smilingdanmark.dkSmilingDanmark
Visit Fredensborg Nordsjælland Vælg en region i menuen øverst til venstre
Fredensborg
Fredensborg  Indbyggere: 8382
Fredensborg Kommune: Thomas Lykke Pedersen
Kommunens Indbyggere: 39585
Større byFredensborg
International Lufthavn: Copenhagen
Distance til: Fredensborg 25 km
Område: Nordsjælland
Region: Region Hovedstaden
Vælg område i menuen øverst til venstre

Fredensborg ligger ved Esrum Sø og er omgivet af smuk natur, et idyllisk bymiljø tæt på strand samt et utal af attraktioner og museer inden for få kilometers radius.

Fredensborg Slot er et smukt, hvidt barokslot fra det 18. århundrede, der stadigvæk den dag i dag har status blandt de danske slotte som regentparrets mest benyttede residens.

Fredensborg Slotshave er en af Danmarks største og bedst bevarede barokhaver. Her kan du blandt andet opleve Nordmandsdalen med 70 skulpturer af norske og færøske bønder og fiskere.

Hvert år tilbringer regentparret flere måneder både i foråret og om efteråret på det smukke Fredensborg Slot.

Slottet er et barokslot fra 1700-tallet og slottet bruges ofte i forbindelse med større begivender i kongefamilien så som ved bryllupsfester og fødselsdagsfester, ligesom det er her statsoverhoveder fra hele verden modtages.


Historie

Historie

Fredensborg huser Dronning Margrethes sommerslot Fredensborg. Kongefamiliens tilstedeværelse er en ganske naturlig del af byens image.
Fredensborg slotsgardeBorgere i Fredensborg kommer ofte til slottet for at ønske Hendes Majestæt tillykke fødelsdage, bryllupsdage, godt nytår og meget mere.
Udsmyninger på gader og pladser er i kongelig design.
Fredensborg ligger ved Esrum Sø og Gribskov. Det giver byen den smukkeste beliggende som kan ønskes.http://www.smilingglobe.com/imgattraction/Fredensborghistorie1.jpg

Fredensborg Slot blev bygget i 1720 som et resultat af freden mellem Danmark og Rusland. Omkring slottet voksede en by frem, som har taget navn efter slottet.
I nutiden har Fredensborg cirka 8.300 indbyggere. Fredensborg ligger på jernbanen mellem Hillerød og Helsingør. Jernbanen hedder Lille Nord.

Fredensborg by er opstået efter 1720 i tilknytning til Fredensborg Slot. Den oprindelige sogneby Asminderød syd for slottet er nu vokset sammen med Fredensborg, der rummer størstedelen af kommunens administration og øvrige centerfunktioner.

Naturen, slottet og slotsparken har tiltrukket kunstnere og borgere, og byen har haft mange berømtheder blandt sine bysbørn, bl.a. balletmesteren Bournonville, hvis hus stadig kan ses i Slotsgade. Midt i Fredensborg ligger den arkitektonisk værdifulde bebyggelse Bakkedraget, bygget i 1960'erne med Jørn Utzon som arkitekt. Slottet, der bebos af den kongelige familie, tiltrækker en strøm af turister, hvilket præger byen.

fredensborg Slot
Når Dronning Margrethe er hjemme på slottet kommer hun frem på torsdage når garden giver koncert foran Fredensborg Slot


Historie
Fredensborg-Humlebæk Kommune hed indtil 1971 Asminderød-Grønholt Kommune, hvortil der ved Kommunalreformen var blevet lagt en lille del af Nødebo Sogn. Humlebæk, der fik egen kirke i 1868, blev udskilt fra Asminderød som et selvstændigt sogn i 1933.

Området hørte i middelalderen til Lynge Herred, men kom i 1562 til Hørsholm Birk. Hele området var krongods, der blev forvaltet under Hørsholm Amt, som 1771 blev forenet med amterne Frederiksborg og Kronborg, fra 1793 Frederiksborg Amt.
De to sognekirker Asminderød og Grønholt er fra 1100-tallet og opført i kampesten.

Kulturlandskabet bærer tydeligt præg af en sen skovrydning og opdyrkning med små landsbyer og enkeltgårde; landsbyerne med navne, der ender på -rød, -torp, -rup og -bo. Dyrkningssystemet var før udskiftningen et uregelmæssigt trevangsbrug, men flere landsbyer, f.eks. Asminderød, Langerød og Sørup, dyrkede deres marker som alsædebrug pga. mangel på jord. Skovene og græsningsområderne spillede en betydelig rolle for landbruget. Landgilden bestod af byg og rug, men Grønholt svarede udelukkende i animalske produkter.

Landsbyerne blev tidligt udskiftet 1777-89, samtidig med at bønderne blev arvefæstere.

Fredensborg slot
Kongefamiliens residens i Fredensborg i Nordsjælland, nær Esrum Sø. Kancellihuset bebos i dag af Kronprins Frederik og kronprinsesse Mary.
Slottets ældste del er bygget 1720-22 for Frederik 4. på grunden, hvor gården Østrup førhen lå. Slottet blev opført for Frederik IV. Navnet "Fredens borg" påminder om afslutningen på den store nordiske krig 1700-1721.
Hovedbygningen med den imponerende kuppelsal og sidefløjene afgrænser den ottekantede slotsgård. Arkitekten var J.C. Krieger, der var inspireret af italienske forbilleder. Hovedbygningen blev forhøjet af Laurids de Thurah i 1741. Fire hjørnepavilloner af Niels Eigtved er fra tiden efter 1750. Sidefløjene hævedes, med en etage, af C.F. Harsdorff i 1755-56. Slotskirken øst for hovedbygningen har stadig sit oprindelige interiør.

Fredensborg Slotshave
Et stjerneformet system af jagtveje (jagtstjerne), udhugget i skoven omkring gården Østrup, dannede udgangspunkt for den halvcirkulære lysthave nord for slottet, gennemskåret af syv radierende alleer, som J.C. Krieger tegnede en plan for i 1720. I den omgivende dyrehave, der foruden alleerne også var gennemskåret af koncentriske ringalleer, udlagdes en række kunstnerisk udformede haverum. N.H. Jardin udvidede i 1760'erne den centrale brede alle, og Johs. Wiedewelt udsmykkede både denne og andre partier af haven med klassicistiske vaser og skulpturer, herunder også Marmorhaven, kongefamiliens private have. 1764-84 udførte J.G. Grund 69 skulpturer af overvejende norske bønder og fiskere, opstillet på tre cirkulære, koncentriske græsterrasser i Nordmandsdalen.


We would greatly appreciate if you can supplement with more information, log in here.
DK DK