Udvikling Nyheder Nordsjælland

 Page: 1
Helsingør mangler familieboliger
marts søndag 15-03-2015
Nyheder
Tonny Parnell
Helsingør
Tonny Parnell

Helsingør mangler familieboliger

Helsingør

Helsingør Vision 2020

HELSINGØR´S PROBLEM NR. 1
Kan ikke tiltrække de ønskede børnefamilier og nye højtydende skatteborgere fordi der mangler anstændige familieboliger.

Parnell Boliger
360 nye familieboliger i Helsingør

I et forsøg på at tiltrække nye skatteborgere, Brander Helsingør sig som grøn by, og ofrer Mio. på videoreklame "Kysten" , Mange ønsker "Kongernes Nordsjælland" helt ind på Axeltorv, vi anlægger cykelstier med mælkebøtter i vejsiden på kryds og tværs af Kommunen, der ofres store summer på at reklamere Helsingør op, på kultur o.sv., og ingenting hjælper fordi Helsingør mangler anstændige familieboliger.

Muligheden for udlægning af områder til boligbyggeri i Helsingør Kommune er til stede, men med lidt snilde.

Hvis Kommunen i stedet ofrede pengene på at kompensere i priser for nogle af de ubenyttede "brak- lommer" der findes flere steder og går i dialog med en developer, kunne vi skaffe byggejord til de familieboliger vi mangler og derved tiltrække børnefamilier.

Dette ville vise sig at øge interessen, være langt mere effektiv og målrettet mod Børnefamilier og tre gange billigere end alle andre tiltag for at lokke nye skatteborgere til byen. - - Det vil ikke være nogen udgift for Kommunen idet jorden ikke har nogen værdi som den i dag henligger, - spørgsmålet er kun om politikerne kan skelne og vende op og ned på disse begreber uden at "kløjse" i det hele.?

Hvorfor ikke "BRANDE" Helsingør på landets mest børnevenlige, grønne og rekreative boligområder. jfr. kommunens Vision 2020?, muligheden er der.

Jeg har undersøgt markedet og muligheder. Jeg har også fin-læst Kommuneplan 2013, som IKKE giver mulighed for projektering af de nødvendige familieboliger. - MEN, - Der DER ER mulighed for at skaffe byggejord, uagtet at det iflg. Kommuneplanen(som jeg også har diskuteret med J.H.N.) er udelukket.

Der er OGSÅ muligheder indenfor de rammer i Landsplandirektivet og Fingerplan2013 Helsingør nu engang er underlagt. uagtet at Kommuneplanen siger noget andet.

Da jeg kiggede lidt ned i Helsingør´s matrikulære områder og muligheder, fandt jeg foreløbig plads til 350-400 familieboliger i tre projekter inden for bygrænsen. >= 1600 nye højtydende skatteborgere inden 2018 - - ikke lige til, og jeg må give Johannes Hecht-Nielsen ret i at investorerne ikke lige står på nakken af hinanden når man nævner Helsingør, men det kan lade sig gøre med lidt samarbejde med Kommunen.

Hvorfor er det så svært at overbevise havnen om "ingen både og liv i havnebassinet, ingen interesse for investeringer i land aktiviteter"

På samme måde, "ingen boliger til de børnefamilier vi ønsker at tiltrække, ingen børnefamilier flytter til Helsingør"

Helsingør satser store summer på udvikling og kultur i disse år, men der er ikke skatteborgere nok til at dele regningen.

1000 nye højtyden skatteborgere >= 125 Mio. mere i kommunekassen hvert år. + > 100 nye arbejdspladser i tilgift.

PROBLEM NR: 2
Helsingør´s boligmasse er så dårlig at ingen Danskere vil flytte til Helsingør - Læs artiklen her.

Rettes der ikke op på den "skæve" befolkningssammensætning grundet den dårlige boligmasse, og bygges der ikke flere familieboliger, vil Vision 2020 ikke lykkes, men Helsingør vil i 2020 bestå af 80% ikke etniske Danskere på overførselsindkomst.


Din kommentar Coments      Print ArtikelPrint      Skriv ArtikelSkriv
Tonny Parnell 19-05-2017 23:46:23
0 enig0 uenig
cal1cal1
Tonny

Helsingør mangler familieboliger

test comentar på boliger


.

Tonny Parnell 21-04-2015 21:57:54
2 enig0 uenig
cal1cal1
Tonny

Nye asylansøgere i 2016

I 2014 havde Helsingør 113 tilflyttere,? - ret positivt i forhold til tidligere år,? - men 63 af disse var asylansøgere der havde opnået opholdstilladelse i Kommunen, hvoraf der dog ikke kunne skaffes boliger til 27, som i dag er indkvarteret på hotel til ½ Mio årligt.

I 2015 regner Kommunen med 84 nye tilflyttere, og flere i 2016, - det kan man også så rigeligt idet der formentlig vil være 130 asylansøgere der opnår opholdstilladelse i 2015 og endnu flere i 2016.?

Hvis man vender tallene lidt i hovedet og tænker 30 år frem, vil Helsingør i 2045 statistisk bestå udelukkende af, - eller 90% indvandrer.

Kommunen arbejder med en plan hvori indgår 1.231 nye familieboliger jfr. en artikel i HD, d.d. - men hvor er det lige disse boliger opføres,? - jeg har svært ved at få øje på det antal.? - - Jeg kan heller ikke få øje på projekter eller byggetilladelser der svarer til 1.231 familieboliger i 2015.? - er det mig eller Helsingør Dagblad der har misforstået et eller andet.?

Grunden til at Helsingør statistisk vil bestå udelukkende af indvandrer i 2045 er ganske enkelt at der er for mange små og dårlige boliger som ingen vil bo i, og for få anstændige familieboliger som kommunen i den grad mangler.

Det er "pålagt" kommunerne at tage hver deres del af den voldsom stigende flygtningestrøm, og det er kommunens opgave at finde en "passende" bolig til de asylansøgere der opnår opholdstilladelse i kommunen. - - Hørsholm har næsten ingen, eller kun ganske få sociale bebyggelse,og ingen asylansøgere søger opholdstilladelse i Hørsholm fordi boligen er for dyr, Hillerød og Fredensborg ligeså, og når asylansøgerne har været indlogeret på hotel et stykke tid, finder Hørsholm, Hillerød, Fredensborg endelig en "passende" bolig, men da de kommuner ikke selv har "passende" boliger, finder kommunen en i Helsingør og betaler indskuddet til boligforeningen Vapnagård - Nøjsomheden mfl. (reelt eksporterer problemet til Helsingør som vi har set ske med sociale klienter de sidste 30 år) - - Dette fordi Helsingør har forholdsvis for mange tomme små og dårlige boliger ingen andre vil bo i.

Det er reelt den befolkningstilvækst Helsingør kan se frem til, HVIS IKKE der bygges flere anstændige Familieboliger. - - skræmmende,??

http://sn.dk/Helsingoer/Kommunen-forventer-flere-helsingoranere-i-2016/artikel/482483


.

Page: 1