smilingdanmark.dkSmilingDanmark
Råbjerg Mile Vandreklit Skagen Landskab Natur Familie Børn Nordjylland Nord
 Page: 1
[1]   >
Landskab Natur Familie Børn
Skagen
9900 Skagen

Råbjerg Mile Vandreklit Skagen

Råbjerg Mile er et Statsejet, fredet område på 1620 ha. 16 km nordvest for Skagen. Råbjerg Mile er udlagt som Natura2000 område, hvor der er Offentlig adgang

Råbjerg Mile Skagen Danmark

Landskab og geologi 
Råbjerg Mile er en af de største vandreklitter i Europa. Omkring 3,5 millioner m3 sand rummer den imponerende, 35-40 meter høje sanddynge, der danner en "miniørken" på næsten 1 km2. Med en gennemsnitshastighed på 15 meter (varierer fra 0 - 30) bevæger klitten sig med den fremherskende vind mod nordøst.

Råbjerg Mile Skagen Danmark
Råbjerg Mile Skagen

Overalt langs den jyske vestkyst er sandflugten blevet bremset gennem sandflugtsdæmpning og ved anlæg af de store klitplantager, men her i Råbjerg Mile får naturen lov at råde. Gennem fredning er milens fortsatte frie vandring blevet sikret, om end der endnu ikke er taget højde for, at den om 100 år vil begrave hovedvejen til Skagen.

Råbjerg Mile Skagen Danmark
Råbjerg Mile Skagen

Set fra oven har milen en halvmåneform , med to "horn" vendt op mod den fremherskende sydvestenvind (se kortet). Klittypen kaldes også en "parabelklit". Sandet triller, hopper eller flyver med vinden op over milen og aflejres på milens stejle læside. I dette urolige miljø kan ingen planter trives. På klittens flanker får planterne imidlertid fat og bremser sandflugten. Flankerne bliver standset i deres vandring og ligger tilbage som parabelklittens ben, medens den centrale del fortsætter sin evige vandring.

I vindsiden bliver sandet fjernet helt ned til nær grundvandspejlet, hvor fugten klistrer sandskornene sammen. Milens "fodspor" er således en ret jævn slette - en afblæsningsflade - præget af talrige småsøer og moser. Afblæsningsfladen ligger mellem parabelklittens to ben.

Råbjerg Mile Skagen Danmark
Råbjerg Mile Skagen

En kontrast til de næsten vegetationsløse småsøer på afblæsningsfladen er Milesøerne, der ligger på ydersiden af milens sydlige ben. Landskabet her er en gammel afblæsningsflade, som under andre omstændigheder ville ligge tør og tilgroet. Det nære naboskab til milens mægtige forhøjning betyder, at grundvandspejlet lokalt ligger højere, og der er opstået to permanente søer med et rigt plante- og dyreliv.

Fra milens højeste punkt er der en enestående udsigt over klitlandskabet på Skagens Gren. Mere end 6000 ha klit og klithede er fredet i et af Danmarks mest særprægede naturområder. I 2003 startede en storstilet rydning af klitheden syd og vest for milen med støtte fra EU. 

Tordenskjoldsdage Frederikshavn Danmark
Læs Den Gode historie pdf

Kulturhistorie
Råbjerg Mile er et af de få steder, hvor man kan stadig kan opleve de naturkræfter, der gennem mange hundrede år gjorde livet svært for befolkningen langs den jyske vestkyst. Sandflugten tog først for alvor fart i 15-1600 tallet. Perioden kaldes af geologer "Den lille istid", fordi gletschere overalt på kloden i en periode rykkede kraftigt frem. De store vandmængder, der var bundet i isen, medførte at vandstanden i havet var måske 10 cm lavere end i dag. Dette betød bredere strande, hvor vinden rigtigt kunne få fat i sandet.  En medvirkende årsag kan være århundreders overudnyttelse af kystklitterne til græsning, høstning af lyng og gravning af lyngtørv.

Råbjerg Mile Skagen Danmark
Råbjerg Mile kejserørn

Gennem 3-400 år blev sogn efter sogn langs kysten lagt øde, marker og gårde blev begravede i sandet og forladte. Den ensomt beliggende Råbjerg Kirke få km syd for milen ligger som monument over et sogn, hvor de fleste gårde og huse forsvandt i sandet.

Først i slutningen af 1800- tallet greb staten ind og startede en systematisk sandflugtsbekæmpelse, med plantning eller udsåning af "klittag" - græsserne Marehalm og Hjælme og anlæg af de store klitplantager langs Vestkysten.

Råbjerg Mile Skagen Danmark
Råbjerg Mile hugormen

Dyrelivet
En forårsdag på Råbjerg mile er luften fyldt af lyden af tusindvis af kvækkende strandtudser, der i de mange småsøer har en af landets største forekomster.  Også hugormen forekommer talrigt i klitterænnet. Forsigtig færdsel er dog nødvendig for at opleve den smukke slange, der forsvinder ved den mindste rystelse i jorden. Størst er chancen en solrig forårsdag, hvor hugormen tager solbad på sydvendte skråninger.

Ved Skagen kan du bl.a. se kongeørn, havørn, rød glente og musvåge, men også sjældnere rovfugle som kejserørn, steppehøg, lille skrigeørn, lille tårnfalk og blå glente.

Skagens Odde er kendt for sit fugletræk, især i foråret. Trækket kan også opleves fra Råbjerg Mile, og det kolossale klitterræn vest for milen er ofte rastested for trækkende ørne og ugler, ligesom rastende traner kan opleves ved Milesøerne. Af sjældne ynglefugle kan nævnes markpiber, stor regnspove og trane.


Michael og Anna Anchers Hus og Saxilds Gaard SkagenMichael og Anna Anchers Hus og Saxilds Gaard
Skagen

Saxilds Gaard er nabo til Michael og Anna Anchers Hus. Bygningerne har fra slutningen af 1700-tallet og til 1959 været i familien Saxilds eje....
Landskab Natur Familie Børn Skagen Nordjylland Nord

Voergaard Slot DronninglundVoergaard Slot
Dronninglund

Bag den brede voldgrav og de metertykke mure finder du Voergaard Slot, Danmarks smukkeste renæssanceslot med de mest uhyggelige spøgelseshistorier og den fineste private kunstsamling.....
Landskab Natur Familie Børn Dronninglund Nordjylland Nord

Nordsø Oceanarium HirtshalsNordsø Oceanarium
Hirtshals

Oplev det gigantiske oceanarie med 4,5 mio. liter vand. Udforsk stimevis af havdyr fra den glubske havkat over de legesyge sæler til de nuttede stenbider-unger....
Landskab Natur Familie Børn Hirtshals Nordjylland Nord

Læsø Salt Syderi LæsøLæsø Salt Syderi
Læsø

Rekonstruktion af et 1400-tals saltsyderanlæg. Udvinding af salt var den største indtægtskilde på Læsø i middelalderen....
Landskab Natur Familie Børn Læsø Nordjylland Nord

Lystfiskeri Skagen Nordjylland SkagenLystfiskeri Skagen Nordjylland
Skagen

Du har muligheder for at fange stort set alle gængse havfisk, som rødspætte, skrubbe, issing, torsk, havørred og en sjælden gang imellem laks.....
Landskab Natur Familie Børn Skagen Nordjylland Nord

Cloostårnet FrederikshavnCloostårnet
Frederikshavn

Vest for Bangsbo, omgivet af Vandværksskoven, rejser det 60 m. høje Cloostårn sig 160 meter over havet....
Landskab Natur Familie Børn Frederikshavn Nordjylland Nord

Dorf Møllegård DronninglundDorf Møllegård
Dronninglund

Dorf Møllegård består af vandmølle, vindmølle, stuehus og udlænger med udstillinger. Stedet ligger naturskønt ved Storskoven tæt på Dronninglund, der byder på det imponerende barokslot og tidligere kloster Dronninglund Slot....
Landskab Natur Familie Børn Dronninglund Nordjylland Nord

Lystfiskeri Havfiskeri HirtshalsLystfiskeri Havfiskeri
Hirtshals

En fiskeferie i Nordjylland byder på stort set alle typer af fiskeri. Her er hav, fjorde, åer, søer – og her er både saltvand og ferskvand....
Landskab Natur Familie Børn Hirtshals Nordjylland Nord

Museumskutteren Hansa Skagen SkagenMuseumskutteren Hansa Skagen
Skagen

Museumskutteren Hansa er en typisk nordsøkutter af hajtypen. Den blev bygget i 1924 på Brdr. Nippers Skibsbyggeri i Skagen til fiskeri med snurrevod. Hansa sejler i sommerhalvåret med gæster/turister.....
Landskab Natur Familie Børn Skagen Nordjylland Nord

Sæbygaard Herregaardsmuseum SæbySæbygaard Herregaardsmuseum
Sæby

Sæbygaard er et gammelt herresæde fra 1576 med tilhørende voldanlæg, voldgrave, have og park....
Landskab Natur Familie Børn Sæby Nordjylland Nord

ØRNERESERVATET Nordjylland BindslevØRNERESERVATET Nordjylland
Bindslev

En falk, trænet til falkejagt, er det frieste dyr, der holdes af mennesker. Falken udfolder sig i fuldstændig frihed og i skøn harmoni med sin vilde natur.....
Landskab Natur Familie Børn Bindslev Nordjylland Nord

Page: 1
[1]   >