvorfor der må være en del, der slet ikke giver nok overskud, eller snarer et underskud, og som følge heraf ej heller kan investere meget, eller intet, til at vokse for. Med andre ord en ond cirkel at bryde, og den er desværre negativt selvforstærkende. Desuden vil det gør kommunen mindre attraktiv for potentielle nye virksomheder, eller trække nye virksomheder hertil.

En anden tolkning af det magre resultat kunne også være at virksomhederne lokalt ikke kan tiltrække nok uddannet arbejdskraft; et forhold der også har relationer til boliger, infrastruktur m.v. og en (begrænset) mængde af udbudte arbejdspladser. Desværre alle områder der begrænser og ej heller gavner kommunen langsigtet, med mindre man gør noget for at ændre på dette.

Situationens alvor understreges af en markant lavere egenkapital, hvor Hovedstadsregionens virksomheder har en gennemsnitlig egenkapital på 28,8 millioner kroner, har man i Helsingør en ditto på blot 8,5 millioner kroner. Dette er ikke blot et udtryk for at vi har mange små virksomheder. At have mange små virksomheder er bestemt ikke en dårlig ting, de skal blot have bedre muligheder for at vokse og konsolidere sig. 

Den markante forskel (71 %) efterlader desværre et generelt indtryk af at Helsingør Kommune byder på dårligere betingelser for et godt erhvervsklima – og det kan virke afskrækkende for mulige nye virksomheder.


2. Helsingør og de andre kommuner i Hovedstadsregionen.

Det er stort set samtlige kommuner i Hovedstadsregionen som klare sig bedre end Helsingør, og alle størrelsesmæssigt af kommunerne ligge markant bedre til end vi.

Vor gode naboer i Gribskov ligger en plads lavere, men hvad der ikke fremgår af den viste statistik, men som kan ses af den mere fyldige artikel og tallene i ”Business Nord”, viser det en anden og en mere trist tendens. Heraf (se billedet) fremgår at det gennemsnitlige resultat for virksomhederne i Gribskov steg i perioden 2014 - 2016. I samme periode faldt resultaterne i Helsingør kommune fra 2015 til 2016, og dette tal ligger ydermere også under niveau for 2014. Så tendensen i Helsingør kommune er desværre skuffende. 

Hvordan klare de øvrige kommuner sig ? Vi kan konstatere, at vor anden nabokommune Fredensborg har placeret sig markant bedre og indtager en fin 10. plads – altså i de i den bedste tredjedel og det med et resultat der er godt 6 gange bedre end for Helsingør. Der er andre lignende eksempler – f.eks. Hørsholm nr. 7 og med 7 gange bedre resultat, eller Hillerød (overraskende kun) på plads 13, men stadig i bedste halvdel, og med 5 gange bedre tal end os i Helsingør. For de to sidstnævnte kommuner skal det naturligvis med, at de har virksomheder som Novo eller lignende virksomheder med meget høj værdi og indtjeningsgrad, mens Fredensborg ikke har samme type virksomheder.

Hvad gør de andre kommuner mere rigtigt end Helsingør?

Man kan med rette spørge, hvad er det disse kommuner gør rigtigt, eller mere rigtigt end Helsingør, og hvorfor har vi ikke formået at tiltrække virksomheder af samme karakter som nogle af de andre kommuner? Ofte høre man det slået hen med, at mange af de kommuner der klare sig bedre har en noget mere centrale geografiske placering, hvor Hillerød jo udgør et ”geografisk centrum” i Nordsjælland. Fredensborg har næppe større geografiske fordele end Helsingør. Derfor bør vi lægge 
den tese lidt til side. Den markante forskel ligger ofte i tilgang og fokus, samt at kommunerne optræder som en ”partner” i forhold til det allerede etablerede erhvervsliv, eller mulige nye virksomheder. De andre kommuner virker meget mere opsøgende og proaktive, samt ser ud til at have gode resultater med en mere nærværende interesse, effektivitet og assistance til det lokale erhvervsliv.

Liberal Alliance Helsingør

Vi i Liberal Alliance har generelt megen fokus på virksomhedernes vilkår, fordi vi klart mener at den positive vækst i Helsingør Kommune skal komme igennem flere lokale private arbejdspladser, der vil være attraktive for at tiltrække flere vel uddannede og motiverede medarbejdere, samt deres familier til kommunen.
Det vil også øge vor attraktion for virksomheder med større indtjening til etablere sig i Helsingør kommune, såvel vor attraktion for deres (lokale beskattede) medarbejdere. Det vil kræve særlige tiltag omkring infrastruktur og boliger, der kan støtte denne politik, og det vil vi bl.a. bruge debatten op til kommunevalget på at drøfte med borgerne.

Specifikt omkring virksomhedernes vilkår, har vi tænkt os at se på nogle af de processer og procedure kommunen har ved etablering af virksomheder, hvad kan rationaliseres; hvordan får vi et bedre ”one-stop-shopping” system for de virksomheder der skal etablere sig eller vokse – især kortere behandlingstider for byggetilladelser vil være afgørende. Kommunen har allerede taget visse tiltag i den nuværende valgperiode, men de lader ikke til at have slået særligt markant igennem – jvf de dokumenterede dårlige tal. Det skal og bør vi kunne gøre bedre !


Økonomi spiller naturligvis også en rolle, hvorfor en reduceret tilslutningsafgift vil kunne hjælpe allerede etablerede virksomheder, men også gøre det mere attraktivt for potentielle virksomheder til at vælge os til.

Den nuværende kommunal bestyrelse har valgt at satse på en strategi om at Helsingør skal være en oplevelse-, fritids- og kulturby / kommune. Det er jo et forståeligt valg vi har jo en virkeligt dejlig og interessant by, samt skønne naturområder, men det er ikke tilstrækkeligt! Der skal et helt andet skift i fokus og indsats for at forbedre det øvrige erhvervsliv, der ikke falder indenfor rammerne af den nuværende strategi, til at få bedre vilkår til at vokse og investere i øget vækst og arbejdspladser, og markant mere fokusering på at promovere by og kommune til få flere virksomheder, eller institutioner til kommunen.

Det er nogle principper og opgaver vi i Liberal Alliance vil gøre vort yderste, når vi bliver repræsenteret i den nye kommunalbestyrelse, for at fremme og skabe resultater med.

Liberal Alliance Helsingør

I en økonomi der oplever en bedre vækst end de foregående år, har vi mange flere muligheder for at gøre det bedre, og derfor skal vi forstå at blive meget bedre til at skabe bedre vilkår for vore erhvervsvirksomheder, både dem vi har og dem vi forhåbentlig kan få trukket hertil.

Liberal Alliance Helsingør
Jan Ilum og Kira Danholm, kandidater for Liberal Alliance til KV17
Claus Helge Nielsen, Formand for Liberal Alliance Helsingør


Din kommentar Coments      Print ArtikelPrint      Skriv ArtikelSkriv
Erhvervsvenligheden halter stadig i Helsingør Helsingørjuni tirsdag 20-06-2017   Helsingør
Erhvervsvenligheden halter stadig i Helsingør
I forbindelse med Madmarkedet og tilsidesættelse af Lokalplanen for området, har kommunen nu heller ikke været lydhør..
Politik Helsingør Nordsjælland

Ingen vil bo i Helsingør Helsingørmaj torsdag 28-05-2015   Helsingør
Ingen vil bo i Helsingør
Ingen vil bo i Helsingør. - Her tør danskerne ikke sidde på deres altan med flæskesteg og Dannebrog på bordet..
Politik Helsingør Nordsjælland

Den største miljøkatastrofe og  fejlinvestering i Helsingør´s historie, koster skatteyderne i Helsingør over ½ Mia. kr. Helsingørapril torsdag 30-04-2015   Helsingør
Den største miljøkatastrofe og  fejlinvestering i Helsingør´s historie, koster skatteyderne i Helsingør over ½ Mia. kr.
En u-igennemtænkt satsning, eller jeg vil kalde det en "Olsen bande plan" der kan koste Helsingør kommune sin selvstændighed, skatteborgerne..
Politik Helsingør Nordsjælland

DEN STØRSTE FORBRYDELSE MOD HELSINGØR OVERHOVEDET Helsingørapril tirsdag 14-04-2015   Helsingør
DEN STØRSTE FORBRYDELSE MOD HELSINGØR OVERHOVEDET
Helsingør er i dag den 3. største by på Sjælland, men om bare fem år vil Helsingør skrumpe ind til et Provinshul på 8. pladsen. HVIS IKKE KOMMUNEN SNART TAGER SIG SAMMEN TIL AT LAVE EN SAMLET UDVIKLINGSPLAN...
Politik Helsingør Nordsjælland

Helsingør mangler familieboliger Helsingørmarts søndag 15-03-2015   Helsingør
Helsingør mangler familieboliger
HELSINGØR´S PROBLEM NR. 1 - Kan ikke tiltrække de ønskede børnefamilier og nye højtydende skatteborgere fordi der mangler anstændige familieboliger...
Politik Helsingør Nordsjælland

13 Mia. til byudvikling af Helsingør Helsingørmarts lørdag 14-03-2015   Helsingør
13 Mia. til byudvikling af Helsingør
..
Politik Helsingør Nordsjælland

Dansk forskare: Halvera biljettpriset och låt ett privat bolag bygga en Öresundsmetro och HH-tunnel Helsingørfebruar fredag 14-02-2014   Helsingør
Dansk forskare: Halvera biljettpriset och låt ett privat bolag bygga en Öresundsmetro och HH-tunnel
Et privat udviklingsselskab skal have ansvar dels for att bygge flere forbindelser over Øresund, dels for att øge den mentale integrationen mellan Sverige og Danmark...
Politik Helsingør Nordsjælland

Samlet udviklingsplan for Helsingør i anslået priser Helsingørjanuar fredag 31-01-2014   Helsingør
Samlet udviklingsplan for Helsingør i anslået priser
Se min samlede udviklingsplan med anslået finansieringsbehov årligt over seks år..
Politik Helsingør Nordsjælland

Byudvikling Helsingør Helsingørjanuar tirsdag 21-01-2014   Helsingør
Byudvikling Helsingør
Skal man finde en spydspids for markedsføring af en region, må man finde noget "unikt" at markedsføre. Vi har Kronborg, som over det meste af verden er kendt som Hamlet's Castle. ..
Politik Helsingør Nordsjælland

Teknisk Forvaltning og erhvervsvenligheden "KOKSER" helt under Jørgen Lysemose (SF) Helsingøroktober mandag 07-10-2013   Helsingør
Teknisk Forvaltning og erhvervsvenligheden "KOKSER" helt under Jørgen Lysemose (SF)
Et styrtdyk i erhvervsvenlighed på hele 16 pladser siden 2010, er aldrig tidligere set, og vidner om at Jørgen Lysemose(SF) er en katastrofe som formand for Ejendoms- og Miljøudvalget...
Politik Helsingør Nordsjælland

Forsyning Helsingør er et "kongedømme" i kommunen Helsingøroktober mandag 07-10-2013   Helsingør
Forsyning Helsingør er et "kongedømme" i kommunen
I og med samtlige bestyrelsesmedlemmer, samtidig er byrådsmedlemmer, som ingen grundlag har for at drive en rentabel virksomhed, styrer byrådet uheldigvis for meget..
Politik Helsingør Nordsjælland

Er S og SF stillestående partier der ikke har fulgt med udviklingen i vælgerskaren.? Helsingørseptember fredag 27-09-2013   Helsingør
Er S og SF stillestående partier der ikke har fulgt med udviklingen i vælgerskaren.?
Er S og SF stillestående partier der ikke har fulgt med udviklingen i vælgerskaren.?..
Politik Helsingør Nordsjælland

Helsingør i udvikling med  Benedikte Kiær Helsingøraugust onsdag 28-08-2013   Helsingør
Helsingør i udvikling med Benedikte Kiær
Helsingør i udvikling med Benedikte Kiær..
Politik Helsingør Nordsjælland

Anders Drachmann er jeg ikke utilbøjelig til at støtte Helsingøraugust onsdag 14-08-2013   Helsingør
Anders Drachmann er jeg ikke utilbøjelig til at støtte
Anders Drachmann Konservative er jeg ikke utilbøjelig til at støtte..
Politik Helsingør Nordsjælland

Kommuneplan 2013 Helsingør Kommunalplan Helsingørfebruar lørdag 23-02-2013   Helsingør
Kommuneplan 2013 Helsingør Kommunalplan
Endelig Kommuneplan 2013 Helsingør, men kan den bruges til noget.?..
Politik Helsingør Nordsjælland

Page: 1
[1]   2   >