Udvikling Nyheder Nordsjælland

 Page: 1
marts lørdag 14-03-2015
Nyheder
Tonny Parnell
Helsingør

13 Mia. til byudvikling af Helsingør

Helsingør

Byudvikling for 13 milliarder i Helsingør

Byudvikling Helsingør

Helsingør er med Kronborg slot måske den internationalt bedst kendte danske by, næstefter København. Alligevel har Helsingør i mange år haft svært ved at give slip på den glorværdige fortid som værftsby og træde ind i nutidens oplevelsesverden. Dette skridt tager byen nu med den storslåede udvikling fra handels- til kulturby.

Samtidig forbliver den historiske by med det enestående gågade- og butiksmiljø et livskraftigt erhvervscenter og et internationalt transportknudepunkt. Det tætte naboskab med storbyen Helsingborg med dens godt 125.000 indbyggere skaber en ekstra synergi og gør Helsingør til en af nøgleaktørerne i Øresundsområdet.

Den historiske bykerne har et enestående velbevaret bymiljø med lave og gamle huse, smalle gader, små gyder og stemningsfulde gårdrum. Bykernen er centrum for kommunens detailhandel, café - og restaurationsliv. Den historiske bykerne er med sine velbevarede bygninger og sit stemningsfulde bymiljø et meget stort aktiv for kommunen, mange gæster ude fra tiltrækkes af byens charme og gode handelsliv.

I den fremtidige planlægning vil der blive arbejdet på at udvikle den nordlige del af bykernen som vender ud til Kulturområde Kronborg, så adgangen fra byen til Kulturområdet og omvendt bliver mere inviterende med flere aktiviteter.

Byens Ejendom vurderer, at der over de næste 10 år skal bruges 13 mia. kr. på byudvikling i Helsingør.

Konferencen om byudvikling i Helsingør giver et unikt overblik over byens udvikling og ser på konkrete projekter som fremtidig anvendelse af Værftshaller, byggeriet... byensejendom.dk

Se her hvordan der kan skaffes ca. 360 Familieboliger i Helsingør


Din kommentar Coments      Print ArtikelPrint      Skriv ArtikelSkriv
Page: 1