smilingdanmark.dkSmilingDanmark
Christiansø Danmark
Christiansø  Indbyggere: 100
  Religion: Christian
Største bySvaneke
Indbyggere i Svaneke: 1059
International Lufthavn: Roenne
Region: Region Hovedstaden
Vælg område i menuen øverst til venstre
Ertholmene ligger og lokker ude i horisonten nordøst for Bornholm. Øgruppen består af to beboede øer, Christiansø og Frederiksø samt fuglereservatet Græsholmen og et antal større og mindre skær. Fra at være en samling øde klippeknolde, der stak op af havet, ændrede øerne sig til idag at være et eftertragtet udflugtsmål for turister.

Christiansø - Ertholmene

Ertholmene Verdens første flådebase og et imponerende fæstningsværk fra 1684.

Ertholmene ligger og lokker ude i horisonten nordøst for Bornholm. Øgruppen består af to beboede øer, Christiansø og Frederiksø samt fuglereservatet Græsholmen og et antal større og mindre skær. Ertholmene Christiansø Bornholm
Fra at være en samling øde klippeknolde, der stak op af havet, ændrede øerne sig til idag at være et eftertragtet udflugtsmål for turister.
Det hele startede i 1684 da Christians den V (1670 - 1699) bestemte, at der skulle bygges et forsvarsværk til flådens skibe i Østersøen. Ved freden i Roskilde 1658 havde Danmark mistet Skåne, Halland og Blekinge, det var derfor nødvendigt at kontrollere den svenske flådes bevægelser i Østersøen. På Ertholmene fandtes en naturhavn mellem to af øerne. Her byggede man fæstningen Christiansø, verdens første flåde base. Først opførtes de to karakteristiske tårne, St. Tårn på Christiansø og Lilletårn på Frederiksø.

På begge øer byggede man bastioner og ringmur mod det åbne hav. Godt skærmet bag dem ligger fæstningens mange andre bygninger. Et imponerende bygningsværk, som der blev arbejdet på under hele fæstningstiden. I havnen kunne den danske flådes skibe søge beskyttelse, hente vand og proviant samt få repareret skader under deres togter i Østersøen. I 1855 blev fæstningen Christiansø nedlagt. Tiden var løbet fra den slags forsvarsværker. Men den ligger der endnu, intakt og fortæller et stykke dansk kulturhistorie.Ertholmene Christiansø Bornholm

I de historiske kulisser eksisterer i dag et velfungerende lille civilt samfund med ca. 100 beboere. På Christiansø er der f.eks skole, kirke, fyr, posthus, bibliotek, forsamlingshus, museum, teltplads, købmand og gæstgiveri.

Ertholmene er ikke del af nogen kommune, men sorterer under Forsvarsministeriet. Ministeriet udpeger en administrator, der varetager de offentlige myndighedssfunktioner. Øgruppen udgør Christiansø Sogn. Christiansø har egen læge samt en skole, hvor børnene kan gå til og med 7. klasse. Derefter skal børnene på kostskole.

Samlet areal: 39 ha, heraf Christiansø 22,3, Frederiksø 4 og Græsholm 9

Danmarks østligste punkt findes på Østerskær, ca. 300 m øst for Christiansø.

Christiansø er en enestående smuk ø. En voldsom natur med et sceneri, som man ikke finder andre steder: havet, vinden, naturen – fuglene, klipperne, udgør sammen med fæstningsbyggeriet en sjælden blanding af natur og kultur. Alt på øen er fredet, - bygninger, ringmure, bastioner, fugle og naturen. I disse historiske kulisser eksisterer i dag et lille samfund, som er indstillet på at værne om denne unikke kulturarv.

Christiansø ejes af den danske stat og hører under Forsvarsministeriet, er uden for den kommunale inddeling, og har intet tilhørsforhold hverken til kommune eller region. På Frederiksø og Christiansø er der 46 helårs lejeboliger, hvor der bor ca. 100 mennesker, derudover er der ca. 40 fritidslejemål, som bliver brugt som ferieboligerErtholmene Christiansø Bornholm.

Forsvarsministeriet har ansat en administrator som øverste myndighed til at varetage den daglige drift af Christiansø. Administratoren er øens økonomichef, socialchef, personalechef, politimyndighed, og giftefoged m.m., samtidig med at han har det overordnede ansvar for fredningen.

Der er skole fra børnehaveklasse til og med syvende klasse. Derefter fortsætter børnene deres skolegang andre steder i landet. Der er en købmand, hvor man kan købe alle dagligvarer, Christiansø kro, et bibliotek, et posthus, et museum.  Christiansø har eget kraftvarmeværk, vandværk, fuglestation, fyr, kirke, kirkegård, motionscenter, forsamlingshus, havnekontor, ishus, læge samt tandklinik.

Tidligere levede de fleste på øen af fiskeri, men nu er der kun enkelte fritidsfiskere tilbage. I dag er hovedparten ansat ved Christiansø Administration, som håndværkere, i servicefagene, eller i øens to virksomheder - henholdsvis "Christiansø Købmandshandel og Gæstgiveri" og ”Ruths Sild”.

Ertholmene Christiansø BornholmLivet på Christiansø er meget forskelligt henholdsvis sommer og vinter.
Om sommeren sejler turistbåden ”Ertholm” med mange "3-timers turister", der ønsker at opleve og se Europas bedst bevarede forsvarsværk. Havnen summer af liv fra lystbåde, og der er sommergæster i hytterne. På Christiansø kro er der travlt, og hvis vejret er godt, åbner kroen for udendørsservering på ”Flisen”, hvor man kan sidde og nyde solnedgangen efter aftensmaden.

Christiansø besøges også af mange fugleinteresserede, som kommer for at studere og ringmærke mange af de trækfugle der raster på øerne.Ertholmene Christiansø Bornholm

Om vinteren er der kun forbindelse til Bornholm mandag til fredag med postbåden ”Peter”.  Derudover har øen tjenestefartøjet ”Elephanten”, som primært bruges som ambulance til akut syge og til transport af præst og organist til og fra Bornholm.

Om vinteren ser øboerne mere til hinanden. Der er forskellige aktiviteter i løbet af ugen som alle kan deltage i afhængig af tid og lyst, det være sig kortspil, skydning, strik, kor eller lignende. Der er en egen stemning, og der falder ro over livet på Christiansø.


We would greatly appreciate if you can supplement with more information, log in here.
DK DK