Mette Lene Jensen Venstre Helsingør

 

METTE LENE JENSEN

VENSTRES BORGMESTERKANDIDAT


Jeg er uddannet Cand.Polit og er specialkonsulent indenfor kommunaløkonomi på social- og sundhedsområdet. Jeg er gift med Mads Jessen Jensen, som er selvstændig murermester. Vi er begge opvokset i Espergærde og her bor vi også i dag med vores 3 sønner på 14, 16 og 20 år.

Helsingør venstre

 

STEM PÅ METTE LENE JENSEN

HVIS DU MENER:

-At brandbeskatning af ejerboliger og erhvervslivet IKKE er vejen frem. Kommunens økonomi skal derimod forvaltes ordentligt. Der skal arbejdes for en sund økonomi. Det giver mulighed for udvikling. Udvikling skaber vækst. Vækst skaber velfærd og fremtidssikrer vores kommune, så vi også i morgen har råd til at være  socialt ansvarlige.

TRYGHED FOR ALLE
Vi skal have fokus på borgerinddragelse. Vi skal kunne bevæge os frit omkring alle steder i kommunen. Alle fortjener trygge rammer i dagligdagen - i vores barndom, ungdom og alderdom. Vi skal kunne være trygge ved, at vi vil få den omsorg og pleje, vi har behov for både i dag, men også i morgen - vi kan alle få brug for pleje førend vi aner det.

TINVESTÈR FØR DET SKER
Alle fortjener en god start på livet. Vi skal investere i tidlig indsats og forebyggelse for alle aldersgrupper - det gavner både den enkelte og er god samfundsøkonomi. Selvforsørgelse er bedre end passiv forsørgelse. Tidlig indsats for dem, som har behov, lige fra spædbørn til rehabilitering af ældre. Det giver god livskvalitet for den enkelte at kunne deltage aktivt.

INVESTERING I DAGINSTITUTIONER OG SKOLER
vi fortsætter investeringerne i daginstitutioner og skoler. Pengene skal bruges på gode normineringer og kvalificeret undervisning. Inklusionsmidlerne skal trækkes ind centralt, så de ikke belaster de enkelte skolers økonomi. Skolerne skal have ro til at undervise fremfor hele tiden at skulle forholde sig til nye tiltag.

STYRKELSE AF ERHVERVSLIVETS VILKÅR
Alle skal bidrage til fællesskabet. Det skal til enhver tid kunne betale sig at arbejde. Erhvervslivet er kommunens vækstdriver. Det er de erhvervsdrivende, der skaber vækst og lære- og arbejdspladser. derfor skal deres vilkår forbedres. Udbudspolitikken skal gøres langt mere gennemsigtig. Dækningsafgiften skal sænkes og gerne helt væk.

Helsingør venstre

PRINT DENNE FOLDER SOM PDF