Udvikling News Nordsjælland

 Page: 1
[1]   2   >
september fredag 08-09-2017
News
Tonny Parnell
Helsingør
Program Vandrekort Bundskraber i Erhvervsvenlighed

Bundskraber i Erhvervsvenlighed

Helsingør

Så nåede Helsingør en absolut bundskraber igen igen HVORFOR?

Såvel i Dansk Byggeri´s erhvervsvenlighedsmåling i forsommeren og nu igen i DI´s måling.

Bemærk at kurven knækker brat og kæden hopper  helt af ved årsskiftet 2016 - 2017 HVORFOR.

 

Hotel Østerport

Inden vi går i dybden skal vi lige bemærke at ovenstående er den "Samlede" vurdering.

Går vi ned og ser de enkelte områder, ser det ud til at kun "ERHVERVSVENLIGHEDEN" er meget forsømt.

Teknisk Museum
kommunens evne til at levere gode basisydelser - skoler - børnepasning - ældrepleje

Derimod skal det fremhæves at Kommunens velfærdsservice er hævet kraftigt i samme periode, hvorom DI skriver:
En kommunes evne til at levere gode basisydelser som børnepasning og gode skoler, hvilket er afgørende for dens evne til at tiltrække kvalificerede medarbejdere. Denne kategori beskriver virksomhedernes vurdering af Kommunens børnepasningstilbud samt kvaliteten af de lokale folkeskoler.

Den positive vurdering beviser at Konservative og Venstre har stor focus på børnepasningstilbud samt kvaliteten i skolerne, som er afgørende for evnen til at tiltrække nye højtydende  skatteydere og børnefamilier.

HVEM ER HELSINGØR`S ERHVERV

Man vil "straks indkalde DI til stormøde" ? - Nu er det DI der har foretaget denne måling, men hovedvægten i erhvervslivet består i dag IKKE af DI. -  Helsingør består i dag af mindre virksomheder 1 - 9 ansatte, hovedsagelig serviceerhverv, Håndværkere, Detailhandel, Restaurant og Hotelvirksomhed,  og alene disse skal Trække den store kulturinvestering i land. Der er noget der er glippet i Kommunens forståelse. - Det er fint at indkalde DI til stormøde, for at høre den gren´s problemer og ønsker (som har sammenfaldende interesser), men det er manglende forståelse for, og ingen dialog/manglende lydhørhed for de virksomheder Helsingør´s erhvervsliv består af i dag, - der knækker kurven. 

Konservative og Benedikte Kiær har kæmpet en kamp som fra 2013 og frem til slut 2016 så ud til at lykkes, men kurven blev brat knækket da erhvervslivet fandt ud af at "rød blok" stadig stod i vejen for udvikling, som netop kom frem ved årsskiftet. Bemærk at kurven knækker brat  ved årsskiftet 2016 - 2017, hvor arven fra Værftstiden stemmer imod udvikling. (bemærk. Kommunens kerneydelser/velfærdsydelser ligger stadig højt men det er erhvervslivet der har dårlige kår)

Specielt tre sager/forhold giver knækket. (for målingen fra Dansk byggeri som nåede samme resultat tidligere på sommeren.)

1. Lokalplanforslag 1.165 VUC på Svingelport, hvor S - Enhedslisten og Radikale så ud til at have flertal for at "frede" dette store potentielle udviklingsområde og ville forære det til VUC og Teknisk Museum, helt uden dialog med, eller lytte til erhvervslivets, specielt Turisterhvervene og detailhandlens ønsker og anbefalinger. Konservative og Venstre fik med et knebent flertal afblæst vedtagelse af lokalplanen. Dialogen mangler stadig omkring Svingelport, usikkerheden om de samme partier eventuelt vil forsøge med Teknisk Museum igen, giver negative vibrationer i erhvervskredse, alene usikkerheden, hvad kan S og Ø finde på næste gang.

Teknisk Museum
Oprindelig Projekt  I.L. Tvedesvej 240%
Teknisk Museum
Projekt  I.L. Tvedesvej 110%
S krævede to etager fjernet - er det kønt.

2. Lokalplan 1.151 for indre by, hvor vi samtidig havde det første og eneste byfornyelsesprojekt i 40 år - I.L. Tvedesvej som blev afvist af byrådet på baggrund af den samme helt umulige Lokalplan 19, der i 40 år har hindret alt byfornyelse overhovedet.
Der er udarbejdet, og smidt formuer efter Detailhandelsanalyser, Byudviklingsplaner, byfortætning og forskønnelsesforslag, der ALLE peger på Lokalplan 19 som en generel hindring for samtlige forslag. 


Der er en lang stribe af stupide regler der bla. hindrer udvidelser eller sammenlægning af de alt for små butiksarealer i indre by, og der er stupide regler der betyder at snesevis af boliger i indre by står tomme og ubeboet på manglende udvikling og byfornyelse.
(eksv. - er der rigtig mange små ejendomme med en lille butik i stuen, men da ejendommen i 1800 tallet blev opført, brødfødte den lille butik hele familien, som selvfølgelig havde opgang til familieboligen gennem forretningen. I dag kan ingen leve af den forretning og trappen til 1st. sal er indraget til butiksareal, lokalplan 19 forhindrer renovering af boligen på 1. sal til nutidig menneskebolig, som derfor nu står tom. Der kunne etableres mindst 50 nye Billige boliger i indre by)


I.L. Tvedesvej blev forkastet fordi projektet havde en bebyggelsesgrad på 240% - ALLE omkringliggende ejendomme har en bebyggelsesgrad der ligger mellem 210 - 350%. - - I.L. Tvedesvej blev forkastet fordi lokalplanen siger der kun må bebygges med 110%, endskønt  IKKE EN ENESTE af alle eksisterende ejendomme i indre by holder de 110% (Min ejendom som er en af de mindste Midt i byen er bebygget med ca. 260% og naboejendommen med 380%)


Jeg har påtalt det adskillige gange siden 2008 og  i forbindelse med den nye kommuneplan 2013, hvor der tilsyneladende var en forståelse for problemet. - -Der er ingen tvivl om at Kommuneplan2013 er medvirkende årsag til den opadgående tendens.  Der kommer så en ny Lokalplan 1.151 for indre by i Feb. 2017 (netop hvor målingen knækker) - Når ALLE eksperterne peger på de samme forhold, en del er nedskrevet i Kommuneplan 2013, så regner detailhandlen/erhvervslivet med at Kommunen vil følge eksperternes anbefaling.?  Det viser sig imidlertid at der overhovedet INGEN ændring er, men den nye lokalplan 1.151 er blot en direkte afskrift af den gamle plan19, som i 40 år har lagt en effektiv stopper for byfornyelse og detailhandlens mulighed for udvikling.

3. Byggerierne i Espergærde forsinkes, fordyres og besværliggøres af specielt S og Enhedslistens krav om 25% billige sociale boliger i de private investeringsprojekter inden de kan godkendes i Kommunen?? - helt uhørt grotesk, når C og V har anvist billige boliger, og vi har masser af almene boligselskaber som er etableret til det formål.  - Bliver det næste at Ø også afkræver den private investor et antal børnehaver til projektets kommende beboere? - Det fremgår ingen steder i "rammevilkårene" at et projekt skal indeholde 25% socale boliger? - Hvorfor hulen kommer S og Ø så rendendende bagefter og forhaler byggeriet med møder forslag og krav.

Da J.H-N i 2012 ikke mente det var umagen værd at søge indflydelse i forbindelse med opgradering af Fingerplan2007 til Fingerplan2013, tog jeg selv dialog til planstyrelsen. Helsingør dukkede aldrig op til forhandlingerne, men vi fik frigivet ca. 6 ha. byggejord ved Kelleris hegn. - - Ingen i byrådet troede på det og man fortsatte med at sælge ud af jorden fra Materialegården i Kvistgård. - jeg meddelte dengang at der var frigivet et større areal ved Kelleris Hegn, men ingen lyttede og Kommuneplan 2013 blev udfærdiget, STADIG uden kommunen vidste eller havde indtegnet Kelleris Hegn som mulig byggeområde.

I 2014 -15  var jeg selv i forhandling med med enken i Allerød, som dengang var ejer af den største matrikkel i Kelleris Hegn området, jeg talte også med kommunen om den forurenede Sanvick grund længere oppe, for eventuelt at få en samlet helhed for det store område, men kommunen var overhovedet ikke interesseret. Uden samarbejde og  interesse fra Kommunen kunne min økonomi ikke bære et så stort projekt. Efterfølgende var en af mine venner inde på et mindre projekt på Kommunens egen Matr. i bunden af Kelleris hegn området (her var plads til 10-12 boliger) men da kommunen stadig ikke mente der kunne bygges der, faldt det også.

I 2015 -2016 fik Kommunen udarbejdet tre byfornyelsesforslag for hele Espergæde området, men STADIG uden kommunen anede noget som helst om Kelleris hegn, som i ALLE tre projektforslag var indtegnet som natur og fritidsområde. 

Først her slut 2016 dukker der et større projekt for Kelleris Hegn op i teknisk forvaltning, hvor Kommunen i projektbeskrivelsen direkte blev gjort opmærksom på at hele Kelleris Hegn området i Fingerplan2013 er frigivet til byggejord.? - - Det var pudsigt? - hvorfor er der så stor interesse for Kelleris Hegn? - - Hovsa! - - Har Kommunen byggejord der? - Ja,? -minsanten det er rigtigt,!

Havde Kommunen allerede i 2012-2013 været samarbejdsvillig og havde lyttet ville der være sparet/tjent mange Mio. - de tre projektforslag for hele Espergærde ville være udformet meget anderledes op prisen på kommunes jord ville være langt højere.

Først slut 2016, går det op for Kommunen, DET JEG I 4 ÅR HAR FOSØGT AT FORKLARE OM KELLERIS HEGN.

Det var tre - fire sager, og samtidig de første der reelt skulle afprøve hvorvidt byrådet stod bag Konservatives arbejde for at forbedre vilkårene for erhvervslivet. - Det var også her arven fra værftstiden sendte erhvervsvenlighedsmålingen for Helsingør ud i mørket, tilbage til en gedigen bundskrarber som under værftstiden da Socialisterne bar fanen højt.

Der er selvfølgelig en række andre parametre der påvirker målingen, men specielt den manglende forståelse fra embedsværket og byrådet i udviklingsspørgsmål, viser med al tydelighed hvor svært det er at ændre den gennem 70 år, nedarvet kultur fra Værftstiden.

Det var ved årsskiftet udviklingen rigtig blev tydelig og "RAMMEVILKÅRERNE" indenfor serviceerhverv, byggeri og håndværk stod sin prøve. Det var ved årsskiftet S - L - Ø - R knækkede kurven med dårligere rammevilkår der IKKE er i overensstemmelse med den nye Kommuneplan2013 

Det var ved årsskiftet omverdenen – Developere og Investorer så at Kommunen slet ikke lyttede, ikke havde styr på planlægningen og hvor meget byggejord / udviklingsmuligheder der var i Kommunen.

Hvis "Rammevilkårene" for Detailhandel, Restaurant og Hotelvirksomhed er forbedret, hvor er/vil det så være synligt?

Som vi nu har oplevet og jeg nævner ovenfor er den nye lokalplan 1.151 til ren dumpekarakter, også i forhold til udvikling af detailhandlen idet den IKKE giver mulighed for nye udvalgsbutikker eller flere forretninger i city, og heller ikke nødvendig udvidelse/udvikling af eksisterende butikker.  D.V.S. - Der er INGEN, - 0 - "RAMMEVILKÅR" ? - - eller rettere, nøjagtig de samme som satte Helsingør totalt i stå for 40 år siden.

Hvor finder vi så "DE FORBEDREDE RAMMEVILKÅR" ? OG.

HVAD KUNNE HELSINGØR GØRE ANDERLEDES

1. Så vidt jeg kan se ud af byrådets sammensætning i dag og det altafgørende for at hæve troværdigheden til Kommunen er:

Helsingør skal udarbejde en overordnet handlingsplan hvor "RAMMEAFTALER OG VILKÅR" klart og HELT utvetydigt fremgår for de enkelte udviklingsområder.

Sagsbehandlingstider helsingør
Kommunens sagsbehandling er for langsom og forsinkes med evig "kiv og kævl", møder og "sidde i rundkreds", manglende beslutsomhed, Ø - S der ikke rigtig ved hvad de vil.

Det nytter ikke noget Kommunen i Kommuneplan2013 udtrykker ønske om nye familieboliger i Espergærde, men når så projekterne endelig ligger på bordet, kommer  S og Ø - - "Øøhh - Ja, men det er kun hvis investor/projektet samtidig indeholder 25% billige sociale boliger, og så skal arbejdsstyrken i øvrigt være organiseret hos 3F, og Kommunens konkurrerende virksomhed "Vej og Park"  skal udføre vand og kloakarbejdet til overpris Osv. Osv. Osv. - Det må ophøre

Eller f.sa. byggeriet i Skibstrup hvor Peter Poulsen forsinker, fordyrer og besværliggør byggeriet i måneder med evindelige og meningsløse krav om nye borgermøder som alligevel ikke hverken oplyser borgerne eller fører til noget nyt i øvrigt.

Læg mærke til hvordan sagsbehandlingstiden går helt agurk i 2010, uagtet at der var meget få byggesager helt frem til 2016 kvor kurven igen falder kraftigt både i den ene og den anden måling (sagsbehandling i Helsingør tager 5 - 6 gange længere tid og kan trække i årevis) Der er virkelig behov for en opstramning her

Eller embedsværket overhovedet ikke har forstået at vi nu skriver 2017, men sidder stadig og afskriver/nørder med de samme lokalplanløsninger som var gældende og satte byen i stå for 40 år siden. ? ?

Som byrådet er sammensat i dag, er der stadig rester fra Socialismen, og desværre for mange "fanebærer" men stadig for få byrådsmedlemmer  der tør/evner at tænke fremtid og udvikling helt selvstændigt, men må nødvendigvis have en manual at støtte sig til.

Derfor skal byrådet samle sig og i enighed vedtage en nutidig overordnet udviklings og handlingsplan der klart formulerer og afstikker linjerne på en måde så unødvendige forsinkelser, og for investorer, fordyrelser af fremtidige projekter undgåes,  - fuldstændig som ALLE andre Kommuner har. (Helsingør har aldrig haft en klar handlingsplan, derfor har Kommunen svært ved at tiltrække developere og investorer. Ingen ved hvad kommunen egentlig vil, og når endelig der ligger et projekt helt på linje med intentionerne i Kommuneplan 2013, ja så vil man alligevel noget helt andet, og det tager måneder - år inden man finder ud af hvad man så vil.)

Den næste prøve vil stå omkring nødvendig Byudvikling, mere liv på byens torve og pladser. Booste detailhandlen ved udvikling af en ny bydel på Svingelport, større udvalgsbutikker der kan booste detailhandlen i Helsingør City ved synergieffekt.

Øvelsen over de næste 30 år bliver Svingelport og udvikling af detailhandlen samt den Maritime kulturhavn,  Og det bliver Detailhandelen, Restaurant og Hotelvirksomhederne der hæver eller sænker barometeret de kommende mange år.

Erhverv og planlægning Helsingør
Dumper på manglende fysisk planlægning derfor skal Kommunen "planlægge" fremtiden for Svingelport og DSB området. Hvilke planer har Kommunen ?.

Her bør Kommunen BEMÆRKE målingen for Fysisk planlægning, hvorom DI skriver:
Kommunens gennemsnitlige placering på indikatorer om den fysiske planlægning: Virksomhedernes tilfredshed med kommunens indsats med om der er ledige erhvervsgrunde med plads til udvikling i kommunen, og at planlægningen giver plads til erhvervsudvikling. En forudsætning for, at en virksomhed kan vokse og skabe flere arbejdspladser er, at det er muligt at udvide produktionen.

Hvis erhvervsvenlighedsbarometeret skal hæves er det således Planlægning, udvikling og troværdighed Kommunen skal fokusere på. 

Her kunne Kommunen (som en start) udarbejde en Lokalplan for hele området, incl. de med tiden frigjorte DSB arealer, hvor Developere og investorerer kan stole 100% på de "RAMMEAFTALER" der vedtages for dette store og for Helsingør by og detailhandel, meget betydningsfulde område. 

Det kræver store risikovillige forinvesteringer og koster rigtig mange penge at udvikle et projekt til fremlæggelse for byrådet. Når disse investeringer er foretaget, skal det IKKE være muligt for S - L - Ø - R at forsinke eller umuliggøre projektet ved efterfølgende at stille en række meningsløse krav, spørgerunder, møder og debatforslag der, som vi ofte har set, får investor til at trække sig eller gå konkurs, det må ophøre nu.

Vi ved, som jeg indledningsvis skriver, at erhvervslivet tænker strategisk langsigtet, og usikkerhed, brudte "rammeaftaler", manglende dialog, aftaleforflygtigelse og ændring/dispensation for Lokalplaner bag ryggen på erhvervslivet, eller at Kommunen ikke rigtig ved hvem erhvervslivet egentlig er, har givet et grimt minus på erhvervsvenlighadsbarometeret.  - - 

Hvis IKKE det skal fortsætte, skal erhvervslivet vide: 

1. Arbejder Kommunen målrettet for at bibeholde grænsehandlen i Helsingør og derfor sikrer at Helsingør får de best tænkelige til og frakørselsforhold når den kommende HH-forbindelse står klar. (jeg er bange for ingen i kommunen har tænkt så langt overhovedet)?

2. Kan detailhandlen regne med Kommunen som "partner"  i bestræbelserne på at Helsingør også skal bestå som Nordsjællands foretrukne handelsby efter en ny HH-forbindelse.

Afklaring af disse to usikerhedmomenter vil være afgørende for hvorvidt Helsingør overhovedet kan tiltrække Større udvalgsbutikker, developere og investorer til den nødvendige udvikling af Svingelport og Detailhandlen i indre by. (og vil påvirke erhvervsvenlighedsbarometeret)

3. Vil Kommunen give forlængede eller yderligere dispensation for detailhandel (Madmarked) bag ryggen på den eksisterende detailhandel og i modstrid med lokalplanen for kulturhavn området, der derved modarbejder indre by,  yderligere fragmenterer detailhandlen og lægger torve og pladser øde som vi har set det denne sommer.? (Det var bag ryggen på den øvrige detailhandel og jeg påtalte dengang at beslutningen ville få alvorlige negative konsekvenser på erhvervsvenlighedsmålingerne)

Parnell Byudvikling Helsingør
Shopping arkade med direkte adgang fra Place du Tertre ét Svingelport

4. Hvilke planer har Kommunen med Svingelport og hele DSB arealet. - Har S - L - Ø - R  stadig "hemmelige" planer for Teknisk Museum der modarbejder udviklingen og detailhandlens interesser?

 

Uagtet at nærværende måling er fra DI, og uanset Cityforeningen er usynlig, så er det nok, og vil de kommende mange år, være Detailhandelen, Restaurant og Hotelvirksomhederne der "snakker" mest og kærer sig mest om erhvervsvenligheden, som vil være tiltagende hen imod den kommende HH-forbindelse.

 

Vi ved erhvervslivet planlægger strategisk og langsigtet, derfor er spørgsmålet om HH-forbindelsen/Ring5 i dag vigtig i planlægningen. (det er vigtigt Erhvervslivet oplever at Kommunen i det mindste har en holdning til fremtiden)

Min påstand er: Udvikles detailhandlen i City ikke allerede nu, til et nivau der gør det attraktivt at "dreje fra" den nye HH-forbindelse/Ring5, vil Helsingør City til den tid (15 - 20år går hurtigt) kun bestå af husmoder-kunstgallerier, butikker med hjemmestrikkede huer, begravelsesforretninger, brugte gramofonplader, kibab og ejendomsmæglere, som vi ser det fra de sidste Kommunistiske rester på Cuba. 

Prøvestenscenteret vil indskrænke sig til et lokalcenter for dagligvarer i konkurrence med Espergærde centret, Grænsehandlen vil flytte til Hørsholm den morgen HH-forbindelsen åbnes, eller Hillerød hvis vi får en Ring5.  og Helsingør vil på landkortet være "en lille flække lidt til venstre på vej mod nord", - hvor kommunen i sin tid IKKE havde øjnene åbne for at:  byer opstår og udvikler sig ved og omkring erhverv og arbejdspladser, og byer dør sammen med forladte erhverv og arbejdspladser.

Parnell Byudvikling Helsingør

Din kommentar Coments      Print ArtikelPrint      Skriv ArtikelSkriv
Mikrobølgevåben i sagen om mystiske hjerneskader Helsingørseptember lørdag 08-09-2018   Helsingør
Mikrobølgevåben i sagen om mystiske hjerneskader
Forskere mistænker mikrobølgevåben i sagen om mystiske hjerneskader hos diplomater i Cuba..
News Helsingør Nordsjælland

Udrejsecenter Sjælsmark Hørsholmoktober fredag 30-10-2015   Hørsholm
Udrejsecenter Sjælsmark
Og hvem skal straffes når forbrydelsen er sket ? I sagen Udrejsecenter Sjælsmark, er der  ikke nogen tvivl om at udlændingestyrelsen har forbrudt sig mod Straffelovens § 141..
News Hørsholm Nordsjælland

Masser af Byggejord i Helsingør Helsingøroktober fredag 16-10-2015   Helsingør
Masser af Byggejord i Helsingør
Masser af byggejord i Helsingør hvis Kommune er indstillet på samarbejde?..
News Helsingør Nordsjælland

Hvad er Kommunisme Københavnjuni tirsdag 16-06-2015   København
Hvad er Kommunisme
Når vi hører om, hvad kommunismen har gjort ude i den store verden, bliver vi næsten helt skræmt over det, den har gjort...
News København Nordsjælland

Danmark er Naiv og Østeuropæiske kriminelle bander boltrer sig Hørsholmdecember søndag 15-12-2013   Hørsholm
Danmark er Naiv og Østeuropæiske kriminelle bander boltrer sig
Danmark er Naiv og Østeuropæiske kriminelle bander boltrer sig ved indbrud og tyverier fra Nordsjællandske hjem...
News Hørsholm Nordsjælland

Asylbande fra Sandholm bag villaindbrud til millioner Hørsholmdecember fredag 13-12-2013   Hørsholm
Asylbande fra Sandholm bag villaindbrud til millioner
En bande asylansøgere fra Sandholmlejren i Nordsjælland er tiltalt for knapt 100 villaindbrud med et samlet udbytte på flere millioner kr...
News Hørsholm Nordsjælland

Busmassakren i Norge med tre døde vil gentage sig i Hørsholm med mange flere døde. Hørsholmnovember onsdag 06-11-2013   Hørsholm
Busmassakren i Norge med tre døde vil gentage sig i Hørsholm med mange flere døde.
En 31-årig asylansøger fra Sydsudan gik i går eftermiddags amok med en lang kniv og dræbte alle i en bus på vej fra Bergen til Oslo i Norge. De dræbte er to passagerer, en 19-årig kvinde og en mand i 50’erne, samt den mandlige chauffør, som også er i 50’erne...
News Hørsholm Nordsjælland

Kriminalitet Sjælsmark Kaserne Karen Hækkerup (S) spiller hasard med menneskeliv Hørsholmseptember lørdag 14-09-2013   Hørsholm
Kriminalitet Sjælsmark Kaserne Karen Hækkerup (S) spiller hasard med menneskeliv
Regeringen og justitsminister Karen Hækkerup(S) spiller hasard med menneskeliv som indsats...
News Hørsholm Nordsjælland

Plan om nyt P-hus ved Kvickly i helsingør City Helsingørmaj tirsdag 29-05-2012   Helsingør
Plan om nyt P-hus ved Kvickly i helsingør City
..
News Helsingør Nordsjælland

Naturgas eventyr i Nordsjællands undergrund giver arbejdspladser Helsingørmaj onsdag 23-05-2012   Helsingør
Naturgas eventyr i Nordsjællands undergrund giver arbejdspladser
..
News Helsingør Nordsjælland

Sparekniv rammer superhospital i Nordsjælland Helsingørmaj mandag 21-05-2012   Helsingør
Sparekniv rammer superhospital i Nordsjælland
..
News Helsingør Nordsjælland

Nu lukker bro om natten: Omvejen bliver på 70 kilometer Frederikssundmaj mandag 21-05-2012   Frederikssund
Nu lukker bro om natten: Omvejen bliver på 70 kilometer
..
News Frederikssund Nordsjælland

Helsingør vil grave efter varme kilder ? Helsingørjanuar torsdag 26-01-2012   Helsingør
Helsingør vil grave efter varme kilder ?
..
News Helsingør Nordsjælland

En fast broforbindelse er en forudsætning for vækst Helsingøraugust torsdag 05-08-2010   Helsingør
En fast broforbindelse er en forudsætning for vækst
..
News Helsingør Nordsjælland

Bjarke Ingels bridge Elsinore Elsinorejuni torsdag 24-06-2010   Elsinore
Bjarke Ingels bridge Elsinore
..
News Elsinore Nordsjælland

Ny bro Helsingør Helsingborg Helsingørjuni torsdag 24-06-2010   Helsingør
Ny bro Helsingør Helsingborg
Ring5 og boligområde Helsingør..
News Helsingør Nordsjælland

Page: 1
[1]   2   >