SmilingDanmarkSmilingDanmark
Nyborg Castle Kategory: Attractions and sights Nordsjælland i Fyn Attraktioner seværdigheder Nyborg
Kategory: Attractions and sights Nordsjælland
Castles and manors Art and Museums
Tourist attractions sights and activities Fyn  Capital Region of Denmark
Southern Denmark
Nyborg Castle Attractions sights and activities Fyn
 Page: 1
[1]   >
Castles and manors Art and Museums
Middelalder
Danehof
Nyborg Slot
Slotsgade 34
5800 Nyborg
More info.

Nyborg Slot

Residensslottet

imgattraction/nyborgslot5.jpg

Fra slutningen af 1400-tallet blev magten i Danmark centraliseret på Østfyn, og i første del af 1500-tallet udviklede Nyborg sig til det, man  kan kalde rigets første hovedstad. I 1560 flyttede kongen fra Nyborg til Nordsjælland, og Nyborgs storhedstid var forbi.

Efter kongerne i 1400-tallet havde set mod København, blev Nyborg i slutningen af 1500-tallet atter byen midt  i Danmark. I 1476 flyttede kronprins Hans ind på Nyborg Slot, og da han blev konge, tog han  permanent ophold på Nyborg Slot. Her blev hans søn, senere Christian 2. (1481-1559), født.

I 1520'erne blev kong Frederik 1. opfordret til at gøre Nyborg til residensstad. Det skete  aldrig, men noget tyder på, at kongen arbejdede på sagen. Idet der skete store ombygninger på vestfløjen, hvor der blev indsat store, rundbuede vinduer. I det indre fik flere af rummene geometriske mønstre på væggene og en særlig loftskonstruktion, mens etageadskillelsen mellem de to nederste etager blev sænket ca. 60 cm. 

Planerne om at gøre Nyborg til hovedstad blev først endeligt realiseret under Christian 3. (1536-1559), der udvidede Nyborg Slot og befæstede Nyborg by i sin helhed. Den store riddersal, som ofte bruges til arrangementer, er fra den tid. Stormænd fra hele landet har været samlet her med deres store følger, som fik byens indbyggertal til at eksplodere, og man kan forestille sig store teltlejre uden for Nyborgs volde. Det har krævet underholdning, og det involverede ofte krigslege, der med tiden udviklede sig til spektakulære turneringer. 

I 1560 flyttede sønnen og efterfølgeren Frederik 2. (1534-1588) til Nordsjælland, og København  blev rigets hovedstad. Nyborg fik en vigtig rolle som fæstningsby som led i en stribe af fæstninger på tværs af landet, der udgjorde rygraden i Danmark´s forsvar. Men Nyborgs storhedstid var nu endegyldigt forbi.

Du kan opleve fortællingen om danehoffet, residensslottet og kalmarunionen i de autentiske rammer i de tre riddersale på slottet. En række forskellige udstillinger fortæller historien og iscenesætter livet på den gamle Nyborg kongeborg.

På Nyborg Slot kan du bl.a. se rustkammeret, hvor en unik samling af våben udstilles, Danehofsalen, hvor landets mægtigste mænd mødtes, og fadeburet i den kølige slotskælder, hvor dine sanser udfordres af dufte fra svundne tider.   

Danehofsalen

Danehofsalen Nyborg slot
Danahofsalen Nyborg Slot

Den nyindrettede Danehofsal fortæller historien om det danske demokratis vugge. Det var stedet, hvor det danske parlament mødtes i mere 200 år, og hvor Danmarks første grundlov blev underskrevet.

Danahofsalen er den oprindelige riddersal på Nyborg Slot inden ombygningen og udvidelsen af slottet o. 1400. Her blev den ældst bevarede håndfæstning underskrevet i 1282; og her nægtede en gruppe af stormænd med Marsk Stig Andersen Hvide i spidsen, at anerkende valget af kong Erik Klippings søn, "Erik Menved", som konge i 1276, og Marsk Stig og følgesvende dømtes som fredløse. De hidtil sidste kongemordere i Danmarkshistorien i 1287 efter drabet på Erik Klipping året før, blev Margrethe 1.s søn Oluf, herefter valgt som tronarving i Norge, og Sønderjylland blev ved lov fastslået at høre til det danske rige i 1413. Centrale drøftelser og afgørelser for Danmarks skæbne er blevet taget netop her i Danehofsalen på middelalderens Christiansborg - Nyborg Slot.

Hvert år først i Juli, genskabes stemningen i Nyborg ved afholdelse af Danehofmarked

Renæssancefesten

Riddersalen Nyborg slot
Riddersalen Nyborg Slot

Nyborg Slot´s flotte riddersal er efter flere hundrede år igen blevet dækket op til fest og står klar til besøg af fornemme gæster fra nær og fjern. Besøgende kan således opleve både fyrsternes og fyrstindernes flotte dragter, samt se hvordan bordenes opdækning var, og fortæller om en fjern og anderledes tid.

I udstillingen kan man læse om de mange underholdende og festlige indslag, som var en fast bestanddel og tradition ved kongens fester. Derudover fortælles om de mange forberedelser, der gik forud for de mange fester.

I forbindelse med udstillingen vises nogle af de mange genstande, der er fundet ved arkæologiske udgravninger på Nyborg Slot. Genstandene fortæller om et prægtigt slot, der dannede en værdig ramme for Danmarks store renæssancefyrster. 

Rustkammeret 

Det gamle Nyborg kongeslot har sit eget rustkammer med våben og rustninger fra Nyborg´s storhedstid fra den tidlige middelalder og til renæssancens slutning. 

Her er en våben- og rustningssamling af høj international klasse, der vil trække folk til fra nær og fjern. At de flotte våben kan vises på Nyborg Slot skyldes aftaler med Den Gamle By i Aarhus og Statens Forsvarshistoriske Museum - Tøjhuset i København.  

Fadeburet

Fadeburet Nyborg Slot
Fadeburet Nyborg Slot

Nyborg Slot kan nu præsentere en helt ny permanent udstilling - Fadeburet. I slottets "fadebur" opbevarede man mad og drikke til senere brug og fortæring. Fadeburet er placeret i slottets kælder, og her kan  gæster stadig mærke, hvordan kælderen fungerede som et stort køleskab! I kælderen på Nyborg Slot er der nemlig køligt hele året uanset årstiden. I fadeburet ophængte man tørrede flæskesider, og de saltede sild lå tætpakkede i store tønder. Grøntsager lå køligt og koldt, og de kunne på den måde holde sig vinteren igennem, til man igen kunne få friske forsyninger. 

I kælderen fandt man også korn til bagning af brød og måske endnu vigtigere - til brygning af øl. Den færdige øl opbevaredes koldt og køligt i store tønder i fadeburet, og det samme var tilfældet for den vin, som importeredes til slottet, når Danmarks konge kaldte sine stormænd til møde på slottet. Fadeburet indeholder både staffage men også rigtig mad - så glæd dig til den kraftige "duft", der møder dig, når du træder ind i slottets gamle kælder. 

Læs mere om åbningstider og entrebiletter til slottet her


The Hans Christian Andersen Museum OdenseThe Hans Christian Andersen Museum
Odense

The birthplace of the writer of fairytales lies in the old city precinct. The Hans Christian Andersen Museum opened in 1908 as a museum focusing on the life and work of the writer, making it one of the first writer museums in the world.....
Attractions and sights Fyn

Egeskov Castle Fyn KværndrupEgeskov Castle Fyn
Kværndrup

Look inside and feel the 460 years of history behind the thick walls. Egeskov Castle is not only a home for Manor family Ahlefeldt, but a historical adventure museum.....
Attractions and sights Fyn

Horne Round Church and Mausoleum Funen. FaaborgHorne Round Church and Mausoleum Funen.
Faaborg

Horne Round Church Church is located 5 km west of Faaborg, and is the only round church at Funen, built in granite in 1100 t. the Round ship may have originally had two storeys. In Gothic times the church was extended with choir, ship and large tower....
Attractions and sights Fyn

Denmarks Bird Zoo Fyn TommerupDenmarks Bird Zoo Fyn
Tommerup

Danmarks Fugle Zoo, er fynsk bondegårdsidyl når det er skønnest. I den 5 ha. store fuglezoo er der anlagt et 2 km handicapvenligt stisystem....
Attractions and sights Fyn

Skroebelev Manors Rudkøbing RudkøbingSkroebelev Manors Rudkøbing
Rudkøbing

Amid what H. C. Andersen called the garden of Denmark is Skrøbelev Manor House located. ....
Attractions and sights Fyn

Page: 1
[1]   >