smilingdanmark.dkSmilingDanmark
Visit Viborg Midtjylland Central Vælg en region i menuen øverst til venstre
Viborg  Indbyggere: 38572
Viborg Kommune: Søren Pape Poulsen (C)
Kommunens Indbyggere: 94486
Større byViborg
International Lufthavn: Billund
Km2: 1474 km2 Område: Midtjylland Central
Region: Region Midtjylland
Vælg område i menuen øverst til venstre
Viborg er en af Danmarks ældste byer med spor helt tilbage fra oldtiden. I vikingetiden valfartede jyske folkestammer til Viborg, som betyder ´helligt bjerg´, for at handle og afgøre tvister - og for at ofre til guderne. Handelsfolk, krigere, håndværkere, pilgrimme og eventyrere kom vandrende, ridende og kørende hertil med heste og stude for at drage videre ad Hærvejen til de store handelspladser og helligdomme i syd. Frem til enevældens indførelse i 1660 blev alle danske konger hyldet på tinge i Viborg, og højadelige herremænd og katolske bisper smykkede byen med fornemme bygninger, bl.a. den karakteristiske domkirke med de to tårne.

Viborg Historie kort

Historie
Viborg-egnen var beboet allerede i den tidlige stenalder. Der er fredet  300 gravhøje fra  yngre stenalder, og der er gjort fund fra Maglemose-kulturen og den såkaldte "Broddenbjergmanden", begge fra broncealderen. Fra jernalderen kendes flere guldfund.
I vikingetiden fra omkring 850 blev der anlagt mange byer i Danmark, fra den tid kendes en tidlig bebyggelse i Viborg. Efter år 1000 blev flere gårde sammenlagt og udgjorde en sammenhængende bebyggelse

.Viborg blev bispesæde i 1060 og i 1130 begyndte man byggeriet af domkirken. I 1150 fik byen sine købstadsrettigheder, samtidig blev den sæde for Landstinget for Nørrejylland. Harald Blåtand samlede Danmark til et rige, og der opstod Landsting i Viborg, Ringsted og Lund. Her blev de danske konger hyldet, og her mødtes hærmænd med kongen for at afgøre landets fremtid. Derved blev Viborg Jyllands "historiske" centrum. Landstinget for Nørrejylland ophørte i 1805, hvor det blev til Vestre Landsret.

I middelalderen gik der et antal hærveje gennem Jylland, som blev benyttet af handelsfolk, soldater og andre vejfarende. I Viborg samledes flere hærveje. Hvor flere veje mødtes, opstod der bebyggelse, og der kom handelsfolk og håndværkere til. I middelalderen skete en stor skovhugst, og omkring år 1000 var der ikke meget skov tilbage, og der opstod sandfygning, og heden blev dannet. I middelalderen kom der munke til byen, som bl.a. opførte Gråbrødrekloster og Mariakloster.

Udskiftningen fandt sted allerede i begyndelsen af 1790'erne. I 1800-tallets begyndelse skete en vis økonomisk og befolkningsmæssig udvikling. Det første sygehus opførtes i 1826 og et hospital for sindslidende i 1877. I anden halvdel af 1800-tallet blev mange plantager tilplantet.

Udviklingen tog fart, da jernbanen fra Langå via Viborg til Struer blev ført igennem i 1865, senere kom der jernbaner til Mariager, Skive og Herning, som blev nedlagt efter Anden Verdenskrig. I 1890'erne opstod der nye kvarterer omkring jernbanen. Denne vækst fortsatte langs indfaldsvejene efter 1920. Viborg blev garnisionsby i 1865, men kasernen blev nedlagt i 2002.
Viborg er hovedsæde for Hedeselskabet (1907) og for Naturgas Midt-Nord.

Ved kommunalreformen i 2007 er blev Viborg Kommune dannet med sammenlægning af Viborg, Karup, Fjends, Tjele, Bjerringbro og Møldrup kommuner.

Viborgs byvåben er en stiliseret udgave af byens gamle segl, der stammer fra 1355. I en murformet åbning sidder to rådmænd eller senatorer og taler sammen. Det kunne måske være to tingmænd, som har relation til Viborg Landsting.


We would greatly appreciate if you can supplement with more information, log in here.
DK DK