smilingdanmark.dkSmilingDanmark
Kronborg Slot Helsingør Slotte og Herregårde Slotte Nordsjælland
 Page: 1
[1]   2   3   >

Kronborg Slot Helsingør

Internationalt kendt som "Hamlet´s Castle Elsinore"

Kronborg Slot rejser sine emponerende spir på det smalleste næs mellem Sveriges og Danmarks kyster , Renæssanceslottet Kronborg lyser op  med sine tårne, søjler, sandsten og prægtige kobbertage. Kronborg Slot er et slot i særklasse og udnævnt til verdensarv af UNESCO

Kronborg slot i Helsingør ved indsejlingen til Øresund er et af Nordeuropas betydeligste renæssanceslotte. Det er også det mest berømte danske slot, kendt verden over fra William Shakespeare s Hamlet, Holger Danske og det besøges hvert år af ca. 200.000 danske og udenlandske turister / besøgende og er en stor Dansk turistattraktion.

Tillid og tryghed Konservative Folkeparti
Frederik den 2. Kronborg Slot dansesalen - riddersalen Kronborg Slot Kongetapeterne Kronborg Slot
Frederik d. 2.
Dansesalen
Kronborg tapeterne
Holger Danske Kronborg Slot Kasematterne Kronborg Slot Hamlet Kronborg Slot
Holger Danske Kase matterne Hamlet
Slotskirken Kronborg Slot Telegraftårnet Kronborg Slot Kronborg Slot Hamlets Castle
Kronborg Slotskirke Telegraftårnet Historien

Kronborg Slot Historien kort

Frederik den 2. Kronborg Slot

I over 400 år er slottet hovedsæde for opkrævningen af øresundstolden. Kronborg er en legende i sin storhedstid i slutningen af 1500-tallet. Med Kronborgs truende kanoner, der peger direkte mod skibene i Øresund, tør de søfarende ikke andet end at betale den Danske Konge for at sejle forbi. Øresundstold fylder kongens kiste, og Frederik d. 2. forskønner Kronborg med spir, tårne, sandsten og kobbertag. Kronborg Slot bliver et af renæssancens fineste slotte. Sørejsende, handelsmænd, diplomater og kongelige beretter om det storslåede slot og hof i Helsingør med pomp, pragt og kanonskåler.

erik af Pommeren
Erik af Pommern Konge af Danmark, de Venders og Gothers

Helsingørs egentlige historie begynder med Erik af Pommern, som regnes for byens grundlægger. Først og fremmest fordi han lod netop denne by være opkrævningssted for Øresundstolden, og i 1426 havde Erik af Pommern givet byen særlige købstadsprivilegier, og en overgang var Helsingør Danmarks næststørste by. Erik af Pommeren havde fremtvunget byens udvikling ved at pålægge byens borgere “deres By at bygge, formere og forbedre med gode Købstadsbygninger”.

For at nå i mål, lokkede kongen med skattelettelser: -  Byggede man sit hus i sten ventede 10 års skattefrihed. (De, der byggede i træ, slap kun for at betale skat i fem år!) Det meste af Helsingør er efterfølgende bygget i  Kong Frederik 2.´s tid,  samtidig med at Kong Frederik 2. var godt i gang med at opføre Kronborg Slot. (Eller rettere, ombygge Erik af Pommerens oprindelige fæstning "Krogen")  Og det er tydeligt, at husene er bygget med bistand fra de samme udenlandske håndværkere, som byggede for kongen. 

Kongens overdådige hofliv forsvinder gradvist fra Kronborg efter branden i 1629. Her æder flammerne det meste af Kronborgs dyrebare møbler, malerierne og kobbertaget. Efter den dag går Kronborg Slot mørke tider i møde. Den svenske konge, Karl Gustav, besætter og plyndrer Kronborg i 1658-1660. De næste 300 år bliver Kronborg mest brugt som fæstning og militærkaserne.

Kronborg slot stod færdigbygget i 1585

Kronborg Slot er på listen i selskab med bl.a. Pyramiderne, Akropolis og Den kinesiske Mur.
Kronborg Slot får den eftertragtede status, fordi slottet er et enestående eksempel på renæssanceslote, som tilmed har spillet en markant rolle i Nordeuropas historie.

Hamlet er der stadig, men i dag er der en ny slags liv på slottet, hvor 250.000 gæster fra hele verden besøger Kronborg, Hamlet´s Castle.

Særlige åbningstider:
24. december 11.00 til 14.00
25. december LUKKET

Der er særlige åbningstider i skolernes vinterferie og efterårsferie samt i påsken

Faste omvisninger på dansk:
Kasematterne: kl.11.00, 13.00, 15.00 og 16.00 Salene: kl. 11.30, 13.30 og 15.30

Print Helsingør bykort, se hvor du kan parkere.


Historie

Historie

Tegning fra 1733. Kronborg Helsingør  Hamlets Castle Elsinore

Kronborg Slot - Hamlets Slot blev opkaldt efter Kong Frederik II i 1577, men Kronborg´s historie går helt tilbage til 1420'erne, hvor Erik af Pommern opførte en stærkt befæstede borg kendt som "Krogen" ("The Hook"). 

Herfra kontrollerede kongens mænd skibsfarten i Øresund og indkasserede den upopulære Øresundstold.

Frederik II's Kronborg

I årene 1574-1585 udførte Frederik II den afgørende fornyelse af Kronborg. Han byggede et storslået renæssanceslot Over den forældede borg med tårne og spir og udsmykkede det med søjler og skulpturer. Han var påvirket af de europæiske fyrster, for hvem rigdom snarere end militær styrke var blevet symbolet på magt.

Kronborg brændte ned

Men Kronborg skulle gennemleve flere dramatiske begivenheder. Om natten den 25. september 1629 blev slottet hærget af brand og kun slotskirken overlevede. Christian IV genopbyggede slottet og foretog moderniseringer og omfattende nye dekorationer i barokstil. I September 1658 blev Kronborg bombarderet og indtaget af svenskerne, som tog mange værdifulde kunstskatte som krigsbytte, herunder en fantastisk ornamental springvand fra Frederik IIs tid.

Kronværket

I årene, der fulgte, blev de ydre fæstningsværker ført på, og i 1690 anlagde Christian V Kronværket som et avanceret forsvar mod angreb fra landsiden. Fra dette tidspunkt blev Kronborg ikke generelt brugt som en ophold for den kongelige familie, og i 1785 brugte hæren Kronborg Slot til kaserne. En række værelser blev genopbygget, men efter at hæren forlod Kronborg i 1923, blev det grundigt renoveret og restaureret til det Kronborg oprindeligt havde været i Frederik II og Christian IV dage.

Propaganda på Kronborg Slot. Køb bogen i museets butik.


Den middelalderlige fæstning Krogen

Kronborg Slot Hamlets Castle Elsinore

 i 1420´erne, byggede Erik af Pommern, Konge af Danmark, en borg på Ørekrog-en odde som strækker sig ud i vandet på tværs fra Helsingborg på det smalleste sted i Øresund lige nord af Helsingør.

Det var ikke tilfældigt, at slottet blev bygget på dette sted. Kongen havde netop indført en told, der skal pålægges alle udenlandske skibe, der sejler gennem Øresund. " Øresundstolden " ville være af stor betydning for kongen og for Danmark´s økonomi i mere end 400 år og blev ikke afskaffet før i 1857 på initiativ af Amerika.

Kronborg blev opkaldt efter stedet og kaldet 'Krogen', Og var Omgivet af en meget tyk ringmur med en 80 x 80 m grundplan, slottet var meget stor i forhold til standarden for den tid. Indenfor ringmuren var tre hjørne huse af sten. I det nordøstlige hjørne kongens residens, i den syd-østlige hjørne et kombineret bryghus og køkken, der også kan have tjent som et kapel, og i den syd-vestlige hjørne en hvælvet festsal. Ca. 70 procent af disse stenhuse er en del af det moderne Kronborg.


Renæssanceslottet Kronborg

Kronborg Helsingør  Hamlets Castle Elsinore

 Mens Krogen var en stærk borg, blev det, på grund af fremkomsten af nye angrebsteknikker, forældet som en fæstning af mid-1500'erne, og som kongebolig opfylder det ikke standarderne i renæssancen .

det faktum, at Frederik II havde giftet sin unge fætter til Sofie af Mecklenburg i 1572 steg kun behovet for en bolig mere i overensstemmelse med deres position, da hun var datter af en velhavende hertug og vant til at have det bedste af alting. Kongen manglede ikke inspiration til et nyt slot, som han havde set flere eksempler på ved fyrstelige renæssance boliger på sine rejser rundt i Europa.

Frederik II begyndte at modernisere den middelalderlige borg i 1574 , og det første skridt var at forstærke de ydre forsvarsværker. Under ledelse af Hans van Paeschen, fæstningen blev konstrueret af en arkitekt og hjørnebastioner blev forbundet med høje volde og voldgrave blev etableret mod syd og vest. Et stort firkantet kanontårn blev opført i det sydvestlige hjørne, måske endda på et tidligere tidspunkt, for at gøre det muligt at fyre på landsiden. I 1577 blev styrkelsen af fæstningen afsluttet, og Hans van Paeschen resigneret.

Sideløbende med styrkelsen af fæstningen blev boligen moderniseret. Kongens hus mod nord blev forlænget, og en etage blev tilføjet. Lejlighederne blev indrettet til både kongen og dronningen. Vingerne af slottet til vest og syd blev også forhøjet og tilsluttet. Snarere end at følge en overordnet plan, det var mere sandsynligt resultat af en gradvist stigende ambitionsniveau. Efter van Paeschen kom en anden bygmester fra Holland, Anthonis van Opbergen som blev engageret til at stå for byggeriet.

Bygningerne var i røde mursten med grå sandsten med dekorationer efter et hollandsk mønster indtil 1580, hvor kongen besluttede at stå over slottet med sandsten - muligvis på grund af sin udsatte beliggenhed ved vandet eller at skelne kongens residens fra herregårdene adelen.


Kronborg færdigbygget

Tegning fra 1733. Kronborg Helsingør  Hamlets Castle Elsinore

1585, blev Kronborg færdigbygget som et velproportioneret firelænget bygning, der var tre etager højt og står med grålig-gul sandsten. 

Med oriel tårne på de yderste hjørner, ottekantede trappetårne mod gården, søjleprydede portaler og kobbertage med kviste og fantasifulde gavle. I midten af gården var der en storslået fontæne med vandspyende bronzefigurer omkring havguden Neptun. Kronborg var blevet en mægtig renæssanceslot uden sidestykke i Nordeuropa og en bolig værdig for kongen og dronningen af Danmark. Kapellet i sydfløjen blev omdannet til en slotskirke. Over kapellet på tredje sal, er en stor hal udvidet i hele længden af vingen. Denne hal, kaldet Ballroom blev overdådigt udsmykket med en serie på 40 gobeliner portrættere de danske konger . Gobelinerne var færdige i 1584 , og den absolutte kulmination af den dekorative ordning blev produceret fra 1585 til 1586: regentparrets bord baldakin med sin backpiece af flamske uld og lilla guld og sølv - udvirket silke og med en allegorisk udsmykning understreger status som kongen af Øresund. Fjorten af kongens 40 Gobeliner har overlevet , hvoraf syv holdes på Kronborg og syv på Nationalmuseet i København. Tabellen baldakin blev fjernet af svenskerne som krigsbytte i 1658 og er nu udstillet på Nationalmuseet i Stockholm. I 2012 vendte baldakinen midlertidigt tilbage til Kronborg som omdrejningspunktet i en ny udstilling.

Christian IV´s Kronborg

Krogen KronborgNatten mellem 24. og 25. september 1629 blev Kronborg ødelagt af brand .

Væggene forblev, mens store dele af slottets interiør blev ødelagt. Kapellet blev reddet, fordi det hvælvede loft var stærk nok til at modstå de faldende, brændende bjælker.

Christian IV ønskede at genopbygge sin fars slot øjeblikkeligt og hans argument var, at når et land ikke længere værdsætter sine egne arkitektoniske skatte er det virkelig forarmede overtalt en tilbageholdende Nationale Råd. Øresundstolden blev forhøjet, og genopbygning blev påbegyndt i 1631 under ledelse af kongens bygmester Hans van Steenwinckel den Yngre. Seks år senere blev ombygning af slottet afsluttet.

Kronborgs ydre var ærbødigt genskabt i overensstemmelse med sin fars slot, Christian IV gjorde kun tårnene højere. Trappetårnene, der bruges til at have spir, fik nu et kuppelformet kobbertag, mens de fornemme tårne blev udvidet over taget og forsynet med flere etager spir.

Kongen benyttede lejligheden til at modernisere slottets interiør. Det høje Ballroom blev gulv-til-loft forøget med et par meter, og den oprindelige kassetteloft erstattet af en serie loftsmalerier med danske historiske motiver. Serien blev bestilt fra hollandske kunstnere fra Utrecht, især Gerrit van Honthorst og Salomon Koninck. En stor del af disse malerier har overlevet på slottet. Kombineret med udskiftning af pejse og diverse smykker, de afspejlede indførelsen af tidlig barok på Kronborg .


The more recent history of the castle

Kronborg Helsingør  Hamlets Castle Elsinore

The Dano-Swedish wars in 1657-60 were very hard on Kronborg, which was bombarded and captured in September 1658.

When the Swedes left the castle, they took a number of the ceiling paintings from the Ballroom, the fountain in the courtyard as well as the table canopy back to Sweden as spoils of war.

 

The outer fortifications were reinforced with a crownwork in the late 1600s. The interior of the north wing was renovated for Frederik V in 1760-63, but eventually the castle was no longer used as a royal residence.

The military moved in, and Kronborg served as a barracks until 1924. Over a period of years up to 1935 the Renaissance castle was then restored under the management of J. Magdahl Nielsen, Royal Inspector of Listed State Buildings. Since that time the castle has been an exhibition site and a tourist destination. Kronborg Castle was inscribed on UNESCO's List of World Heritage Sites in 2000.


smilingclose
Close

Fredensborg Slot FredensborgFredensborg Slot
Fredensborg

Slottet danner ofte ramme om store begivenheder i den kongelige familie. Her holdes blandt andet bryllupsfester, sølvbryllupsfester og fødselsdagsfester. Her modtages statsoverhoveder fra alverdens lande på officielt besøg ....
Slotte og Herregårde Slotte Fredensborg Nordsjælland

Frederiksborg Slot HillerødFrederiksborg Slot
Hillerød

Dette enestående renæssanceanlæg blev byttet af Christian 4. I 1600- tallets første årti, som et udtryk for kongens position som en magtfuld nordeuropæisk monark.....
Slotte og Herregårde Slotte Hillerød Nordsjælland

Lystrupgaard SlangerupLystrupgaard
Slangerup

....
Slotte og Herregårde Slotte Slangerup Nordsjælland

Asserbo Slotsruin FrederiksværkAsserbo Slotsruin
Frederiksværk

Grundlagt 1 1100-tallet som kloster. Har været ejet af Biskop Absalon. Senere af adelsslægterne Oxe og Laxmand.....
Slotte og Herregårde Slotte Frederiksværk Nordsjælland

Gurre Slotsruin HelsingørGurre Slotsruin
Helsingør

....
Slotte og Herregårde Slotte Helsingør Nordsjælland

Hammermøllen HelsingørHammermøllen
Helsingør

Hellebæk Hammermølle ligger smukt i udkanten af skovområdet Teglstrup Hegn ved sin mølledam, kaldet Holdedammen, der får vand fra Hellebækken. Møllen er den eneste af sin art i Danmark.....
Slotte og Herregårde Slotte Helsingør Nordsjælland

Esrum Møllegård EsrumEsrum Møllegård
Esrum

Esrum Kloster blev grundlagt af Cistercienserordenen i 1151 og fik stor betydning som cisterciensernes åndelige centrum i Danmark. I dag fungerer Esrum Kloster som kulturelt centrum med skiftende udstillinger og et righoldigt program af foredrag,....
Slotte og Herregårde Slotte Esrum Nordsjælland

Esrum Kloster GræstedEsrum Kloster
Græsted

Esrum Kloster blev grundlagt af Cistercienserordenen i 1151 og fik stor betydning som cisterciensernes åndelige centrum i Danmark. I dag fungerer Esrum Kloster som kulturelt centrum med skiftende udstillinger ....
Slotte og Herregårde Slotte Græsted Nordsjælland

Jægerspris Slot JægersprisJægerspris Slot
Jægerspris

Jægerspris slot blev første gang omtalt år 1318 og hed da Abrahamstrup. Beboerne var kong Erik Menved og dronning Ingeborg. En tragisk historie fortæller, at dronningen på en rejse til Holbæk, kørte galt, og deres lille søn omkom. ....
Slotte og Herregårde Slotte Jægerspris Nordsjælland

Selsø slot SkibbySelsø slot
Skibby

....
Slotte og Herregårde Slotte Skibby Nordsjælland

Hornbæk Havn HornbækHornbæk Havn
Hornbæk

....
Slotte og Herregårde Slotte Hornbæk Nordsjælland

Æbelholt klosterruin og museum HillerødÆbelholt klosterruin og museum
Hillerød

Fem kilometer vest for Hillerød rejste Nordens største Augustinerkloster sig efter år 1175. Den legendariske Sankt Vilhelm opbyggede et kloster, der både fungerede som præsteskole, herberg for fattige og ikke mindst som hospital for områdets syge og svage.....
Slotte og Herregårde Slotte Hillerød Nordsjælland

Nationalhistoriske museum på Frederiksborg Slot HillerødNationalhistoriske museum på Frederiksborg Slot
Hillerød

....
Slotte og Herregårde Slotte Hillerød Nordsjælland

Søborg Slot - Slotsruin GillelejeSøborg Slot - Slotsruin
Gilleleje

Ved landsbyen Søborg i Nordøstsjælland ligger i dag ruinerne af Søborg Slot. I middelalderen var Søborg Slot én af Danmarks største og bedst befæstede borge. Flere konger opholdt sig i perioder på Søborg Slot heriblandt Erik Menved og Valtemar Atterdag, hvis datter Margrethe I i øvrigt blev født på slottet.....
Slotte og Herregårde Slotte Gilleleje Nordsjælland

Marienlyst Slot Marienlyst Alle HelsingørMarienlyst Slot Marienlyst Alle
Helsingør

Marienlyst Slot benyttedes af kongehuset op til Frederik den Sjettes tid, hvorefter bygningen blev overladt som bolig for kammerherre Adam Gottlob von Krogh....
Slotte og Herregårde Slotte Helsingør Nordsjælland

Page: 1
[1]   2   3   >