Oplevelser events og aktiviteter i Danmark

Danmark
 City
 
  Find Aktiviteter
 
Capital Region of Denmark 
 Region Hovedstaden    Aktiviteter events oplevelser
Oplevelser Events og aktiviteter
  Oplevelser Events og aktiviteter
 
Events iconAktiviteter oplevelserattraktioner HelsingørAttraktioner og Seværdigheder
Hoteller hotels DenmarkHoteller i HelsingørRestauranter HelsingørRestauranter & Spisesteder
Bed and Breakfast DenmarkBed and BreakfastCamping Campingpladser HelsingørCampingpladser
Helsingør
Butikker og forretninger shops DenmarkShopping & butikkerFactory icon SmilingglobeVirksomheder
Helsingør
Tourist in DenmarkTurist info kontorAngling lystfiskeri smilingdanmarkLystfiskeri
Helsingør

NewsTonny
Hoersholm
Tonny Parnell
Udrejsecenter Sjælsmark Danmark
Skal vi bare tie og finde os i overgrebVi vil ikke trues til tavshedHvor meget skal vi stå for skud.?
oktober fredag 30-10-2015    

Udrejsecenter Sjælsmark


Hvem bærer ansvaret for Udrejsecenter Sjælsmark ?

Og hvem skal straffes når forbrydelsen er sket ?
Den siddende regering kan frigøre sig for ansvar ved, jfr. "Danmark i bedre balance" at udflytte de ca. 150-200 arbejdspladser Udrejsecenteret afleder.

Udrejsecenter Sjælsmark - Center Sandholm
Hvem kan drages til ansvar når forbrydelsen er sket.?

Der er ingen tvivl om at den til enhver tid siddende justitsminister bærer ansvaret, spørgsmålet er hvornår den ansvarspådragelse træder i kraft,? - hvornår kan man sige det er den tidligere eller nuværende justitsminister.? - Eller er det beslutningstageren Morten Bødskov (S) der bærer hele det strafbare ansvar.?

I sagen Udrejsecenter Sjælsmark, er der  ikke nogen tvivl om at udlændingestyrelsen har forbrudt sig mod Straffelovens § 141 ved at lyve om de faktiske forhold, eller fortie sandheden om den reelle fare for de omkringboende.

Uddrag af straffeloven § 141  "Den eller de der har kendskab til"
En forbrydelse, der medfører fare for menneskers liv eller velfærd eller for betydelige samfundsværdier, tilsigtes begået, og som ikke gør, hvad der står i hans magt, for at forebygge forbrydelsen eller dens følger, om fornødent ved anmeldelse til øvrigheden, straffes, hvis forbrydelsen bliver begået eller forsøgt, med bøde eller fængsel indtil 3 år.

Udrejsecenter Sjælsmark - Center Sandholm
Afvist asylansøger dræbte alle i en bus på vej fra Bergen til Oslo, heriblandt en pige på 19 år og en svensk mand i 50’erne, der lå dræbte på gulvet. Stukket og hakket ihjel. 

Allerede ved den seneste episode natten til tirsdag den 29. september 2015, hvor  en betjent blev stukket ned. Gerningsmanden stak betjenten flere gange med en kniv angiveligt både i halsen og i maven.  Ifølge politiets oplysninger var gerningsmanden en 25-årige statsløs Palestinenser der allerede havde fået afslag på asyl og havde det sidste halve år opholdt sig i Udrejsecenter Sjælsmark, hvor han afventede hjemsendelse.  PET har bekræftet, at de forud for overfaldet på betjenten har haft kendskab til gerningsmanden, og det tyder på, at den 25-årige sympatiserer med Islamisk Stat (IS) og ønskede at rejse til Syrien eller Irak. PET mener derfor, det peger i retning af at gerningsmanden er radikaliseret.

Udrejsecenter Sjælsmark - Center Sandholm
PET og Politiet vidste at den 25-årige overfaldsmand forleden, var IS-kriger for Islamisk Stat (IS).

Der er således  tale om at udlændingestyrelsen har begået "En forbrydelse, der medfører fare for menneskers liv eller velfærd eller for betydelige samfundsværdier"  idet man allerede inden overflytning til Udrejsecenter Sjælsmark vidste at den 25 årige gerningsmand var potentiel farlig, og man derved udsatte det omkringliggende lokalsamfund for livsfare.

Der er heller ikke nogen tvivl om at såvel politiet, udlændingestyrelsen og den daværende justitsminister Morten Bødskov(S), i forbindelse med hele beslutningen (fra 2013) om at placere et udrejsecenter i Sjælsmark´s nedlagte kasernebygninger, har været klar over at en så voldsom koncentration med  to af landets største flygtningecentre inden for en radius af kun to kilometer, ville "medføre fare for menneskers liv eller velfærd eller for betydelige samfundsværdier" . - Livsfare er dokumenteret ved en række hændelse begået af afviste asylansøgere i udlandet  (se artikel Norge:  http://smilingdanmark.dk/Nyheder.aspx?Art=82#Video) og nu det seneste knivoverfald den 29. september 2015, som såvel en børnefamilie i lokalsamfundet kunne være offer for. 

 Forringelse af  "velfærd, livskvalitet eller for betydelige samfundsværdier" ,  dokumenteres ved at, efter det seneste knivoverfald,  tør ingen i lokalområdet bevæge sig uden for låste døre og vinduer efter mørkets frembrud, og i dagtimerne fortrækker man sig igen til aflåste døre når beboere fra Udrejsecenter Sjælsmark (afviste asylansøgere) jævnligt bevæger sig frit i haverne og på privat ejendom i lokalsamfundet.

"Fare for og forringelse af betydelige samfundsværdier"  Dokumenteres ved at den voldsomme koncentration sker i en af landetst rigeste kommuner, med en af landets højeste grund og ejendomsværdier (samfundsværdier), der ved placering af Udrejsecentret i Sjælsmark Kasernebygninger, betyder et direkte afledt tab af  "betydelige samfundsværdier"  for borgerne i Hørsholm og det omkringliggende lokalsamfund, der er mere end 10 -12 gange højere end det vil koste at bygge et helt nyt center, indrettet til formålet, et mere egnet sted i landet.

Nordsjællands Politi vidste besked Udrejsecenter Sjælsmark - Center Sandholm
PET, Udlændingestyrelsen og Nordsjællands Politi LYVER og tilbageholder vigtige oplysninger.

 Der er ingen tvivl om at Nordsjællands Politi har fået materiale fra PET,  Københavns Politi og udlændingestyelsen, (eller burde have, i forbindelse med de krævede for-undersøgelser inden beslutningen om placering af udrejsecentret allerede i 2013) som »der så vidt ses« ikke har været fremme i den officielle redegørelse og besvarelser, som politiet har afgivet om sagen, og er ej heller oplyst ved de mange "trykhedsskabende" borgermøder. Med andre ord: Politiet har holdt væsentlig information tilbage, og politiets rolle bør undersøges og sættes op imod de anklager der er mod politiet i den verserende "Tibetsag". (er politiet pålagt en tryghedsskabende opgave som tilfældet lignende var i "Tibet sagen")

Jeg har hele tiden sagt at den daværende og beslutningstagende justitsminister i 2013,  Morten Bødskov(S), ved ikke at undersøge, lyve om, og fortie konsekvenserne ved en så voldsom koncentration med to af landets største asylcentre i en radius af kun 2 km. så tæt på  hovedstaden, i landets tættest befolkede område med de højeste ejendomsværdier(samfundsværdier),  "ikke har gjort hvad der står i hans magt, for at forebygge forbrydelsen eller dens følger", og har derved pådraget sig et ansvar jfr.  straffeloven § 141  og at dette bør anmeldes. Hvor meget vidste  Morten Bødskov,? og på hvilken baggrund tog han den fatale beslutning.?

Trafiksikkerhed Udrejsecenter Sjælsmark - Center Sandholm
Du kan ikke se udkørslen til/fra kasernen, men det du kan ane til højre er busstoppestedet. Standselængden er 240m, men der er kun 160 m til udkørslen, og når bussen holder her, kan der køre 10 lastbiler ud fra kaserneområdet, og du kan bare ikke se dem. - hvis der holder en bus og der samtidig kører en bil ud fra Landsbyvejen til venstre, er ulykken i kassen.  Stort billede 

Efterfølgende har Lokalsamfundet omkring Sjælsmark kaserne, med opbakning fra Hørsholm Kommune, rejst sag mod udlændingestyrelsen for ikke at ville afbøde indlysende risici, og har indgivet stribevis af protester, hvorved også tidligere Justitsminister Karen Hækkerup(S) i allerhøjeste grad er bekendt med hele sagen og beslutningen om fejlplaceringen af Udrejsecenter Sjælsmark, og er derfor også ansvarlig idet hun ej heller   "har gjort hvad der står i hans/hendes magt, for at forebygge forbrydelsen eller dens følger", og har derved også pådraget sig et ansvar jfr.   straffeloven § 141 

Trafiksikkerhed ved Udrejsecenter Sjælsmark.
I forbindelse med den uheldige placering af udrejsecentret, har jeg tidligere påpeget de farlige trafikforhold og at den meget øgede gående trafik der vil opstå mellem Center Sandholm og Udrejsecentret ved en placering med en gå-afstand på kun 2 km. vil medføre katastrofale trafikulykker med flere trafikdrab, såvel af den gående som den kørende trafik.  idet til/frakørslen ligger i et hul i landskabet.

 

 Her er forbrydelsen/ulykken så vidt jeg er orienteret, endnu ikke sket/begået, men det er ikke et spørgsmål om, - men hvornår det sker, og her vil det være Udlændingestyrelsen og den siddende justitsminister der har pådraget sig et strafbart ansvar jfr.   straffeloven § 141  ved "ikke at have gjort hvad der står i hans/hendes magt, for at forebygge forbrydelsen eller dens følger".  

Der er allerede nu en voldsom forøgelse af trafikken, og i dag huser udrejsecentret kun ca. 70 beboere. Centret er tænkt nomineret til 1300 beboere. - altså en forøgelse af den farlige trafik vi allerede nu kan se, med 20 gange, ligesom risikoen for knivoverfald (som vi lige har oplevet), drab, daglig tyveri,  usikkerhed og forringelse af livskvalitet bliver tilsvarende 20 gange værre.. http://www.smilingdanmark.dk/PDFMap/kasernen.htm

Slutteligt bærer beslutningstagerne i udlændingestyrelsen et ansvar, og har ved at Lyve og fortie de faktiske forhold og den dokumenterede fare lokalbefolkningen udsættes for, pådraget sig et strafbart forhold  jfr.   straffeloven § 141  ved "ikke at have gjort hvad der står i hans/hendes magt, for at forebygge forbrydelsen eller dens følger",

Når Politiet og Udlændingestyrelsen har erfaring med, og kender adskillige tilfælde af Vold, Drab og tyverier fra netop den gruppe  asylansøgere fra såvel  Danmark som udlandet, der allerede er afvist og kun vinder tid inden hjemsendelse ved at begå disse og yderligere kriminalitet, må man formode at de allerede inden beslutningen om at placere netop denne gruppe afviste asylansøgere i et af Danmark´s mest sårbare områder,  tæt på Hovedstaden, allerede var klar over at det ville betyde overhængende risiko for en voldsom øget kriminalitet i området (området er i forvejen plaget af kriminalitet fordi det  er attraktivt og der er værdier at hente),  ligesom vi i forvejen ved at narko kriminalitet ofte/hovedsageligt udspringer fra Center Sandholm, og en Kurrer kan nå København på fribillet på under 20 min, - bliver han standset, giver det bare "pote" ved forlængelse af opholdet i Danmark med den tid en retsag nu varer. (narko kriminaliteten kunne formentlig sænkes væsentligt hvis afstanden til Hovedstadens lukrative narkomarked var væsentlig længere og uden fribillet, og med den numinerede kapacitet ca. 1300 beboere, vil der herudover ligge ca. 150 -200 arbejdspladser som regeringeringen har lovet til udflytning. "Danmark i bedre balance")  

Bemærk at der i  straffeloven § 141 står  "straffes, hvis forbrydelsen bliver begået eller forsøgt", (gælder også myndigheden)

Forbrydelsen ER begået, ER forsøgt og der ER tabt "betydelige samfundsværdier" for mange hundrede Mio. hvilket kun kan rettes ved at den nuværende justitsministe/ Udlændinge-, integrationsminister omgør hele beslutningen om at placerer et udrejsecenter kun 2 km. fra Center Sandholm, og/eller bygger et helt nyt (som formentlig vil være billigere) et mere egnet sted i landet.

Se, læs og udskriv artiklen på FDF

straffeloven § 141:  http://www.themis.dk/searchinclude/lovsamling/Straffeloven_kap_15.html

Kan straffelovens § 141 anvendes her? - Ja, § 141 er ikke kun rettet mod "Gejstlige" eller landsforrædere. Derimod består der en anmeldelsespligt i medfør af straffelovens paragraf 141, som bestemmer straf for den (også ministre og byrådsmedlemmer, du og jeg), der med viden om, at en alvorlig statsforbrydelse eller en forbrydelse, der medfører fare for menneskers liv eller velfærd. "ikke at have gjort hvad der står i hans magt, for at forebygge forbrydelsen eller dens følger" - (det gælder alle forbrydelser der medfører fare for menneskers liv eller velfærd, - ikke "kun statsforbrydelse", som man i øvrigt også kan betragte hele sagen som, idet der er rigtig mange menneskeliv i spil samt enorme velfærds og samfundsværdier der langt overstiger hvad det vil koste at opføre et helt nyt udrejsecenter et mere egnet sted i landet, hvilket jo er et statsanliggende. - altså har vi her en "Statsforbrydelse")  - men i øvrigt er Straffelovens § 141 anvendt i adskillige domme og specielt i forbindelse med Vold,  trusler,  forringelse af velfærd, livskvalitet og samfundsværdier. - Læs artiklen her, hvor straffelovens § 141 omtales i en anden sag af kriminaldommer Peter Gade. http://www.smilingdanmark.dk/PDFMap/straffelovens-fortolkning-Kristeligt-Dagblad.pdf

Rejses der sag mod de ansvarlige, kan man også sige at en forbrydelse i det omfang vi her taler om, med så mange menneskers liv i fare, forringelse af livskvalitet i et tæt befolket område hvor ingen tør gå ud efter mørkets frembrud,  flygter i panik og låser sig inde når afviste migranter traver rundt og krænker privatlivets fred eller er på plyndringstogt, er en "statsforbrydelse", ligesom de enorme samfundsværdiforringelser i mange hundrede Mio. klassen i sig selv er en "statsforbrydelse" (De mange usælgelige ejendomme i lokalsamfundet, som er blandt landets dyreste, er en væsentlig forringelse af staten Danmark´s værdier, og kan derfor betragtes som en "statsforbrydelse" i samme omfang som hvis hele området blev tæppebombet med 80% ødelæggelse). - Især når det kunne afværges ved at opføre et helt nyt og langt billigere udrejsecenter et andet og mere egnet sted. -   Bemærk også at kriminaldommer Peter Gade i sin artikkel skriver at straffelovens § 141 er undtagelsesfri når den anvendes.

Læs også  Domsmænd udtaler at Byrådsmedlemmer skal straffes efter Straffelovens § 141 ved at fortie sandheden eller ved ikke at sige noget - Byrådsmedlemmer skal sige noget pga. borgerpligt. Og hvis de ikke gør, så bør det medføre straf efter Straffelovens § 141. -  Ikke at sige noget er det samme som at lyve. (her ser du også et uddrag af Straffelovens § 141)

Hele Europa er under pres fra migranter, og et udrejsecenter er nødvendigt i landets interesse og situation, - ja og det skal integrationsministeren i samråd med justitsministeren finde plads til, efter anvisning fra udlændingestyrelsen/dansk flygtningehjælp. - Fint nok, men forbrydelsen ligger i den geografiske placeringen, hvor følgevirkningen ved placering et mere egnet sted, kunne deduceres til under 1/10, og man kunne spare forringelse af samfundsværdier for mange mange hundrede Mio, ligesom kriminaliteten ved placering i et mere tyndt befolket område med længere afstand og uden fribillet til Hovedstadens lukrative narkomarked, kunne reducere kriminaliteten meget væsentligt. - - - det ved ministrene PET - Politiet og Udlandingestyrelsen. men har fortiet sandheden og har løjet om den faktiske livsfare lokalbefolkningen er udsat for, og det straffes jfr. Straffelovens § 141 med op til 3 års fængsel til hver af de der har eller har haft kendskab til sagen. "som ikke gør, hvad der står i hans magt, for at forebygge forbrydelsen eller dens følger,"

Det gælder altså også 3 års fængsel til de ansvarlige i udlændingestyrelsen fordi de har løjet, fortiet sandheden eller ved ikke om fornødent at have anmeldt deres viden, ligesom der er 3 års fængsel til politidirektøren for Nordsjællands politi for at "parere" en bunden opgave og helt bevidst lyve om forholdene ved samtlige "trykhedsskabende" møder med lokalbefolkningen.

Ingen kan påberåbe sig undtagelse eller uvidenhed idet såvel denne som adskillige andre artikler, herunder også omkring trafiksikkerheden i området, er fremsendt i PDF format pr. direkte mail til de respektive ministre og styrelser.

 


.

Din kommentar Coments      Print ArtikelPrint      Skriv ArtikelSkriv

Nyheder Alle Nyheder Alle Byer

 Page: 1
[1] 2 3 4 >

Masser af Byggejord i Helsingør Elsinoreoktober fredag 16-10-2015   Elsinore
Masser af Byggejord i Helsingør
Masser af byggejord i Helsingør hvis Kommune er indstillet på samarbejde?....
Nyheder News i Elsinore Nordsjælland

Hvad er Kommunisme Copenhagenjuni tirsdag 16-06-2015   Copenhagen
Hvad er Kommunisme
Når vi hører om, hvad kommunismen har gjort ude i den store verden, bliver vi næsten helt skræmt ove........
Nyheder News i Copenhagen Nordsjælland

Ingen vil bo i Helsingør Elsinoremaj torsdag 28-05-2015   Elsinore
Ingen vil bo i Helsingør
Ingen vil bo i Helsingør. - Her tør danskerne ikke sidde på deres altan med flæskesteg og Dannebrog ........
Nyheder Politik i Elsinore Nordsjælland

Den største miljøkatastrofe og  fejlinvestering i Helsingør´s historie, koster skatteyderne i Helsingør over ½ Mia. kr. Elsinoreapril torsdag 30-04-2015   Elsinore
Den største miljøkatastrofe og  fejlinvestering i Helsingør´s historie, koster skatteyderne i Helsingør over ½ Mia. kr.
En u-igennemtænkt satsning, eller jeg vil kalde det en quot;Olsen bande planquot; der kan koste Hels........
Nyheder Politik i Elsinore Nordsjælland

DEN STØRSTE FORBRYDELSE MOD HELSINGØR OVERHOVEDET Elsinoreapril tirsdag 14-04-2015   Elsinore
DEN STØRSTE FORBRYDELSE MOD HELSINGØR OVERHOVEDET
Helsingør er i dag den 3. største by på Sjælland, men om bare fem år vil Helsingør skrumpe ind til e........
Nyheder Politik i Elsinore Nordsjælland

Helsingør mangler familieboliger Elsinoremarts søndag 15-03-2015   Elsinore
Helsingør mangler familieboliger
HELSINGØRS PROBLEM NR. 1 - Kan ikke tiltrække de ønskede børnefamilier og nye højtydende skatteborge........
Nyheder Politik i Elsinore Nordsjælland

Dansk forskare: Halvera biljettpriset och låt ett privat bolag bygga en Öresundsmetro och HH-tunnel Elsinorefebruar fredag 14-02-2014   Elsinore
Dansk forskare: Halvera biljettpriset och låt ett privat bolag bygga en Öresundsmetro och HH-tunnel
Et privat udviklingsselskab skal have ansvar dels for att bygge flere forbindelser over Øresund, del........
Nyheder Politik i Elsinore Nordsjælland

Samlet udviklingsplan for Helsingør i anslået priser Elsinorejanuar fredag 31-01-2014   Elsinore
Samlet udviklingsplan for Helsingør i anslået priser
Se min samlede udviklingsplan med anslået finansieringsbehov årligt over seks år....
Nyheder Politik i Elsinore Nordsjælland

Byudvikling Helsingør Elsinorejanuar tirsdag 21-01-2014   Elsinore
Byudvikling Helsingør
Skal man finde en spydspids for markedsføring af en region, må man finde noget unikt at markedsføre.........
Nyheder Politik i Elsinore Nordsjælland

Danmark er Naiv og Østeuropæiske kriminelle bander boltrer sig Hoersholmdecember søndag 15-12-2013   Hoersholm
Danmark er Naiv og Østeuropæiske kriminelle bander boltrer sig
Danmark er Naiv og Østeuropæiske kriminelle bander boltrer sig ved indbrud og tyverier fra Nordsjæll........
Nyheder News i Hoersholm Nordsjælland

Asylbande fra Sandholm bag villaindbrud til millioner Hoersholmdecember fredag 13-12-2013   Hoersholm
Asylbande fra Sandholm bag villaindbrud til millioner
En bande asylansøgere fra Sandholmlejren i Nordsjælland er tiltalt for knapt 100 villaindbrud med et........
Nyheder News i Hoersholm Nordsjælland

Busmassakren i Norge med tre døde vil gentage sig i Hørsholm med mange flere døde. Hoersholmnovember onsdag 06-11-2013   Hoersholm
Busmassakren i Norge med tre døde vil gentage sig i Hørsholm med mange flere døde.
En 31-årig asylansøger fra Sydsudan gik i går eftermiddags amok med en lang kniv og dræbte alle i en........
Nyheder News i Hoersholm Nordsjælland

Teknisk Forvaltning og erhvervsvenligheden "KOKSER" helt under Jørgen Lysemose (SF) Elsinoreoktober mandag 07-10-2013   Elsinore
Teknisk Forvaltning og erhvervsvenligheden "KOKSER" helt under Jørgen Lysemose (SF)
Et styrtdyk i erhvervsvenlighed på hele 16 pladser siden 2010, er aldrig tidligere set, og vidner om........
Nyheder Politik i Elsinore Nordsjælland

Forsyning Helsingør er et "kongedømme" i kommunen Elsinoreoktober mandag 07-10-2013   Elsinore
Forsyning Helsingør er et "kongedømme" i kommunen
I og med samtlige bestyrelsesmedlemmer, samtidig er byrådsmedlemmer, som ingen grundlag har for at d........
Nyheder Politik i Elsinore Nordsjælland