smilingdanmark.dkSmilingDanmark
Frederiksborg Slot Hillerød Slotte og Herregårde Slotte Nordsjælland
 Page: 1
[1]   2   >

Frederiksborg Slot Hillerød

Malerisk placeret ved bredden af Slots søen i Hillerød ligger Frederiksborg Slot og Slotshave. 

Dette enestående renæssanceanlæg blev byttet af Christian 4. I 1600- tallets første årti, som et udtryk for kongens position som en magtfuld nordeuropæisk monark.

Frederiksborg Slot brand 1859

Efter en dramatisk brand slotsbrand i 1859 blev store dele af slottets indre ødelagt.

 Det store genopbygningsarbejde blev finansieret gennem landsindsamlinger og donationer fra private. 

Carlsberg bryggeriets grundlægger J.C.Jacobsen, tog aktiv del i projektet og foreslog i 1877 at gøre slottet til hjemsted for et nationalhistorisk museum.

Museet fortæller 500 års danmarkshistorie gennem historiske malerier, portrætter, møbler og kunstindustri. 

Med skiftende særudstillinger, faste søndagsomvisninger og sæsonaktiviteter for børn, sætter museet danmarkshistorien i perspektiv.

Stop op og hør (over hele Hillerød!) det skønne klokkespil fra Frederiksborg Slotskirke. Hver torsdag kl. 14.30 og hver søndag kl. 16.30. - Koncerten varer ca. 25 min. Klokkerne håndteres af organisterne Ulla Handler og Sven-Ingvart Mikkelsen.

Læs meget mere on Frederiksborg slot - klik Historie eller Nationalmuseet i menu øverst til højre.


Nationalmuseet Hillerød

Frederiksborg Slot - Frederiksborg Museet Hillerød

Frederiksborg Slotspark Hillerød Frederiksborg Slot er opført mellem 1600 og 1620 af Christian IV.
For at give plads til det nye renæssanceslot blev hovedparten af et ældre bygningskompleks, som Frederik II havde erhvervet i 1560, revet ned.
Frederiksborg Slot Hillerød Anlægget ligger på tre øer i slotssøen. Bygningerne på den sydligste ø stammer fra Frederik IIs tid.

 Slottet er inspireret af traditionel nederlandsk byggestil lige som mange andre af Christian IVs bygningsværker for eksempel Rosenborg Slot og Børsen.
En gangsti gør det muligt at gå rundt om Slotssøen.

 

 

 

 

Frederiksborg Slot ydre Hillerød I 1622 blev det store Neptunspringvand opstillet. Broncefigurerne var lavet i Prag af billedhuggeren Adrian de Vries.
Svenske soldater tog figurerne som krigsbytte i 1659 og førte dem til Stockholm.
I 1888 blev springvandet rekonstrueret med afstøbninger af de originale figurer.

 

 

Frederiksborg Slotspark Hillerød Pladsen foran Audienssalen blev anvendt til turneringer og ringridning.
Det smukke smedejernsgitter i ringrendingsporten er udført af Caspar Fincke. Kongens monogram C4 ses i midten.

 

 

 

Barokhaven på Frederiksborg blevFrederiksborg Slot Barokhaven Hillerød anlagt i 1720erne under ledelse af arkitekt Johan Cornelius Kriger. Haven er symmetrisk opbygget og følger slottets midterakse med et langt perspektiv ud i landskabet.


Anlægget forandredes gennem de følgende århundreder, men i 1990'erne genskabtes den oprindelige barokhave med kaskader og parterrebede

 

 

 

 

Branden 1859

Frederiksborg Slot brand Hillerød  

17. december 1859 ødelagde en voldsom brand størstedelen af Frederiksborg Slots indre. Kun Audienssalen og hovedparten af kirken undgik flammerne.

 

 

Frederiksborg Slot genopført. I 1864 Hillerød

 I de efterfølgende år blev Frederiksborg slot genopført. I 1864 var arbejdet med slottets ydre udført og slotskirken kunne tages i brug.

 

 

Frederiksborg Slot brand Hillerød Carlsbergs grundlægger J.C. Jacobsen tilbød at finansiere restaureringen af slottets indre, hvis Frederiksborg blev indrettet til museum. I 1878 oprettedes Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg som en selvstændig afdeling af Carlsbergfondet.

 

 

Interiør

Frederiksborg Slot Slotskirken Hillerød Slotskirken, hvis interiør kun i begrænset omfang blev ødelagt af branden, vidner om den pragt, som prægede det oprindelige Frederiksborg.
I kirkens sydende, over alter og prædikestol, står Compeniusorglet. Hver torsdag mellem 13.30 og 14.00 er der koncert med musik fra renæssancen.
Slotskirken er ligeledes ordenskapel for de danske ridderordener: Elefantordenen og Dannebrogsordenen.

 

 

 

Frederiksborg Slot Løngangen Hillerød Løngangen fører fra hovedslottet ud i Audienssalen. Interiøret er fra 1680'erne og inspireret af italiensk og fransk barok. På væggene i Løngangen hænger samtidige italienske og nederlandske malerier fra 1600-tallet. Portrætterne i Audienssalen forestiller de oldenborgske konger, mens krigsscenerne oven over er fra Skånske Krig 1675-1679. Såvel Løngang som Audienssal hører til de få velbevarede kongelige interiør fra den ældre enevælde.

 

 

 

Frederiksborg Slot Slotskirken Hillerød Riddersalen blev genskabt efter branden. Gobelinerne viser scener fra Kalmarkrigen 1611-13 samt Christian IVs kroning. Riddersalens portrætter viser medlemmer af den glüksborgske kongeslægt, som har beklædt den danske trone siden 1863.

 

 

 

Frederiksborg Slot Løngangen Hillerød Frederiksborgmuseet er Danmarks nationale portrætgalleri og dækker perioden fra 1400-tallet og frem til vore dage. Museet har også en betydelig samling af kunstindustri. Genstandene i stue 48 repræsenterer rokokoen og stammer fra Frederik Vs tid i midten af 1700-tallet.

 

 

 

Frederiksborg Slot Slotskirken Hillerød Portrætter af kendte personligheder fra begyndelsen af 1900-tallet og frem til i dag bliver udstillet i Moderne Samling. Museet ejer en stor samling portrætfotografier, der præsenteres i skiftende udstillinger.

Frederiksborgmuseet er forsynet med handicapfaciliteter såsom elevator og toilet.

 

 

 

Portrætter
 Portrættet af Christian IV Hillerød Den danske kongeslægt er rigt repræsenteret i samlingen. Portrættet af Christian IV, 1577-1648, er malet af Pieter Isaacsz ca. 1611. Billedet viser den selvsikre konge på toppen af sin magt.

 

 

Frederiksborg Slot Slotskirken Hillerød Jens Juel var Danmarks førende portrætmaler i sidste halvdel af 1700-tallet. Portrættet af forfatterinden Thomasine Buntzen, 1773-1856, repræsenterer borgerskabets kvinder fra 1700-tallets sidste årti.

 

 

 

Frederiksborg Slot Løngangen Hillerød  

 

Portrættet af H.C. Andersen, 1805-1875 er udført af Elisabeth Jerichau-Baumann i 1850 og var en af de fremstillinger, som eventyrdigteren selv syntes bedst om.

 

Karen Blixen

 

Maleriet af Karen Blixen, 1885-1962, er udført af Kay Christensen i 1955. Forfatterinden blev verdenskendt med romaner som "Syv fantastiske fortællinger" og "Den afrikanske Farm".

 

 

 

Frederiksborg Slot Løngangen Hillerød

 Entertaineren Victor Borge, 1909-2000, fotograferet siddende ved et imaginært flygel af Ole Haupt i 1995.

 

 

Frederiksborg Slot Historiemaleriet Hillerød

Historiemalerier

 Historiemaleriet har en fremtrædende placering på Frederiksborgmuseet. Brygger Jacobsen ønskede at visualisere Danmarks historie ved hjælp af store fortællende billeder. Et markant eksempel er Otto Baches maleri fra 1882 "De sammensvorne rider fra Finnerup efter kong Erik Klippings drab i 1286".

 

 

Frederiksborg Slot Kalmarkrigen Hillerød Efter Kalmarkrigen 1611-13 bestilte Christian IV en serie gobeliner i Delft, som skulle vise kongens bedrifter og sejr over svenskerne. Et af motiverne viste den danske flåde ved indsejlingen til Stockholm. De originale Gobeliner gik tabt ved branden i 1859, men en del af serien blev senere genskabt.

 

 

Frederiksborg Slot Adam Oehlenschläger Hillerød Adam Oehlenschläger, 1779-1850, introducerede romantikken i Danmark. Constantin Hansens billede fra 1866 forestiller Oehlenschläger i 1829, hvor han blev laurbærkranset i Lund af den svenske digter Esaias Tegnér som udtryk for danskerens store betydning for den nordiske digterkunst.

 

 

Maleren Niels Simonsen Hillerød Maleren Niels Simonsens fremstilling af tilbagetoget fra Dannevirke udført i 1864 er et fint eksempel på et samtidigt historiemaleri. Scenen med de seks soldater, som slæber en kanon frem ad en snedækket vej, er et af de kendteste motiver, der beskriver det danske nederlag til Preussen i 1864.

 

 

Thomas Kluges Hillerød Thomas Kluges "Et kort ophold" fra 1998, forestiller danske FN soldater på patrulje i Bosnien i 1995. Historiemaleriet som genre er stadigvæk aktuel i Frederiksborgmuseets samling.

 

 

Kunstindustrirenæssancemøbel Hillerød  

Blandt Frederiksborgmuseets fornemme samling af møbler ses denne brudekiste fra 1605. Kisten er et typisk renæssancemøbel. Den har tilhørt Hans Johansen Lindenov til Fovslet og Margrethe Ottesdatter Rosenkrantz. Kisten menes at have stået på Børglum Kloster.

 

 

 

den gottorpske himmelglobus En af Frederiksborgmuseets store attraktioner er den gottorpske himmelglobus, som blev fremstillet til hertug Friedrich III af Gottorp i årerne 1654-57. Inde i globen, som blev restaureret i 2001, ses solen i centrum som en blank messingkugle.

 

 

Flora Danica porcelæn I Frederiksborgmuseets udstilling af porcelæn og glas kan man se originalt Flora Danica porcelæn, udført på Den kongelige Porcelænsfabrik fra 1790 til 1802.

 

 

 

norske nationaldragter

 Bønder i norske nationaldragter fra en serie udført på Den kongelige Porcelænsfabrik omkring 1785 efter J.G. Grunds Nordmandsdalsfigurer i Fredensborg Slotspark.

 

 

broderede duge fra 1600-tallet. Frederiksborgmuseet rummer en betydelig samling tekstiler og broderede duge fra 1600-tallet. De vidner om datidens højt udviklede sy- og broderifærdigheder. De broderede familievåben er udtryk for adelens stærke slægtsbevidsthed. Andre motiver er hentet fra bibelen og naturen.

 

 

billedhuggeren H. E. Freund Møbelgruppe tegnet i 1830'erne af billedhuggeren H. E. Freund til hans eget hjem. Inspirationen til møblerne er hentet i den antikke verden.

smilingclose
Close

Fredensborg Slot FredensborgFredensborg Slot
Fredensborg

Slottet danner ofte ramme om store begivenheder i den kongelige familie. Her holdes blandt andet bryllupsfester, sølvbryllupsfester og fødselsdagsfester. Her modtages statsoverhoveder fra alverdens lande på officielt besøg ....
Slotte og Herregårde Slotte Fredensborg Nordsjælland

Kronborg Slot HelsingørKronborg Slot
Helsingør

Kronborg slot - hvortil Shakespeare henlagde Hamlet, og i hvis kasematter Holger Danske sover - var færdigbygget i 1585. Bygherren var Frederik II, og arkitekterne var Hans Van Pieschen og Anthonis Van Opbergen. Slottet, med den enestående beliggenhed ud til Øresund, rummer bl.a. Nordeuropas største riddersal (62 x 12 m), kongens og dronningens kamre, rigsrådssalen, dronningens galleri og slotskir....
Slotte og Herregårde Slotte Helsingør Nordsjælland

Lystrupgaard SlangerupLystrupgaard
Slangerup

....
Slotte og Herregårde Slotte Slangerup Nordsjælland

Asserbo Slotsruin FrederiksværkAsserbo Slotsruin
Frederiksværk

Grundlagt 1 1100-tallet som kloster. Har været ejet af Biskop Absalon. Senere af adelsslægterne Oxe og Laxmand.....
Slotte og Herregårde Slotte Frederiksværk Nordsjælland

Gurre Slotsruin HelsingørGurre Slotsruin
Helsingør

....
Slotte og Herregårde Slotte Helsingør Nordsjælland

Hammermøllen HelsingørHammermøllen
Helsingør

Hellebæk Hammermølle ligger smukt i udkanten af skovområdet Teglstrup Hegn ved sin mølledam, kaldet Holdedammen, der får vand fra Hellebækken. Møllen er den eneste af sin art i Danmark.....
Slotte og Herregårde Slotte Helsingør Nordsjælland

Esrum Møllegård EsrumEsrum Møllegård
Esrum

Esrum Kloster blev grundlagt af Cistercienserordenen i 1151 og fik stor betydning som cisterciensernes åndelige centrum i Danmark. I dag fungerer Esrum Kloster som kulturelt centrum med skiftende udstillinger og et righoldigt program af foredrag,....
Slotte og Herregårde Slotte Esrum Nordsjælland

Esrum Kloster GræstedEsrum Kloster
Græsted

Esrum Kloster blev grundlagt af Cistercienserordenen i 1151 og fik stor betydning som cisterciensernes åndelige centrum i Danmark. I dag fungerer Esrum Kloster som kulturelt centrum med skiftende udstillinger ....
Slotte og Herregårde Slotte Græsted Nordsjælland

Jægerspris Slot JægersprisJægerspris Slot
Jægerspris

Jægerspris slot blev første gang omtalt år 1318 og hed da Abrahamstrup. Beboerne var kong Erik Menved og dronning Ingeborg. En tragisk historie fortæller, at dronningen på en rejse til Holbæk, kørte galt, og deres lille søn omkom. ....
Slotte og Herregårde Slotte Jægerspris Nordsjælland

Selsø slot SkibbySelsø slot
Skibby

Få km øst for Skibby ligger Selsø slot, hvis arealer åbner sig sydover mod Roskilde Fjord over et stort engareal med Gershøj by og Bognæs i baggrunden.....
Slotte og Herregårde Slotte Skibby Nordsjælland

Hornbæk Havn HornbækHornbæk Havn
Hornbæk

....
Slotte og Herregårde Slotte Hornbæk Nordsjælland

Æbelholt klosterruin og museum HillerødÆbelholt klosterruin og museum
Hillerød

Fem kilometer vest for Hillerød rejste Nordens største Augustinerkloster sig efter år 1175. Den legendariske Sankt Vilhelm opbyggede et kloster, der både fungerede som præsteskole, herberg for fattige og ikke mindst som hospital for områdets syge og svage.....
Slotte og Herregårde Slotte Hillerød Nordsjælland

Nationalhistoriske museum på Frederiksborg Slot HillerødNationalhistoriske museum på Frederiksborg Slot
Hillerød

....
Slotte og Herregårde Slotte Hillerød Nordsjælland

Søborg Slot - Slotsruin GillelejeSøborg Slot - Slotsruin
Gilleleje

Ved landsbyen Søborg i Nordøstsjælland ligger i dag ruinerne af Søborg Slot. I middelalderen var Søborg Slot én af Danmarks største og bedst befæstede borge. Flere konger opholdt sig i perioder på Søborg Slot heriblandt Erik Menved og Valtemar Atterdag, hvis datter Margrethe I i øvrigt blev født på slottet.....
Slotte og Herregårde Slotte Gilleleje Nordsjælland

Marienlyst Slot Marienlyst Alle HelsingørMarienlyst Slot Marienlyst Alle
Helsingør

Marienlyst Slot benyttedes af kongehuset op til Frederik den Sjettes tid, hvorefter bygningen blev overladt som bolig for kammerherre Adam Gottlob von Krogh....
Slotte og Herregårde Slotte Helsingør Nordsjælland

Page: 1
[1]   2   >