smilingdanmark.dkSmilingDanmark
Visit Holbæk Sjælland Vest Vælg en region i menuen øverst til venstre
Holbæk  Indbyggere: 26942
Holbæk Kommune: Søren Kjærsgaard (V)
Kommunens Indbyggere: 69016
Større byHolbaek
International Lufthavn: Copenhagen
Område: Sjælland Vest
Region: Region Sjælland
Vælg område i menuen øverst til venstre

Holbæk er en fjordby beliggende på Nordvestsjælland, ca. 60 kilometer fra København. Med sine 26.942 indbyggere (2014) er Holbæk Nordvestsjællands største by. Holbæk er hovedby i Holbæk Kommune og tilhører Region Sjælland. Holbæk er vokset op omkring det tidligere Holbæk Slot, der blev grundlagt i 1236 af Valdemar Sejr og byen fik købstadsrettigheder i 1287. Om navnet er der to teorier. Enten er det en omskrivning af "Den hule bæk" refererende til den bæk, der i middelalderen løb gennem byen, eller også er det "Den hellige bæk". Faktisk findes udløbet af en lille bæk vest for havnen med navnet Hulbæk.


Holbæk

Holbæk Region Sjælland

Holbæk Fjord

Holbæk er en fjordby beliggende på Nordvestsjælland, ca. 60 kilometer fra København. Med sine 26.942 indbyggere (2014) er den Nordvestsjællands største by. Byen er hovedby i Holbæk Kommune og tilhører Region Sjælland. Holbæk er vokset op omkring det tidligere Holbæk Slot, der blev grundlagt i 1236 af Valdemar Sejr og byen fik købstadsrettigheder i 1287. Om navnet er der to teorier. Enten er det en omskrivning af "Den hule bæk" refererende til den bæk, der i middelalderen løb gennem byen, eller også er det "Den hellige bæk". Faktisk findes udløbet af en lille bæk vest for havnen med navnet Hulbæk.

Holbæk By
Holbæk by

Holbæk har trafikale forbindelser til København og Roskilde via motorvej og jernbane, hvorfor en stor del af byens erhvervsaktive er beskæftiget udenfor kommunen. Byens opland findes primært i Odsherred, hvortil der også føres en jernbane, Odsherredsbanen, med endestationer i Holbæk og Nykøbing Sjælland. Indtil starten af 1960'erne var Holbæks udstrækning syd for jernbanen stærkt begrænset, men ekspansion af både boliger og erhverv har strakt byen over de sydlige marker. Siden 1980'erne har Holbæk været en af de hurtigst voksende større byer i Danmark.

Holbæk bycentrum ligger i området mellem havnen og jernbanestationen. Byens handelsgader er stadig det middelalderlige gadenet, som udgøres af Torvet, Ahlgade og Smedelundsgade, som er de største handelsgader. Ahlgade var i mange år en af de bredeste gader, nogen provinsby kunne fremvise. Torvet er et af Danmarks bredeste og kunne kaldes for et gadetorv.

I Kirkestræde ligger Skt. Nikolaj Kirke fra 1872 og betydelige rester af middelalderens Sortebrødrekloster fra 1270. Holbæk Amts Venstreblad har til huse i Ahlgade. Et par bybrande gennem århundrederne har udraderet de historiske huse, de nuværende huse er to-tre etager og overvejende opført efter 1880'erne. Syd for centrum er opført et butikscenter i 1990'erne. Havnen rummer færgefart til Orø, et skibsværft og lidt fiskeri.

Til kommunen hører Orø. Holbæk ligger ved Isefjordens sydlige del og den lavvandede Holbæk Fjord.

Skt. Nikolaj Kirke Holbæk
Skt. Nikolaj Kirke Holbæk

Der er gravet en smal sejlrende til Holbæk Havn.

Skt. Nikolaj Kirke blev opført 1869-72 til afløsning af den nedrevne Slotskirke. Stilarten er nyromansk. Alterbilledet er malet i 1873 af Carl Bloch og forestiller Kristus med barnet. holbaek5.jpg

Museet for Holbæk og Omegn ligger i de gamle bindingsværksbygninger i Klosterstræde. Bygningerne er grundlagt i 1910.

Dragsholm Slot
Dragsholm Slot

Dragsholm Slot blev opført i middelalderen som Roskildebispens borg. Dele af de middelalderlige bygninger er bevaret i sydfløjen. I 1690'erne blev Dragsholm Slot ombygget i barokstil. Under og efter Reformationen blev bygningerne brugt som statsfængsel. Den mest kendte fange var Jarlen af Bothwell, der sad som fange her i tre år. Han døde under sit fangenskab, og ligger begravet i Fårevejle Kirke.
En af Danmarks kendte mænd, kansler Arild Huitfeldt (1541-1609), skrev Danmarks anden store Danmarkshistorie, bogen Riget Danmarks Krønike på Dragsholm Slot. I dag drives Dragsholm Slot som en af de kendte og velrenommerede herregårdshoteller.

Løvenborg er et trefløjet renæssanceslot opført i begyndelsen af 1600-tallet. Det første slot på stedet nævnes i 1331, da det tilhørte Roskildebispen. Efter Reformationen kom godset til kronen, der i 1547 solgte det til Hans Barnekow (død i 1559). Bygningerne blev ombygget i 1600-tallets begyndelse, og fra 1766 indgik slottet som stamhus for baroniet Løvenborg.

Sommerhuse
På halvøen Tuse Næs i kommunens nordlige del ligger et stort sommerhusområde. Holbæk rummer mere end 2500 sommerhuse.

Tveje Merløse kirke Holbæk
Tveje Merløse kirke Holbæk

Tveje Merløse kirke er en af Danmarks ældste landsbykirker. Den blev opført i begyndelsen af 1100-tallet af Hvide-slægten. Skibet er opført i kampesten og tårnet i frådsten. Kirken rummer kalkmalerier fra 1100-tallet og alterbillede af Joakim Skovgaard.
Hvide-slægten var en af Danmarks stormændsslægter i middelalderen. De havde hovedsæde i Fjenneslev på Vestsjælland, og opførte mange kirker, bl.a. Tveje Merløse og Fanefjord på Møn.

Sognekirkerne stammer alle fra den romanske periode, og de fleste er bygget af kampesten; kirkerne i Hagested, Hørby og Udby dog af frådsten. Der er romanske kalkmalerier i Tveje Merløse og Hagested og sengotiske fra Isefjordsværkstedet i Sønder Asmindrup og Tuse; endelig findes kalkmalerier fra 1510-20 i Ågerup Kirke.

Holbæk Slots Ladegård går tilbage til den tidlige middelalder, da den tilhørte kronen. I 1661 blev gården solgt til Henrik Thott, og 1753-1809 udgjorde den et stamhus sammen med Eriksholm og Hagestedgård.

Kultur og historie
Kommunen har bevaret 15 dysser og ca. 70 gravhøje. I omlægningen og udvidelsen af landbruget i 1900-tallet blev over 200 fortidsminder sløjfet.
Som i andre af Danmarks kystnære områder har man fundet køkkenmøddinger fra Ertebølle-kulturen. Ved udgravninger på jordene til Holbæk Slots Ladegård fandt man sværd, smykker og redskaber fra bronzealderen.
På stedet har der formentlig ligget en landsby i vikingetiden. Fra historieskrivningen ved vi, at Holbæk blev grundlagt af kong Valdemar 2. Sejr omkring 1275. Byen nævnes i Kong Valdemars Jordebog.
De danske konger havde et større antal slotte rundt i danske byer, steder hvor de overnattede på rejser i Danmark. Der lå også et slot i Holbæk, lige uden for den nuværende bygrænse. Der er kun bevaret slotsbanken og en del af voldgraven.
Holbæk har fostret sin egen billedskærer Lorenz Jørgensen. Han har skåret altertavler til mange danske kirker.
I 1874 kom jernbanen Roskilde-Kalundborg med en station i Holbæk. Det gav en ny udvikling af erhvervslivet i Holbæk. Odsherredsbanen fra Holbæk til Nykøbing Sjælland blev anlagt i 1899, og i 1901 kom Høng-Tølløsebanen til. Disse nye jernbaner fik yderligere tag i oplandet.Efter udbygningen af Holbæk-motorvejen er der sket en udflytning til Holbæk og de små byer i omegnen. Mange af kommunens borgere pendler til Roskilde og Hovedstadsområdet.


We would greatly appreciate if you can supplement with more information, log in here.
DK DK