SmilingDanmarkSmilingDanmark
Elsinore City Museum Attractions Kategory: History and Museum Art and Museums i North Sealand Kunst og Kultur seværdigheder Helsingør
Attractions Kategory: History and Museum Art and Museums
History and Museum Art and Museums 
Tourist attractions sights and activities North Sealand
Capital Region of Denmark
Capital Region of Denmark

North Zealand is known as the Danish Riviera. Just a short drive from Copenhagen and lined with lovely, calm beaches, the place lives up to its name. The famous Coast Road winds north from the capital past beach after beach on the way to some of Denmark's most popular holidays destinations.

North Zealand has long been the playground of Danish Kings and Queens, and the region is dotted with castles, royal parks and fascinating history. It also offers you some of Denmark's most popular museums and art galleries.

North Zealand is a picturesque area surrounded by water and dotted with lakes and forests. It's easily accessible and packed with opportunities to get out into nature.


Elsinore City Museum Attractions sights and activities North Sealand
 Page: 1
[1]   2   >
Elsinore City Museum
History and Museum Art and Museums
History
Sct. Anna Gade 36
Elsinore
Telf.: 49 28 18 00
Elsinore City MuseumHelsingør

Helsingør Bymuseum

Helsingør Bymuseum Helsingør
Helsingør Bymuseum

Sct Anna Gade 36 GPS: 56.036310, 12.612653

Helsingør Bymuseum er indrettet i et hus, der i sig selv er en stor seværdighed. 
Sygehus, borgerhus, hestemølle, lensmandsbolig, latinskole, fattighus, folkebibliotek. Det er de funktioner, det nuværende bymuseum har dannet rammen 
om, siden Christian 2. i 1516 gav Karmeliterordenen tilladelse til at opføre et sygehus for sømænd. 

I 1550 blev bygningen købt af lensmanden på Kronborg, den skånske adelsmand Herluf Trolle, og hans hustru Birgitte Gøye, kendt som stiftere af kostkolen 
Herlufsholm i Næstved. De indrettede bygningen til noget nær en herregård midt i sundtoldsbyen.

model af  Helsingør
Helsingør Bymuseums model af Helsingør by anno 1801

Parret flyttede dog fra byen, og bygningen blev efterfølgende blandt andet brugt som latinskole. I 1630 overtog byen ejendommen, og den tidligere rigmandsbolig blev nyindrettet til fattighus i stedet. Denne funktion havde stedet frem til 1902, hvor bygningerne efterhånden blev så forfaldne, at huset – også på grund af sin funktion som fattighus – blev kaldt “Skændslens Hus”.

Derfor var det en overgang på tale at rive huset ned, men kultur­historisk bevågenhed forhindrede at dette skete. I stedet blev bygningen restaureret, og i 1911 flyttede Helsingør Historiske Museum og folkebiblioteket ind.

 Helsingør

Biblioteket holdt til i bygningen frem til 1973. Gå indenfor i museet. Her finder du et skatkammer spækket med ting og sager, der fortæller historien om byens fortid – i såvel den permanente som skiftende udstillinger. Du vil blandt andet finde en model af Helsingør og Kronborg Slot, der viser, hvordan 
byen og ikke mindst det verdensberømte slot så ud i 1801. 

Helsingør var alvorligt svækket efter krigen og pesten i begyndelsen af 1700-tallet og endnu i 1735 var der kun ca. 3400 indbyggere. Tiden herefter bliver for byen, som for landet som helhed en op­gangs­periode, der kommer til at vare århundredet ud. Tidsrummet går under betegnelsen den florissante periode og henviser til en blomstring i forbindelse med stigende udenrigshandel og i mindre grad en udvikling af erhvervslivet.

For Helsingørs vedkommende er der først og fremmest tale om en øget indtjening og omsætning som følge af en stigning i gennem­sejladsen i farvandet. Dette kan illustreres med en række nøgletal. I 1500 tallet passerede næppe mere end 300 skibe, i 1600-tallet 1500, mens man omkring 1750 kom op på ca. 5000 skibe årligt, i 1790erne ca. 10.000. Under napoleonskrigene falder antallet katastrofalt, mens man i 1840erne kommer op på over 20.000 skibe årligt. Selve indtægterne af sundtol­den, der frem til 1771 gik direkte i kongens private kasse lå i 1730erne på omkring 200.000 rigsdaler årligt i 1780-1790erne på 500-600.000 rigsdaler.

erik af Pommeren
Erik af Pommern Konge af Danmark, de Venders og Gothers

En helt ny embedsstand dukkede op omkring opkrævning og administration af Øresundstolden, og den øgedes i takt med det voksende antal skibe. Dertil kom en ret stor gruppe militærfolk knyttet til Kronborg. De mange skibe bidrog til rigtig mange sømænds ophold i byen. Mange nationaliteter var repræsenteret i byen. Skibene skabte et rigt handelsliv til en masse forretningsmænd af forskellig slags på forskellige planer: mindre købmænd, skibsprovianteringshandlere, byens hovederhverv; få storkøbmænd, grosserere, skibsklarerere, senere konsuler, som ofte var ret indflydelsesrige

I Helsingør Bumuseum kan man se en fantastisk samling af bygningsdele, der repræsenterer 800 års byggeri i Helsingør-området. Her er håndsmedede søm og skruer, sirligt udformede vinduesbeslag i alskens former, fint profilerede vindueskarme, rammer og døre og håndtrykte tapeter - alt fremstillet af byens håndværkere gennem mange århundreder. Her er teglsten af alle typer fra alle tider, tagsten fra Gurre Slot og munkesten med spor af de dyr, der for 400 år siden har trasket hen over de endnu våde sten.

 

 

Se og Print en Guide til Helsingør´s nye "Elsinore Historical City Walk". (Dansk version)

HELSINGØR BYMUSEUM  Sct. Anna Gade 36  3000 Helsingør Tel. 4928 1800
ÅBNINGSTIDER: tirsdag-søndag kl. 12-16, onsdag kl. 12-20, lørdag kl. 10-14
Mandag lukket.
Entré: voksne 35 kr., børn og unge under 18 år gratis

Adgang for gangbesværede gennem Hestemøllestræde 1. Tryk på ringeklokken eller ring op på 
telefon. 4928 1800


Karen Blixen Museum RungstedKaren Blixen Museum Rungsted

Karen Blixen Museet er indrettet i forfatterens fødehjem Rungstedlund, som igen blev hendes hjem, da hun i 1931 vendte tilbage til Danmark efter 17 år som farmer i Afrika. Her boede hun til sin død i 1962, og her skrev hun alle sine verdensberømte fortællinger....
Attractions and sights North Sealand

Nivaagaards Malerisamling NivaaNivaagaards Malerisamling Nivaa

....
Attractions and sights North Sealand

Louisiana Museum of Modern Art HumlebækLouisiana Museum of Modern Art Humlebæk

Louisiana is an international museum with an outstanding collection of modern art. With its more than 3,000 works are museum´s permanent collection, one of Scandinavia´s largest. The collection is based on the time after 1945 and includes virtually every genre - with an emphasis on painting and sculpture. In the collection are masterpieces by Picasso, Giacometti, Dubuffet, Yves Klein, Andy Warhol,....
Attractions and sights North Sealand

Denmarks Maritim Museeum HelsingørDenmarks Maritim Museeum Helsingør

Welcome to the new Danish Maritime Museum. Follow the sloping bridges into the old dry dock between Kronborg and Culture Yard and step into an underground museum, designed by the world-renowned architectural firm BIG, Bjarke Ingels Group.....
Attractions and sights North Sealand

Denmark Technical Museum HelsingørDenmark Technical Museum Helsingør

Here is really able to satisfy even the most inquisitive craving for knowledge of engineering and mechanics. Here are answers to questions on everything from computers to itself, to fly on electricity, cars, old crafts and much more. ....
Attractions and sights North Sealand

Elsinore Shipyard Museum HelsingørElsinore Shipyard Museum Helsingør

Helsingør Værftsmuseum er et ganske lille lokalhistorisk museum, som åbnede 10. oktober 2010 i Kulturværftet ved den gamle port i Allégade....
Attractions and sights North Sealand

Theatre Music and Culture in North Zealand HelsingørTheatre Music and Culture in North Zealand Helsingør

....
Attractions and sights North Sealand

Ship Handles Museum Elsinore HelsingørShip Handles Museum Elsinore Helsingør

Ship Handles Museum is a unique place that is part of the Elsinore City Museum, just Shipyard Museum....
Attractions and sights North Sealand

Culture Yard Elsinore HelsingørCulture Yard Elsinore Helsingør

Culture Yard unites Elsinore shipyard historical spirit with a modern center of cultural innovation. Culture Yard is more place than building when the yard with its wealth of diverse spaces appear as a meeting place that invites to explore, to empathize and develop.....
Attractions and sights North Sealand

Elsinore city and History HelsingørElsinore city and History Helsingør

History of Elsinore Hamlets City Denmark....
Attractions and sights North Sealand

Nakkehoved International Lighthouse Museum GillelejeNakkehoved International Lighthouse Museum Gilleleje

....
Attractions and sights North Sealand

Skibshallerne Gilleleje GillelejeSkibshallerne Gilleleje Gilleleje

If you are interested in fishing and old wooden boats, visit the ship halls at Gilleleje Hovedgade 49th....
Attractions and sights North Sealand

Rudolph Tegners museum Gilleleje GillelejeRudolph Tegners museum Gilleleje Gilleleje

På Rudolph Tegners Museum & Statuepark kan man opleve en udstilling af Tegners skulpturer. Museet er realiseret af Rudolph Tegner selv og han er også begravet i museets center. Udover de mere en 200 skulpturer kan man også se møbler fra Tegners hjem.....
Attractions and sights North Sealand

Arts and Culture house FrederiksværkArts and Culture house Frederiksværk

Gjethusets rolle som midtpunkt i Nordsjællands kulturelle liv harmonerer fint med fortiden.....
Attractions and sights North Sealand

J.F. Willumsens Museum FrederikssundJ.F. Willumsens Museum Frederikssund

The collection includes a wide selection of JF Willumsen's paintings, drawings, pastels, graphics, ceramics, sculpture, photography and architecture.....
Attractions and sights North Sealand

Page: 1
[1]   2   >