smilingdanmark.dkSmilingDanmark
Fredensborg Slot Fredensborg Slotte og Herregårde Familie Børn Nordsjælland
 Page: 1
[1]   2   3   >
Fredensborg Slot
Slotte og Herregårde Familie Børn
Historie
Slottet 1B
3480 Fredensborg
Telf.: 33 40 31 87
Contact
More info.

Fredensborg Slot

Fredensborg Slot blev bygget som jagtslot for Frederik 4. og danner ofte ramme om store begivenheder i Kongehuset. Regentparret benytter slottet om foråret og efteråret.Fredensborg slot

Fredensborg Slot blev bygget som jagtslot for Frederik 4. af arkitekt J.C. Krieger. Byggeriet blev påbegyndt i 1719. Hovedslottet blev indviet i 1722 og kirken i 1726. Slottet blev senere ombygget og udvidet under Christian 6., Frederik 5. og Dronning Juliane Marie af arkitekterne Nicolai Eigtved, L. de Thurah og C.F. Harsdorff.

 

Efter Dronning Juliane Maries død i 1796 blev slottet kun sjældent brugt. Først under Christian 9. og Dronning Louise blev slottet igen ramme om den kongelige families liv i længere perioder - da samlede "Europas svigerforældre" om sommeren deres børn og svigerbørn, der repræsenterede flere af Europas konge- og fyrstehuse, på Fredensborg Slot. I dag benytter Regentparret slottet tre måneder om foråret og tre måneder om efteråret.

Slottet danner ofte ramme om store begivenheder i den kongelige familie. Her holdes blandt andet bryllupsfester, sølvbryllupsfester og fødselsdagsfester. Her modtages statsoverhoveder fra alverdens lande på officielt besøg og her afleverer andre landes ambassadører deres akkreditiver til Dronningen. Ved statsbesøg er der tradition for, at det besøgende statsoverhoved med en diamant skriver sit navnetræk på en af slottets glasruder.

Dronningen har fastholdt den århundredgamle tradition, at slotskirken stilles til rådighed for menighederne i Asminderød-Grønholt sogne, og derfor holdes der åbne gudstjenester i kirken næsten hver søndag.

Slotshaven på omkring 120 ha. er oprindelig anlagt af J.C. Krieger. Den blev omlagt af N. Jardin i 1760'erne og er siden forandret i overensstemmelse med skiftende tiders smag. I vore dage er væsentlige træk af den oprindelige have genskabt.

Størsteparten af de skulpturer, der findes i haven, er udført af den nyklassicistiske billedhugger, J. Wiedewelt. I "Nordmandsdalen" er opstillet 68 sandstensfigurer forestillende norske og færøske bønder og fiskere. Disse figurer er oprindeligt hugget af billedhuggeren J.G. Grund. De er afformet og genhugget i slutningen af 1900-tallet.

I 1995 opførtes et orangeri i tilknytning til slottets urtehave. Her opbevares sarte planter om vinteren, og her produceres blomster til udsmykning af slottene.

Fredensborg Slot og slotskirke er åbne for publikum ved rundvisninger mod entre.Fredensborg slot monogram

Fredensborg Slotshave, urtehave og orangeriet er åbne for publikum mod entre. Fredensborg Slotshave – herunder Nordmandsdalen – er åben for publikum uden entre året rundt, døgnet rundt.

Læs om Kancellihuset.

Yderligere informationer om Fredensborg Slot se Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme.

Se Fredensborg Slot på kort

 

I Juli måned er slottet åbent for offenligheden


Historie

Fredensborg Slot


Fredensborg slot monogram

Fredensborg Slot er regentparrets residens i forårs- og efterårsmånederne, og Kancellihuset er siden 2004 Kronprinsparrets residens på Fredensborg. Det prægtige vidtforgrenede slotsanlæg er opstået trinvis gennem 1700-tallet under medvirken af århundredets bedste danske arkitekter.

Det er efterhånden en tradition, at større kongelige familiebegivenheder og fester holdes på Fredensborg Slot. Traditionen stammer fra kong Christian d. 9 - også kendt som Europas svigerfar - som samlede sine familie fra fra hele Europa til fest og ferie på Fredensborg - de såkaldte Fredensborg-dage i slutningen af 1800 tallet.

Fredensborg Slot er efter danske forhold stort. Det har 1142 værelser og har en park på 120 hektar - med næsten 45 hektar græsplæner, hvilket gør den velegnet til sommerfester med mange gæster. Alene på Fredensborg Slot kan 70 kongelige gæster overnatte. Herudover er der komfortabel plads på den nærliggende kro til flere gæster.

Grunden til Fredensborg Slot blev bygget allerede under Frederik d. 3 i 1600-tallet. er at Dronning Sofie Amalies kammertjener Jacob Pedersen byggede et "Hollandsk Hus", hvorfra der blev etableret de syv alléer, som også i dag udgår fra Fredensborgs Stjerneplads. Tæt ved den nuværende kro havde dronningen en ladegård, Østrup, som Frederik d. 4 senere overtog og rev ned. I stedet byggede han et landhus og i 1722 et ét-etages slot - første fase af det nuværende Fredensborg Slot. Fredensborg Slot blev bygget af J.C. Krieger som også har tegnet Fredensborg Slotskirke i hollandsk påvirket barok. Under Christian d. 6 og Frederik d. 5. blev Fredensborg Slot udbygget både iFredensborg slot højden og i omfang. Der blev etableret jagtstier langs de syv gamle alléer. Marmorhaven med skulpturer af J. Wiedewelt og Nordmandsdalen med skulpturer af J.G. Grund blev etableret.

Fra slutningen af 1700 tallet mistede kongefamilien interessen for Fredensborg Slot, og det blev kun sjældent brugt. Fredensborg Slot begyndte at forfalde, og blev brugt til kontorlokaler, kancellihuset blev benyttet som aftægtsbolig for pensionerede embedsmænd og i en periode blev dele af Fredensborg Slot endda brugt som kaserne. Dog blev parken omdannet i engelsk stil i denne periode.

Under Christian d. 9 fik Fredensborg Slot imidlertid en ny storhedstid. Kongen, som via sine døtre leverede dronninger til såvel England, Grækenland og Rusland, samlede sin internationale familie på Fredensborg Slot, som derved blev et af de mest populære kongeslotte i Europa. Der går historier fra disse dage om, hvordan den russiske zar Alexander d. 3 nød at være væk fra formelle pligter i Skt. Petersburg. Angiveligt skulle nogle af de øvrige kongelige have klaget over uartige børns opførsel, som imidlertid viste sig at være den kåde zars værk. Under de mange fester blev det en tradition, at besøgende konger og præsidenter skrev deres navn med diamant på slottets vinduer ud mod parken. Denne tradition holdes stadig i hævd. Senest har bl.a. USA's præsident Bill Clinton skrevet sit navn på en af Fredensborgs ruder.

Blandt de kongelige fester som er holdt på Fredensborg Slot er forlovelsen mellem prinsesse Dagmar og storfyrst-tronfølgeren af Rusland d. 23. juni 1866. Dronning Margrethe, Kronprins Frederik og prins Joachim har alle holdt bryllup på Fredensborg Slot, ligesom dronningen har fejret sølvbryllup på Fredensborg Slot. Senest døbes kronprinseparrets nyfødte prinsesse i slotskirken med efterfølgende fest på Fredensborg Slot.

Som enkedronning boede dronning Ingrid på Fredensborg Slot i sine sidste år, når hun ikke var på Amalienborg eller Gråsten Slot. Her boede hun i kancellihuset, som senere er nyindrettet og overtaget af Kronprins Frederik og kronprinsesse Mary. De bor her sammen med prins Christian og den nyfødte prinsessse.

Forhistorie

I årene 1720-26 skabte Krieger et slotskompleks der bestod af et lille hovedslot med kuppel og lanterne og en ottekantet slotsgård, omkranset af enetages fløje til tjenestefolkene, kaldet domestikfløje. Øst for hovedslottet opførte han et Orangeri og det såkaldte Markgrevehus i én etage og mellem dem en slotskirke. Øst for ottekanten anlagde han en staldbygning og mod vest en domestikfløj, kaldet Røde Længe.

Kuppelsalen

Hovedslottets helt centrale rum var kuppelsalen med sine 15 x 15 meter i grundplan og 27 meter til loftet. De overdådige stukarbejder på væggene og i loftet udførtes af C.E. Brenno. I væggene blev der senere, omkring 1760-70, indfældet otte malerier af J.E. Mandelberg med motiver fra Den Trojanske krig. Salen får dagslys fra fem højtsiddende vinduer og to kviste i hver side og en lanterne i kuplens top.

Havesalen fik ligeledes et smukt stukloft. Her blev der opsat et prægtigt loftmaleri af Hendrik Krock. Væggene er udsmykket med venetianske malerier af teatermaleren Jacopo Fabris.

Da hovedslottet og ottekanten stod færdige, blev slottet indviet på Frederik 4.'s 51 års fødselsdag den 11. oktober 1722. Det blev døbt Fredensborg efter den nylige fredsslutning. I de følgende år skete der yderligere tilvækst: En række tjenesteboliger langs den sydlige ankomstallé og en kancellibygning syd for kirken.

Ombygninger og tilføjelser

I årene 1741-44 forhøjede hofbygmester Lauritz de Thurah hovedslottet til to fulde etager og skabte de fire særprægede skorstene omkring kuplen. Hofbygmester Niels Eigtved tilføjede de fire hjørnepavilloner 1753-54. Thurah ombyggede Orangeriet til en opholdsbygning for hofdamerne i 1751, og arkitekterne Fortling og Anthon forhøjede Damebygningen og Markgrevehuset med en etage.

Hofbygmester C.F. Harsdorff forhøjede bygningerne om ottekanten med en etage i 1770'erne og brød en åbning i portfløjen, så hovedaksen fra syd, ad Slotsgade til slottets indgangsportal, blev synliggjort. De to ender af den gennembrudte fløj blev udstyret med klassiske trekantgavle, der næsten gav dem karakter af palæer.

Frederik 5. og Juliane Marie benyttede med forkærlighed slottet. Efter 1766 fik Juliane Marie Fredensborg som enkesæde. I Christian 9.'s lange regeringstid fik slottet atter en storhedstid med de såkaldte Fredensborgdage, hvor Europas fyrster samledes på ferieophold. Siden har slottet været regenternes foretrukne slot i foråret og efteråret.

Orangeriet

Den seneste tilføjelse skete i 1995, hvor Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme lod arkitekten Søren D. Schmidt opføre et moderne orangeri vest for slottet.

smilingclose
Close

Frederiksborg Slot HillerødFrederiksborg Slot
Hillerød

Dette enestående renæssanceanlæg blev byttet af Christian 4. I 1600- tallets første årti, som et udtryk for kongens position som en magtfuld nordeuropæisk monark.....
Slotte og Herregårde Familie Børn Hillerød Nordsjælland

Kronborg Slot HelsingørKronborg Slot
Helsingør

Kronborg slot - hvortil Shakespeare henlagde Hamlet, og i hvis kasematter Holger Danske sover - var færdigbygget i 1585. Bygherren var Frederik II, og arkitekterne var Hans Van Pieschen og Anthonis Van Opbergen. Slottet, med den enestående beliggenhed ud til Øresund, rummer bl.a. Nordeuropas største riddersal (62 x 12 m), kongens og dronningens kamre, rigsrådssalen, dronningens galleri og slotskir....
Slotte og Herregårde Familie Børn Helsingør Nordsjælland

Lystrupgaard SlangerupLystrupgaard
Slangerup

....
Slotte og Herregårde Familie Børn Slangerup Nordsjælland

Asserbo Slotsruin FrederiksværkAsserbo Slotsruin
Frederiksværk

Grundlagt 1 1100-tallet som kloster. Har været ejet af Biskop Absalon. Senere af adelsslægterne Oxe og Laxmand.....
Slotte og Herregårde Familie Børn Frederiksværk Nordsjælland

Gurre Slotsruin HelsingørGurre Slotsruin
Helsingør

....
Slotte og Herregårde Familie Børn Helsingør Nordsjælland

Hammermøllen HelsingørHammermøllen
Helsingør

Hellebæk Hammermølle ligger smukt i udkanten af skovområdet Teglstrup Hegn ved sin mølledam, kaldet Holdedammen, der får vand fra Hellebækken. Møllen er den eneste af sin art i Danmark.....
Slotte og Herregårde Familie Børn Helsingør Nordsjælland

Esrum Møllegård EsrumEsrum Møllegård
Esrum

Esrum Kloster blev grundlagt af Cistercienserordenen i 1151 og fik stor betydning som cisterciensernes åndelige centrum i Danmark. I dag fungerer Esrum Kloster som kulturelt centrum med skiftende udstillinger og et righoldigt program af foredrag,....
Slotte og Herregårde Familie Børn Esrum Nordsjælland

Esrum Kloster GræstedEsrum Kloster
Græsted

Esrum Kloster blev grundlagt af Cistercienserordenen i 1151 og fik stor betydning som cisterciensernes åndelige centrum i Danmark. I dag fungerer Esrum Kloster som kulturelt centrum med skiftende udstillinger ....
Slotte og Herregårde Familie Børn Græsted Nordsjælland

Jægerspris Slot JægersprisJægerspris Slot
Jægerspris

Jægerspris slot blev første gang omtalt år 1318 og hed da Abrahamstrup. Beboerne var kong Erik Menved og dronning Ingeborg. En tragisk historie fortæller, at dronningen på en rejse til Holbæk, kørte galt, og deres lille søn omkom. ....
Slotte og Herregårde Familie Børn Jægerspris Nordsjælland

Selsø slot SkibbySelsø slot
Skibby

....
Slotte og Herregårde Familie Børn Skibby Nordsjælland

Hornbæk Havn HornbækHornbæk Havn
Hornbæk

....
Slotte og Herregårde Familie Børn Hornbæk Nordsjælland

Æbelholt klosterruin og museum HillerødÆbelholt klosterruin og museum
Hillerød

Fem kilometer vest for Hillerød rejste Nordens største Augustinerkloster sig efter år 1175. Den legendariske Sankt Vilhelm opbyggede et kloster, der både fungerede som præsteskole, herberg for fattige og ikke mindst som hospital for områdets syge og svage.....
Slotte og Herregårde Familie Børn Hillerød Nordsjælland

Nationalhistoriske museum på Frederiksborg Slot HillerødNationalhistoriske museum på Frederiksborg Slot
Hillerød

....
Slotte og Herregårde Familie Børn Hillerød Nordsjælland

Søborg Slot - Slotsruin GillelejeSøborg Slot - Slotsruin
Gilleleje

Ved landsbyen Søborg i Nordøstsjælland ligger i dag ruinerne af Søborg Slot. I middelalderen var Søborg Slot én af Danmarks største og bedst befæstede borge. Flere konger opholdt sig i perioder på Søborg Slot heriblandt Erik Menved og Valtemar Atterdag, hvis datter Margrethe I i øvrigt blev født på slottet.....
Slotte og Herregårde Familie Børn Gilleleje Nordsjælland

Marienlyst Slot Marienlyst Alle HelsingørMarienlyst Slot Marienlyst Alle
Helsingør

Marienlyst Slot benyttedes af kongehuset op til Frederik den Sjettes tid, hvorefter bygningen blev overladt som bolig for kammerherre Adam Gottlob von Krogh....
Slotte og Herregårde Familie Børn Helsingør Nordsjælland

Page: 1
[1]   2   3   >