smilingdanmark.dkSmilingDanmark
Visit Fåborg Fyn Vælg en region i menuen øverst til venstre
Fåborg  Indbyggere: 7178
Faaborg-Midtfyn Kommune: Christian Thygesen (V)
Kommunens Indbyggere: 51078
Større byFaaborg
International Lufthavn: Odense
Område: Fyn
Region: Region Syddanmark
Vælg område i menuen øverst til venstre

Fåborg - Faaborg Fyn

Faaborg - Fåborg

Faaborg er indbegrebet af sydfynsk charme, med flotte omkringliggende landskaber, hyggeligt bymiljø og beliggende lige ud til det sydfynske øhav. De smukke fynske landskaber er blevet foreviget af de kendte fynske malere, der lagde grunden for et museum, hvor deres kunst kunne blive udstillet og samtidig blive på Fyn. Dette museum er Faaborg Museum, der er et af de bedste af sin slags i Danmark.Faaborg fra vandsiden

Fra naturens side er Faaborg blevet skænket en enestående grøn og frodig natur, der veksler mellem bakker, skove og vand. Dertil kommer, at det er lykkedes at bevare det gamle idylliske købstadsmiljø i Faaborg. Brobelagte veje og stræder udgør sammen med de smukke byhuse og gamle købmandsgårde og mange specialbutikker en charmerende bykerne, som man ikke møder andre steder.

Selv om byen i middelalderen blev hærget af krige og brande, har den bevaret mange smukke huse, der danner hyggelige gadebilleder. Vesterport, en malerisk bygning fra omkring 1230, er det eneste minde om byens fæstningsanlæg. Handels- og industriby (tapet, jernstøberi m.m.)

Området omkring Faaborg har et varieret landskab med reliefrige, skovklædte bakker, tre større søer samt en lang kystzone med øerne Lyø, Avernakø, Bjørnø og Store Svelmø mod syd og Illum og Vigø mod vest. Skovene dækker næsten en femtedel af arealet.

SøfartsbyFåborg færgefart fyn
Faaborg er en gammel søfartsby, og havnens liv præger stadig byen. Her ligger fiskekuttere, lystsejlere og gamle træskibe side om side, og omkring færgerne til Ærø og småøerne er der livlig trafik. Faaborg Lystbådehavn er en idyllisk havn, tæt på centrum, med fine faciliteter.

Strøget ved Vesterport viser et dejligt gadebillede, og det gamle klokketårn står som et vartegn over byen.
Vesterport er den sidste rest af en middelalderlig befæstning med volde og grave omkring byen. Senere tjente Vesterport og tre andre porte som opkrævningssteder for købstadstolden. Porten er opført af svære, røde munkesten, med kamtakkede gavle i øst og vest. I 1728 brændte den øverste del. Restaureret i 1770 og 1917.

Skulpturen Ymerbrønden på Torvet er oprindelig lavet i sandsten; den er i dag i bronze og opstillet i 1964. Historien bag skulpturen er baseret på sagn og myter, der handler om "Verdens Tilblivelse".

Voigts MindeFåborg havn
De store købmandsgårde i de danske købstæder er sædvanligvis placeret enten ved byernes torve eller ved hovedindfaldsvejene. I Faaborg finder vi en af byens navnkundigste købmandsgårde, Voigts Gaard, i Vestergade, som gennem den middelalderlige Vesterport forbandt byen med oplandet mod vest og nord. Og Riborgs navn skulle få en helt enestående plads i Faaborgs historie, idet en sønnedatter, som opkaldtes efter hende, skulle blive mere berømt end nogen anden faaborgenser. Købmandsgårdens enorme kompleks, det 38 fag og 60 m lange forhus og de mindre huse på bagarealet, blev i gårdens velmagtsdage under købmand Lars Peter Voigt udbygget med pakhuset og det tilhørende sidehus i 1837-38. Pakhuset er bevaret i næsten uændret skikkelse og er med sin drøjde og sin fornemme, forenklede arkitektur Faaborgs mest monumentale pakhus.

Kanoner, Voigt Minde
På Kanonstillingen står to kanoner i sommerhalvåret. Kanonløbene er 210 år gamle af typen 6 punds finbankere støbt på kanonstøberiet i Finspång i Sverige. Lavetterne er nøjagtige kopier af voldlavetter, som blev brugt i 1700-årene. De er udført af egetræ og malet med den originale maling i de farver rød/gul, som brugtes af det oldenborgske kongehus.
Faaborg Kanonerlaugs medlemmer er iklædt uniformer, som blev anvendt af Dansk Artillerikorps omkring år 1800.

Faaborg kirkeKlokketårnet
Næppe nogen bygning i Faaborg har siden sin opførelse været mere markant end netop Klokketårnet. At kalde det for byens vartegn er derfor ikke for meget sagt.
Det er opført som tilbygning til den daværende senromanske Sct. Nikolaj kirke i midten af 1400-tallet. Selve kirken blev revet ned efter Reformationen, da byen fik overdraget den nuværende Helligåndskirke, der var opført som klosterkirke kort før Reformationen. Når tårnet er blevet stående, hænger det sammen med, at det altid har været et godt pejlepunkt, når søfarende har nærmet sig byen. Desuden havde byens vægtere tidligere deres udgangspunkt her. Så i 1700-tallet er røgen fra deres åbne ildsted i bunden steget til vejrs gennem tårnets spids. På et senere tidspunkt havde byens styre planer om at omdanne tårnet til arrest. Det blev heldigvis aldrig til noget.
 
Den gamle Gaard
Museet er indrettet i to sammenhængende købmandsgårde fra begyndelsen af 1700-tallet. I den ene gård er bevaret fine interiører fra 1700- og 1800-tallet, bl.a. en sal med rokokodekorationer på alle paneler og et karnapværelse med empiredekorationer fra 1820'erne. Desuden vises forskellige specialsamlinger om søfart, porcelæn, tekstiler fra Lyø, lertøj fra Faaborg m.m.Fåborg Den gamle Gaard

I nabogården vises landets største samling af glas fra Fyens Glasværk. Museets samling omfatter ca. 1300 stykker. Faaborgs status som en af Danmarks største søfartsbyer i slutningen af 1700-tallet afspejles i en stor del af museets samlinger. Porcelæn fra Delft, lertøj fra Stettin og Kellinghusen og kostbare glas fra Norge og Tyskland var nogle af de varer, handelsskibene bragte hjem.

I søfartsstuen vises en fin samling skibsportrætter, hvoraf en del er malet af lokale malere. Desuden er der eksempler på de souvenirs, søfolkene bragte hjem fra fremmede havne.

Pottemageriets historie i Faaborg er også godt belyst. Ikke mindst produkterne fra "Seidelins Pottemageri" på Torvet er kendt af samlere landet over. Museet har udstillet en stor samling, der belyser værkstedets produktion gennem to generationer med hver deres specialiteter.

Den Gamle Gaard består ud over specialudstillinger af en række interiører, der belyser 1700-1800-tallets boligindretning i en større købmandsgård.
 
Faaborg Byhistoriske Arkiv er oprettet af provisor Hans Brandt i 1937 og er dermed landets ældste egentlige byhistoriske arkiv.
Igennem mere end 60 år har arkivet under mottoet, "Bevar fortid og nutid for fremtid", indsamlet, registreret og opbevaret arkivalier, såsom dagbøger, breve, attester, skøder, policer o.l., forretnings- regnskaber, forhandlingsprotokoller, billeder, film, video, kort, kopi af folketællings- og valglister, samt kirkebøger, bøger, tidsskrifter mv. alt sammen vedrørende Faaborg købstads og borgeres liv og historie. Faaborg Byhistoriske Arkiv ligger i byens gamle Rådhus på Torvet. Bygningen rummer også Faaborg Arrest og Domhuset.

Faaborg Arrest, der siden 1926 havde fungeret som byens arresthus, åbnede dørene for offentligheden i 1991 som Danmarks første arresthusmuseum. I arresthusets celler og vagtrum er indrettet interiører, der viser noget om indretningen og dagligdagen i en lokal arrest fra den sene middelalder, hvor cellerne lå under den daværende byrådssal frem til dagens celle med lejet TV og kaffemaskine. I nogle celler vises forskellige specialudstillinger med emner som flugt, narko, tatovering, vold og selvmord. Desuden er både den originale detention og sikringscellen bevaret med det originale inventar.

Faaborg Museum for Fynsk Malerkunsts
samling af malerier og skulpturer er hovedsagelig samlet fra kredsen af fynske malere, der sammen med stifteren etatsråd og Konservesfabrikant Mads Rasmussen skabte museet i 1910 i Konservesgården i Faaborg. I 1915 blev museumsbygningen, tegnet af arkitekten Carl Petersen, indviet. Bag den buede facade ligger en række farverige udstillingsrum. I 1997 blev ny udstillingsfløj, tegnet af arkitekten Niels Frithiof Truelsen, indviet til den grafiske samling og foredrag/koncerter. Museumshaven blev nyanlagt sommeren 1997 i forbindelse med indvielsen af den nye museumsfløj. Læs mere om Faaborg Museum.

Kaleko MølleFaaborg Kaleko Mølle er Danmarks ældste fungerende vandmølle og ligger endnu i sine oprindelige omgivelser med åløb og mølledam. Har siden 1400-tallet været vandmølle på stedet. De ældste dele af de nuværende bygninger, herunder selve mølleriet, stammer fra midten af 1600-tallet. Møllebygningen er indrettet, som en møllerbolig kunne se ud i 1800-tallet med genstande fra egnen. Desuden findes huggehus, lade og stald. Staldbygningen, der er opført 1855, er nu indrettet med cafeteria, hvor der kan købes varme drikke og is. I haven er der legemuligheder for børnene. De besøgende er velkomne til at medbringe mad.

Faaborg Museum. Enestående samling
af kunst af de fynske malere.
Der findes et rigt og varieret fugleliv omkring møllen. Det hænger sammen med dens placering på grænsen til det åbne land, og med store gamle træer omkring husene, vandet i Mølledammen og Rislebækken, samt den umiddelbare nærhed til skoven Prices Have og Sundet. Det betyder, at alle de almindelige fuglearter, som kan træffes i haver, skove og det åbne land, også kan træffes omkring møllen. Det drejer sig om mejser, sangere, drosler og finker.

Ude ved fjordens vestside ligger Horneland med stendysser, Fyens eneste rundkirke, Horne Kirke, med altertavle af Eckersberg, og Hvedholm Gods, som i dag fungerer som hotel og restaurant.

Svanninge Bakker, De Fynske Alper, nord for Faaborg, er et stort, meget naturskønt område. Et kæmpe system af bakker, der blev dannet foran isranden under sidste istid. Terrænet er meget kuperet, og fra bakketoppene har man en fantastisk udsigt ud over Helnæsbugten og det sydfynske øhav. Udsigtstårn med udstillinger om Svanninge Bakker. Ideelt kælke- og skiterræn.


We would greatly appreciate if you can supplement with more information, log in here.
DK DK