smilingdanmark.dkSmilingDanmark
Sønderborg Slot Attraktioner i Sønderjylland Slotte og Herregårde Familie Børn Sønderborg
Turistattraktioner Kategori: Attraktioner
Slotte og Herregårde Familie Børn
Hvad kan jeg se i Sønderborg  Læs mere om Sønderjylland
Region Syddanmark
Sønderborg Slot Sønderborg Slotte og Herregårde Familie Børn Sønderjylland
 Page: 1
[1]   >
Slotte og Herregårde Familie Børn
Sønderborg Slot
Havnen
6400 Sønderborg
Telf.: +45 3395 4200
Contact
More info.

Sønderborg Slot

Grundlagt af Valdemar den Store som fæstningstårn.

Kongebesøg Sønderborg Slot

Sønderborg Slots historie formodes at gå helt tilbage til 1158, hvor det skal være grundlagt af Valdemar den Store som fæstningstårn.  Læs mere om Sønderborg

Sønderborg slot

Gentagende ud- og ombygninger
Gennem århundreder er Sønderborg slot blevet ud- og ombygget, men i 1964-73 blev det restaureret og ført tilbage til den barokskikkelse, som slottet blev tildelt af Frederik 4. i 1720’erne.

Midt i 1500-tallet, under Christian 3., blev borgen ændret og udbygget til et firfløjet slot. Efter krigen i 1864 blev landsdelen og slottet tysk. Ved genforeningen i 1920 erhvervede den danske stat slottet, der kom til at rumme et museum for den sønderjyske historie.

Udstillinger og lokalhistoriske samlinger
Museet på Sønderborg Slot rummer lokalhistoriske samlinger fra middelalderen til nutiden, med hovedvægt på de slesvigske krige 1848-50 og 1864. Desuden viser museet udstillinger om søfart, tekstiler, håndværk og kunsthåndværk og besidder en mindre kunstsamling med værker af fremtrædende sønderjyske malere gennem tiden.

Sønderborg slot
Sønderborg Slot

Det oprindelige voldanlæg genskabes
Det oprindelige voldanlæg omkring Sønderborg Slot blev i 1970’erne gjort synligt i haveanlægget.

Sønderborg slot´s historie
Sønderborg Slot er grundlagt som borg i første halvdel af 1200-tallet, samtidig med anlægget af købstaden Sønderborg. Ud fra et centralt tårn udviklede borgen sig gennem middelalderen til en af rigets stærkeste fæstninger med et ringmursanlæg, hjørnetårne og flere murede bygninger. Det var i denne store borg at Christian 2. sad som fange i årene 1532-49.

I 1550-71 blev borganlægget af Kong Christian 3. og Dronning Dorothea bygget om til et firefløjet slot i renæssancestil med tårne og prydgavle. Hele nordfløjen indrettedes som fyrstebolig med to lejligheder på 1. sal, Riddersal og forgemakker på 2. sal og i stueetagen anlagdes slotskirken. Den blev indrettet af Dronning Dorothea er i dag Danmarks ældste fyrstelige protestantiske kapel og samtidig Nordens ældste renæssanceinteriør.

Sønderborg slot

Efter Dronning Dorotheas død 1571 blev Sønderborg Slot hovedsæde for Hans den Yngre, hertug af Sønderborg. Hertugdømmet blev senere opdelt i en række mindre hertugdømmer, og 1667 blev hertugdømmet Sønderborg inddraget af kongen efter at være gået fallit.

Sønderborg slot

Efter krige og forfald blev slottet 1718-22 forenklet og ombygget i barok stil med store, ensartede vinduer af amtmand von Platen. I 1764 blev Sønderborg Slot overgivet til de augustenborgske hertuger, men igen inddraget efter borgerkrigen 1848-50.

I perioden 1852-64 var slottet dansk kaserne, og 1867-1919 var det, efter tabet af Slesvig, preussisk infanterikaserne. Efter genforeningen i 1920 solgte den retmæssige ejer hertug Ernst Günther i 1921 slottet til den danske stat. Slottet hører i dag under Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme.  I årene 1964-73 gennemførte en gennemgribende restaurering af bygningerne.

Sønderborg slot
Sønderborg Slot

Det første museum for Als og Sundeved blev åbnet i 1908 i Sønderborg af den nystiftede forening ”Altertumsverein – Verein zur Pflege der Heimatkunde / Foreningen til Bevarelse af Oldsager og Oldtidsminder”. I 1921 fik museet til huse på Sønderborg Slot og blev i 2006 en del af det nye Museum Sønderjylland.

Sønderborg slot

Museum Sønderjylland – Sønderborg Slot er afdelingen, der belyser Sønderjylland/Slesvigs historie fra middelalderen til nutiden med særlig vægt på mødet mellem nationer, nationale tilhørsforhold, sprog og kultur i det dansk-tyske grænseland. I arbejdsområdet indgår temaer som national og regional identitet, folkeminder, skikke og skolehistorie.

Museum Sønderjylland – Sønderborg Slot er desuden kulturhistorisk museum for Sønderborg by, Als og Sundeved. Afdelingen betjener Sønderborg kommune med hensyn til kulturarv og kulturhistoriske bevaringsinteresser ifølge Museumslovens kapitel 8.


Søfartsmuseet Aabenraa AabenraaSøfartsmuseet Aabenraa
Aabenraa

I bunden af den idylliske Aabenraa fjord ligger den gamle søfartsby Aabenraa, og her finder du også Søfartsmuseet Aabenraa....
Slotte og Herregårde Familie Børn Aabenraa Sønderjylland

Veterantog Haderslevbanen HaderslevVeterantog Haderslevbanen
Haderslev

Veterantoget kører ad den smukke bane mellem Haderslev og Vojens. Kom og oplev en togtur som på oldemors tid....
Slotte og Herregårde Familie Børn Haderslev Sønderjylland

Dybbøl Mølle SønderborgDybbøl Mølle
Sønderborg

Efter nederlaget i 1864, blev Dybbøl Mølle et symbol på den danske tapperhed. Ikke mange historieikoner er omgivet af så meget nationalfølelse som Dybbøl Mølle....
Slotte og Herregårde Familie Børn Sønderborg Sønderjylland

Løgumkloster Kirke og Kloster LøgumklosterLøgumkloster Kirke og Kloster
Løgumkloster

Løgumkloster Kirke anses for - sammen med Sorø Klosterkirke, at være blandt de skønneste og betydeligste kirkebygninger fra Danmarks middelalder.....
Slotte og Herregårde Familie Børn Løgumkloster Sønderjylland

Page: 1
[1]   >