smilingdanmark.dkSmilingDanmark
Spøttrup Middelalderborg Salling Attraktioner i Midtjylland Central Slotte og Herregårde Familie Børn Skive
Turistattraktioner Kategori: Attraktioner
Slotte og Herregårde Familie Børn
Hvad kan jeg se i Skive  Læs mere om Midtjylland Central
Region Midtjylland
Spøttrup Middelalderborg Salling Skive Slotte og Herregårde Familie Børn Midtjylland Central
 Page: 1
[1]   >
Slotte og Herregårde Familie Børn
Spøttrup Middelalderborg
Borgen 6a Spøttrup
7860 Skive
Telf.: 9756 1606
Contact

Spøttrup Middelalderborg Salling

Danmarks bedst bevarede middelalderborg

Spøttrup Middelalderborg Salling

Gå på opdagelse i en ægte borg med voldgrave, borgtårne, riddersal, kirkerum og alt  der hører middelalderen til.  Følg de mange spændende historier og hverdagslivet på borgen helt op til 2. Verdenskrig. Eller gå tur i den smukke park med udsigt til Limfjorden. En smuk oplevelse for hele familien.

Spøttrup Middelalderborg Salling

I Spøttrups nærmeste omgivelser: finder man blandt andet Spøttrup Sø med det rige dyre- og fugleliv.
Et stisystem fører rundt om søen og der er fugletårn og en udstilling, som beretter om søen og dens dyreliv.

Ved borgen ligger en smuk park, som med rosenhave og læge- og krydderurteanlæget er altid er et besøg værd.

Hvert år arrangerer Spøttrup Middelalderborg et væld af aktiviteter, fra musik og udstillinger til teater og markedsdage.

Uden for åbningstiderne åbnes efter aftale for grupper.

Rundvisninger: Hverdage DKK 350,- + entré. Aften, weekend og Helligdage 1 time DKK 500,- + entré. Vielser på Borgen DKK 5.000.

Læs mere om Spøtrup og Salling her

Spøttrup i middelalderen og Borgens historie
Som for så mange andre slotte, borge og gårde fra Danmarks middelalder, fortaber Spøttrups ældste historie sig i tågerne. Første gang vi hører om Spøttrup  er i 1404, hvor ridderen Johan Skarpenberg tilskødede Viborg Bispestol sin gård i Spøttrup – med Spøttrup Sø. Biskopperne lod efter overtagelsen i 1404 deres gods i Vestsalling styre ved hjælp af fogeder, der tog ophold på Spøttrup. Ud over fogedernes navne er det ikke meget, vi hører om Spøttrup i 1400tallet, og det er først da borgen Spøttrup blev bygget, at jordegodset i Spøttrup blev mere interessant end så mange andre godser bisperne ejede.

Spøttrup Middelalderborg Salling

Hvornår blev Spøttrup borg bygget? Vi ved det ikke præcist, men med Spøttrup borgs bygningsmæssige detaljer bed vi, eller vi må antage, at borgen må være færdigbygget senest i midten af 1520’erne. Det vil sige, at det var biskop Jørgen Friis, der gjorde Spøttrup færdig. Spøttrup borg var ved sin opførelse en af rigets mest moderne fæstninger. Voldene og de dobbelte voldgrave var et forsøg på at holde kanoner på afstand af borgen, som var det nye, stærke våben ved middelalderens udgang.

Spøttrup Middelalderborg Salling

 Med sine udenomsfæstninger, de dobbelte voldgrave og den over ni meter høje vold, som var kronet med palisader og skansekurve, var Spøttrup borg færdigbygget og stod som en magtfuld fæstning med en pragtbolig til biskoppen.

 Men netop biskoppens pragtbolig holdt ikke længe.  Allerede ved den begyndende kirkekamp mellem katolikker og protestanter blev de store vinduer i sydfløjens 2. sal erstattet med skydeskår.

Spøttrup i renæssancen
Henrik Below var en mand af en ganske særlig støbning. Han var den nye tids adelsmand. Below var født i Klincken i Mecklenburg i 1540. Han var både kriger og diplomat og det var de egenskaber der gjorde ham populær hos Kong Frederik den 2. og som gjorde at Below ved kongens mellemkomst kunne overtage Spøttrup i 1579. Det var et stort og samlet gods Below her erhvervede sig: Spøttrup med 74 bøndergårde og fire møller i Rødding og Krejbjerg sogne, samt birkeret over området. Skæbnen havde været god ved den tyske indvandrer: Som den ottende af børneflok på fjorten havde Henrik Below ikke udsigt til gods af nogen betydning hjemme i Mecklenburg og få år efter sin ankomst til Danmark var han ejer af mindst 600 tønder hartkorn.

 

Med Henrik Below fik Spøttrup en ejer, der anså borgen for familiens hjem. Det krævede dog en del ombygninger at gøre den gamle borg til en statelig herregård. Det var nødvendigt at foretage en del renoveringer; de to trappetårne i borggården, dansesalen i sydfløjen og nedrivningen af bispeborgens skytteloft er alle ombygninger, der er tilskrevet Below. Det sidste lader til at have sin rigtighed, idet tømmer fra borgens tagkonstruktion er dendrokronologisk dateret midten af 1590’erne, altså i Henrik Belows tid. I 1606 døde rigsråd og lensmand Henrik Below til Spøttrup i en alder af 66 år. Og Belows slægtens tid på Spøttrup sluttede i 1644.

Spøttrup Middelalderborg Salling

Grevefejde og reformationen
Viborg var ét af arnestederne for reformationen i Danmark. Derfor var viborgbispen Jørgen Friis også en af dem, det gik hårdt ud over, da korthuset ramlede med reformationen. Reformationsballaden begyndte med Grevens Fejde. Det er muligt, at en udløber af grevefejden har bevirket at lokale bønder har angrebet Spøttrup borg, men Skipper Clement selv var ikke i Spøttrup, og borgen blev i hvert fald ikke brændt af, som historikeren Arild Huitfeldt hævder, for som bekendt ligger den der endnu - og uden brandspor. Muligvis har oprørere nedbrændt ladebygninger udenfor borgen, muligvis er angrebet en senere misforståelse. Vi ved det ikke. Kort tid efter grevefejdens afslutning fængslede kongen nemlig de katolske biskopper som led i gennemførelsen af reformationen. Det gjaldt også viborgbispen Jørgen Friis. Samtidig med fængslingerne konfiskerede kongen kirkens gods og ejendom, heriblandt Spøttrup borg. Spøttrups tid som borg var dermed ovre, for da Spøttrup blev kongelig ejendom, var der ikke længere brug for borgen som forsvarsværk.

Spøttrup Middelalderborg Salling
Mogens. Axel Rosenkrantz

Rosenkrantzerne på Spøttrup
I begyndelsen af 1700-tallet var Spøttrup på ingen måde ved fordoms styrke og værdighed. De mange år uden en ejer som residerende på borgen med den pietetsfølelse for stedet, som det giver, havde sat sine spor. Spøttrup gods var på dette tidspunkt på 279 tdr. hartkorn med ladegården Hesthavegård og Nymølle. Det var dette gods, som adelsmanden Axel Rosenkrantz overtog i juni 1702. Den nye ejer tog straks hul på at renovere sin nye bolig. Vi kan se af kilderne, at der blandt andet blev importeret anseelige mængder bygningstømmer. Da Axel Rosenkrantz overtog borgen blev den beskrevet som ”meget forfalden og ruineret.” Da biskop Søren Lintrup tyve år senere, i 1722, kom forbi, betegnede han derimod Spøttrup som ”meget velbygt.” Axel Rosenkrantz havde således fået opbygget et agtværdigt og passende hjem.

I 1724 døde Axel Rosenkrantz og efterlod borgen til sin søn Mogens. Axel Rosenkrantz havde levet et stille liv i sine 22 år på borgen, og det samme lod det til, at sønnen Mogens agtede at gøre. Først sent tog han en offentlig stilling, da han i 1748 blev assessor i Højesteret og senere ”deputeret for de kongelige finanser”.

Spøttrup Middelalderborg Salling

Studekongen
Tiden efter Den store Nordiske krigs afslutning i 1720 gav fredelige tider i en uhørt lang periode. Landets økonomi kom i løbet af 1700-tallet på fode igen og skabte velstand til brede lag, blandt andet i dele af bondestanden. Nogle bønder blev endda meget rige. En af disse var Peder Nissen. Han var bonde fra Ribe egnen, havde tjent store penge på studedrift. I 1784 købte han Spøttrup borg. Han døde dog allerede i 1788 og hans 17-årige søn Nis måtte komme hjem fra Katedralskolen hvor han studerede og overtage bedriften.

Det var hårde år for knægten: Nis Nissen måtte virkelig spare for ikke at gå fra hus og hjem. Først omkring 1820 var han økonomisk ovenpå. Men de mange års smalhals var dog ikke gået sporløst hen over Nissen. Selv da han i 1830’erne hørte til Jyllands rigeste mænd, sad påholdenheden så dybt i ham, at det grænsede til det groteske. Historierne var mange om den mærkelige, nærige rigmand Nis Nissen på Spøttrup; Kongen af Salling eller mindre ærbødigt: Studekongen.

Spøttrup Middelalderborg Salling

Nis Nissen fik ingen børn. Han var gift to gange, hans første hustru døde i 1824 og året efter giftede han sig igen, denne gang med den 33 år yngre Ane Dorothea Hagensen, der, lige som Nissens første hustru, var fra Mors. Hun fødte syv børn, men ingen af dem levede ud over to års alderen. Nis Nissen døde den 29. juli 1848 og da han var barnløs arvede han hustru og hans søskende hans utroligt mange penge. En nylig undersøgelse påviser at formuen efter Studekongen Nis Nissen svarer til 1800 arbejdsmænds årsløn i 1849.

Spøttrup Middelalderborg i dag
Efter Nis Nissen´s mange år på den gamle borg, fulgte nu en række ejere, som havde mindre held med landbrugsdriften på Spøttrup. Borgen forfaldt mere og mere og der kom flere og flere krav udefra om en restaurering af borgen. Denne mulighed kom da ladegården ved borgen brændte i 1937. Herefter lå vejen banet for at staten kunne overtage Spøttrup borg.

 

Regeringen besluttede sig for at købe Spøttrup borg og jordtilliggendet, som skulle udstykkes til husmandsbrug. 380.500 kr. lød salgssummen på for herregården og de 338 hektarer jord. Borgen selv og knap ni hektarer park skulle sættes i stand, og landbrugsjorden udstykkes til 28 husmandsbrug. Arbejdet med at restaurere borgen foregik frem til 1941. Borgen blev delvis ført tilbage til sit oprindelige udseende. Men dog ikke alle steder: Belows renæssanceombygninger, som for eksempel tårnene i borggården og dansesalen i sydfløjen bevarede man. Arkitekterne var af den opfattelse, at det ville være for drastisk at føre disse tilbage og det samme gjaldt Rosenkrantz’ baroklejlighed på første sal i sydfløjen. Volde og voldgrave blev genskabt. Museet på Spøttrup borg åbnede for offentligheden den 15. juni 1941. Mere end 2 millioner mennesker har besøgt borgen siden da.

I dag fremstår Spøttrup Middelalderborg som Danmarks bedst bevarede middelalderborg. Mirakuløst har den overlevet en omtumlet tilværelse gennem århundrederne, hvor forskellige ejere har behandlet borgen med svingende sans for det enestående sted.

Borgen giver et indtryk af, hvordan man i middelalderen byggede med forsvar for øje. At skabe en stærk borg var det vigtigste - om boligen var bekvem at bo i, kom i anden række.

Åbningstider Spøttrup Middelalderborg
29/03  - 06/04     Mandag - Søndag11:00 - 17:00
07/04  - 30/04      Tirsdag - Søndag11:00 - 17:00
01/05  - 30/06      Mandag - Søndag10:00 - 17:00
01/07  - 31/07      Mandag - Søndag10:00 - 18:00
01/08  - 30/09     Mandag - Søndag10:00 - 17:00
01/10  - 31/10         Mandag - Søndag11:00 - 16:00

Kalkgruber Mønsted og Daubjerg StoholmKalkgruber Mønsted og Daubjerg
Stoholm

Med over 60 kilometer gange er Mønsted Kalkgruber og saltminer en labyrint af huler, som giver luft til fantasien om både landevejsrøvere og overnaturlige væsener....
Slotte og Herregårde Familie Børn Stoholm Midtjylland Central

Margrethe I sejler på Viborg-søerne ViborgMargrethe I sejler på Viborg-søerne
Viborg

Selvom du er lige midt i Jylland og langt fra havet, så er der masser af vand og muligheder for sejlads på Viborg søerne. Hele sommerhalvåret tilbyder Viborg fast sejlads på Viborg søerne med det gode skib, "Margrethe I"....
Slotte og Herregårde Familie Børn Viborg Midtjylland Central

Viborg Domkirke Vor Frue af Viborg St. Marie ViborgViborg Domkirke Vor Frue af Viborg St. Marie
Viborg

Viborg Domkirke blev en lang korskirke med to vesttårne, to smukke østtårne og sideskibe, højkor og krypt, der først blev færdigbygget, da Eskild i 1133 blev myrdet....
Slotte og Herregårde Familie Børn Viborg Midtjylland Central

Lystfiskeri midtjylland ViborgLystfiskeri midtjylland
Viborg

Viborg søerne har en stor og meget varieret fiskebestand. Med sikkerhed vides, at der findes følgende arter: Gedde, aborre, sandart, ål, ørred, smelt, hork, brasen, skalle, rudskalle, karpe, suder grundling og hundestejle, men nogle arter findes i forskellige varianter ....
Slotte og Herregårde Familie Børn Viborg Midtjylland Central

Page: 1
[1]   >